По еврокоридорите да има магистрали, а не четирилентови пътища

По еврокоридорите да има магистрали, ...

Публикувано на: 2011-03-28 05:49:00

По еврокоридорите да има магистрали, а не четирилентови пътища


Основен принцип при проектирането на магистрали и пътища е постигането на минимални дължини при свързване на населените места. Това не само води до по-малки разходи при строителството и експлоатацията им, но е важно и от екологична гледна точка - така се намаляват изгорелите газове и замърсяването на околната среда. От тази гледна точка коментирам важни пътни участъци от приоритетната пътна програма до 2020 г. и правя или подкрепям направени вече предложения.

Еврокоридор 9
През 1992 г. беше определено трасето на еврокоридор 9. За участъка Велико Търново - Стара Загора бяха дадени два варианта: през Шипка и през Хаинбоаз. По предложение на постоянния състав на Експертния технико-икономически съвет при тогавашното Главно управление на пътищата беше направено проучване кой вариант да се приеме. Беше направено преброяване на трафика във време, когато по двата маршрута нямаше ремонти. За 24 часа нито един автомобил, пътуващ от Стара Загора до Велико Търново и обратно, не мина през Шипка. Беше установено, че маршрутът през Шипка е с около 40 км по-дълъг от този през Хаинбоаз. Експлоатационните разходи за маршрута през Шипка са значително по-големи поради по-големите наклони и наличието на тунел с дължина около три километра.
На 24 юни 1993 г. се проведе заседание на Експертния съвет при Главно управление на пътищата, в което участваха специалисти от централни ведомства, началници на пътни управления, кметове на общини от Велико Търново, Хасково, Габрово, Стара Загора и др. Той прие:
- за направление Русе - Маказа и Русе - Свиленград да се използва маршрут Русе - Велико Търново - Гурково - Стара Загора - Димитровград - магистрала "Марица", т.е. през Хаинбоаз
- за участъка Русе - магистрала "Марица" да се предвиди габарит за четирилентов път, отговарящ на изискванията за международни пътища.
С това решение се съгласиха всички участници, включително кметът на Габрово и началникът на Пътно управление - Габрово. През 2003 г. беше направен проект за реконструкция на прохода Хаинбоаз за двулентов път, въпреки че големите наклони изискваха да има трета лента. В началото на 2007 г. дадох на тогавашния ръководител на пътищата инж. Веселин Георгиев копие от протокола на ЕТИС от 1993 г. Впоследствие беше възложено да се проектира трета лента. Моето мнение винаги е било, че еврокоридорите следва да имат автомагистрален габарит или в краен случай габарит Г-20.

Еврокоридор 8
През 1994 г. беше определено трасето на еврокоридор 8. Целта на този коридор бе да се свърже Адриатическо с Черно море, като коридорът мине през Албания, Македония и България. През нашата територията той минаваше през маршрута Гюешево - Перник - магистрала "Люлин", Северна и Източна дъга на Софийския околовръстен път и магистрала "Тракия". През 2003 г. фирма "Ню Ит Инженеринг" по собствена инициатива разработи вариант за ново трасе за коридор 8 Кюстендил - Дупница - Самоков - магистрала "Тракия" - пътен възел Мухово. Предложихме след язовир "Искър" да се направи отклонение, което да пресече магистрала "Тракия" на 16-ия километър и да достигне до магистрала "Хемус" - пътен възел при с. Потоп. Това трасе се предлага да бъде част от бъдещо трасе на коридор 4. Прединвестиционните проучвания за магистрала "Рила" бяха одобрени от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика на 15.12. 2007 г. Предпроектните проучвания бяха одобрени от Експертния съвет на Национална агенция "Пътна инфраструктура" на 15 април 2009 г. Извършените проучвания за автомагистрала "Рила" доказаха нуждата от автомагистрален габарит.
В публикуваното предложение за  приоритетната пътна програма до 2020 г. се предлага да се направи четирилентов път Кюстендил - Перник - София и по този начин да се реши трасето на коридор 8. Дадено е и предложение за такова проектно трасе. В предложен проект на " Ню Ит Инжинеринг" се предвижда направлението Кюстендил - Перник да стане по магистрално трасе Кюстендил - Дупница - магистрала "Струма" - километър 324+400 - Перник. Тази връзка ще има по-малка дължина от маршрута Кюстендил - Радомир - Перник. Следва да се има предвид, че сегашният път I-6 (Е871) има наклон до 7%, а също така минава през населени места. Предлаганото от нас трасе ще е по-късо и се избягва проблемът с минаването близо до жилищни блокове на Перник и кв. "Люлин" и по естакадите на магистрала "Люлин", които замръзват през зимата.

Скоростен път Ловеч - Плевен - Оряхово
Подкрепям решението на бизнеса за изграждане на скоростен път Ловеч - Плевен - Оряхово. При наличието на такъв път товарите от пристанище Варна, Шумен, Ловеч и Плевен ще имат по-кратък маршрут.

Подкрепям построяването на автомагистрала (Скоростен път) Бургас - река Резовска
През 2004 г. фирма "Ню Ит Инженеринг" разработи идейно решение за автомагистрала Бургас - р. Резовска по искане на тогавашния директор на Националния център по регионално развитие арх. Петър Диков.

Предлагам в приоритетите да бъде включен скоростен път Перник - София
В началото на 80-те години започна изграждането на скоростен път от Черния кос до пътен възел "Даскалово". Този път беше построен без участъците, минаващи през регулацията на с. Владая и с. Драгичево. Първоначално беше предвидено от местността Черния кос до Софийския околовръстен път да се разшири съществуващият път, но поради протестите на гражданите от кв. "Княжево" разширението на този участък отпадна. През 2004 г. имаше катастрофа с товарен автомобил и жертви в кв. "Княжево". Фирма "Ню Ит Инженеринг" разработи по собствена инициатива северен обход на кв. "Княжево". Обходът започва от началото на четирилентовия път, пресича жп линията, минава северно от кв. "Карпузица", минава успоредно на Домуздере, покрай танковата бригада, пресича жп линията и се включва в бул. "Петко Напетов" и достига Софийския околовръстен път. Дължината на този северен обход е 5300 метра. Според проучвания от 1996 г. на английската фирма SirAlexander Gibb за 2020 г. трафикът от Перник до София ще бъде 68 892 автомобила на ден, като през магистрала "Люлин" са предвидени 34 548 автомобила на ден. За пътя Княжево - Перник числото е 34 344 автомобила на ден. Разстоянието от с. Даскалово до Софийския околовръстен път по магистрала "Люлин" е 20 км, а от кръговото й кръстовище при Филиповци до бул. "П. Напетов" е 6 км. Ако не бъде построен северният обход на кв. "Княжево" съгласно по-горе цитираната разработка, разстоянието, което ще изминават автомобилите, ще бъде 26 км вместо 15 км.

Скоростен път София - Карлово - Сливен (Път 1-6)
Инж. Тома Йоцов предлага подбалканският път София - Карлово - Казанлък - Сливен да бъде включен към приоритетния списък с габарит 20 м. Работата в тази насока започна още през 1968 г. за пътя София - Сливен и считам, че ще бъде по-добре за изградените участъци да се запазят съществуващите габарити.

Еврокоридор №4
Сегашното трасе на коридор 4 е триклонно. Предлагам бъдещото трасе да бъде Крайова - Видин - Мездра - Ботевград, отклонение при с. Потоп, км 10+400 - магистрала "Рила" - магистрала "Струма". Предлагам от пътен възел Ботевград на "Хемус" до Мездра трасето да бъде автомагистрала. От Мездра до Крайова да има два четрилентови пътя с трасета: Мездра - Видин - Крайова и Мездра - Оряхово - Крайова, който е със 110 км по-къс от първия. По настоящем през ферибота при Оряхово минават 3.2 пъти повече автомобили спрямо ферибота при Видин, което показва, че този маршрут винаги ще е предпочитан.

Магистрали или четрилентови пътища
Когато проектирахме магистрала "Рила", беше направено проучване колко по-скъпи са автомагистралите от четирилентовите пътища. Сравнението беше направено между габарит Г-20 и автомагистрални габарити Г-25.5 м и Г-29 м. Сравнени бяха случаите, когато автомагистралата е в малки изкопи, големи изкопи и малки и големи насипи. Установено бе, че стойността и отчужденията при габарит Г-25.5 е с около 15-25% по-голяма от тази на габарит Г-20 на четирилентов път. При габарит Г-29 разликата в стойността и отчужденията е с около 25-35%, а не два пъти!
Считам, че не бива в България еврокоридорите да бъдат с четирилентови пътища, а следва да бъдат преди всичко с автомагистрален габарит. Следва да се има предвид, че автомагистралите, които имат аварийна лента за пожарна и спешна помощ, са много по-безопасни от четирилентовите пътища.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Заключващи системи - видове, предимства и недостатъци
Заключващи системи - Видове, предимства и недостатъци Една заключваща система е ефективна, ако е подходяща ...

12

 Календар