Най-наблюдаваният проект: "Тракия"

Най-наблюдаваният проект: "Тракия"

Публикувано на: 2011-04-04 04:57:00

Най-наблюдаваният проект: "Тракия"


Цветан Цонев, главен изпълнителен директор на "Трейс груп холд":
Обединение "Магистрали Трейс" завърши 7 етапа от работата си


Голяма част от земните работи са вече завършени. Приключен е изкопът на хумус и неподходящи почви по директното трасе по цялата дължина, включително пресичанията на пътищата от републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа.
Завършен е насипът на участъка км 210+100 - км 216+000, включително и насипа в зона А.
- Изпълнени са 60% от пластовете насип в останалата част от обекта, включително и страничните пътища.
- Положена е трошенокаменна настилка от км 210+700 до км 215+000, дясно платно.
- Изпълнява се пласт циментово-стабилизирана основа в участъка км 210+700 - км 215+000.

По отношение на отводняването са завършени над 50% от водостоците. Изпълняват се отводнителни окопи.
Работите по "Напоителни системи" са завършени над 70%, включително входно-изходните съоръжения и изместването на канали.
Напълно са приключени реконструкциите на съобщителни кабели и електропроводи.

Изграждане на мостове
o Приключен изкоп за съоръжения.
o Направени са фундаменти на всички 20 мостови съоръжения.
o Изпълнен е обратен насип на изкопите за фундаменти.
o Готови са стълбовете и устоите на 16 моста.
o Монтирани са 168 мостови греди.
o Изпълнена е пътната плоча на мост при км 226+800 и са завършени 50% от работите ( кофраж и армировка) по пътна плоча на мост при км 241+600.

По отношение на изграждането на пътната конструкция вече е изпълнен  пробен участък от битумизирана основа. Изпитани са материали за модифициране на битум от различни производители.
Предизвикателството пред екипа
Изпълнението на договора при спазване на принципите и задачите е предизвикателство за екипа, защото по договор всички изненади – геология, археология, подземна инфраструктура, следва да се поемат от изпълнителя. Затова договорът за изпълнение на лот 2 на магстрала "Тракия" е най-тежкият и рестриктивен от трите. Условията по договора с възложителя наложиха изключително добра организация и контрол по изпълнение на работите.

Димитрис Икономидис, мениджър по качество на изпълнение в "Актор":
Изпълнихме 42% от строително-монтажните работи на лот 3


Изпълнихме 42% от строително-монтажните работи на лот 3 от магистрала "Тракия", движим се 12 седмици предсрочно. За безопасността на магистралата и сигурността на строителство предлагаме няколко различни решения.

Алтернативни технологии и предложения 
Използване на бетонна разделителна преграда тип "Ню Джърси" вместо стандартните метални предпазни еластични огради. Основните предимства на този тип огради са: 
* те не позволяват на превозното средство да навлезе в  насрещното платно при движение със скорост по-голяма от 130 км/ч
* предпазват водачите от заслепяване, причинено от светлините  на фаровете на насрещно движещите се  превозни средства
* имат почти нулеви експлоатационни разходи за поддръжка
* по-добре естетически  и архитектурно се вписват в околната  среда, имат по-дълъг експлоатационен живот.

Промяна в конструкцията на пътната настилка, заложена в проектното решение
Предложението е за промяна на дебелините на конструктивните пластове, без това да се отрази върху носимоспособността на настилката под въздействието на динамично натоварване (в случая 11.5 т/oс). Напротив, целта е дори увеличаване на експлоатационните качества без допълнително оскъпяване.
Идеята е за намаляване на асфалтовите пластове от 22 см на 15 см или 19 см, съответно за единия и другия предложен вариант, за сметка на циментостабилизирана основа, която да се увеличи от 20 см на 30 см и за двата варианта.
За сведение - в проектната конструкция са заложени следните дебелини:
асфалтови пластове – 22 см
циментостабилизирана основа – 20 см
Пътна основа от трошен камък – 28 см.

След като е направен сравнителен анализ между типовете конструкции, заключенията са в увеличаване на носимоспособността, намаляване на експлоатационните разходи и увеличаване на дълготрайността на алтернативните предложения.

Иван Иванов, представляващ сдружение "Тракия IV" с водещ партньор "Холдинг Пътища" АД 
Завършихме 5 етапа за 24.63% от стойността на лот 4 на "Тракия"


Периодът на строителството на лот 4 на магистрала "Тракия" е разделен на девет времеви етапа. До момента съществено са завършени пет етапа, които представляват 24.63 % от стойността на обекта. Първите пет етапа включват:
* подготовка на строителна площадка
* отнемане на хумус
* изкопи за пътно тяло и малко съоръжения
* насипи за дрениращ материал и за пластове от пътното тяло

В момента се изпълнява VI етап, който е с продължителност 217 дни и е 21.95 % от стойността на обекта:
* изпълнение на изкопни работи – 1 500 000 м3
* направа на насип до различни нива, включително от км 276+200 до км 283+200 до зона А – 1 200 000 м3
* направа на пресичания с инженерни мрежи
* направа на отводнителни съоръжения

Необходими решения на непредвидени обстоятелства за изпълнение на технологично-строителната програма и спазване на графика
Геоложки и хидрогеоложки проблеми са:
* преовлажняване на терена и повишаване нивото на подпочвените води, дължащи се на неподдържани във времето напоителни полета и отводнителни системи
* голямото водонасищане на почви от група А7, А7-5 и А7-6 (глинести почви) води до влошаване на техните показатели, което ги прави неподходящи за земна основа.

Новооткрити до момента инженерни мрежи, за които предстои възлагане на проектиране и строителство: водопроводи - 5, напоителни системи - 12,телефонни кабели - 1, оптични кабели - 2
Наличие на микроязовир при км 324+200 в лошо експлоатационно състояние и непосредствена близост до сервитута на автомагистралата.
Тези проблеми изискват възлагането на нови проектни решения и допълнителни видове работи от възложителя Агенция "Пътна инфраструктура".

Предложения за подобряване на строителния процес:
* промяна в методиката на оценяване на подадените оферти
* по-активна работа с администрацията и повишаване на ефективността на комуникацията
* преминаване от колективна безотговорност към индивидуална отговорност
* познаване на нормативната база от проектант, възложител, надзор, изпълнител, управляващ орган, контролни инстанции.
* стриктно прилагане и спазване на нормативните разпоредби от всички участници в строителния процес.
* по-голяма гъвкавост при изпълнението на проектите при спазване на международни договори и правила ФИДИК
* по-бързо развитие на тръжните процедури и възлагането на обществените поръчки, в т.ч. и ускоряване на процеса по проверка на сертификатите и плащанията
* необходимост от промяна на нормативната уредба, която да гарантира ускоряване на процедурите за отчуждения на земите, ОВОС при реализация на големи инфраструктурни обекти с национално и общоевропейско значение.
* обучение на административния апарат – подобрение на административния капацитет на институциите.

Обещано
В панела за магистрали, мостове, тунели Енрико дел Негро, директор на MAPEI Underground  Technology Team, представи иновативни технологии за изграждане на пътища. Инж. Валентин Трашлиев, председател на управителния съвет на  Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство, изнесе убедителна лекция за тунелите като по-евтиното  и по-екологичното решение. За опасностите от прилагане на изолации, които не отговорят на при-
етия от страната стандарт, говори инж. Кирил Маслев, управител на "Хидромат". С радост изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД инж. Стоян Братоев представи метрото като проект отличник. Изпълнението на Южната дъга на околовръстното, чийто  проект е представян във в. "Строителство Градът", беше проследено с интерес от аудиторията чрез разказа на главния изпълнителен директор на "ГБС - инфраструктурно строителство" Георги Харизанов. Представянето на  Дунав мост 2 от Алберто Бергара, мениджър проект от FCC, също предизвика интерес с методичния и документален подход при изпълнението на проекта. Подобна реакция имаше и към представянето на лот 3 Нова Загора - Ямбол от магистрала "Тракия" от страна на "Актор". В панела за железниците д-р инж. Цветанка Нешева представи началните ескизи на железопътната "Тракия", изпълнението на договора за която де факто стартира на 1 април.  Съвременни технологии в жп инфраструктурата оповести Георги Георгиев, изпълнителен директор на РВП "Кьоне", прокурист на "Железопътна инфраструктура - холдингово дружество"АД.  
Важният за територията жп възел София, включен в оперативна програма "Транспорт" за следващия програмен период, беше разказан като философия, устройство на територията и транспортна схема от инж. Тома Йоцов, председател на Българската асоциация на консултантските фирми в железопътното строителство. Проектът е представян на страниците на в. "Строителство Градът". Техните проекти ще бъдат представени в поредица от специализирани броеве, свързани с изграждането на тунели, обходни пътища, мостове.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да изберем подходящите щори?
Няма човек, който да не е забелязвал промяната, която внасят в стаята щорите и завесите. Уют и практичност, това ...

15

 Календар