Европа с нов план за енергийна ефективност

Европа с нов план за енергийна ефективност

Публикувано на: 2011-03-28 10:59:47

Европа с нов план за енергийна ефективност

Нови предложения за повишаване на икономиите на енергия до 2020 г. обяви Европейската комисия с оповестяването на документа "План за енергийна ефективност. 2011". Документът дойде като отговор на призива на Европейския съвет от 4 февруари за предприемане на "решителни действия за реализация на значителния потенциал за по-големи енергоспестявания в сградите, транспорта и във връзка с продуктите и технологиите".

Мерките, залегнали в новия план, са насочени към преодоляване на изоставането при постигането на целта за 20% енергоспестяване и към реализация на визията за нисковъглеродна икономика през 2050 г. Ако по отношение на поставените цели, които се отнасят за емисиите и възобновяемите източници, Европа е на път да постигне целите си, то по отношение на целта за намаляване на потреблението на енергия Старият континент изостава. По оценки на комисията при настоящата практика Евросъюзът би постигнал едва половината от заложената цел за 20% енергоспестяване.
Прилагането на новия план обаче би довело до значителни промени, сочат оценките на Европейската комисия. Прилагането на мерките може да има за резултат годишни икономии от около 1000 евро на домакинство, създаване на 2 млн. работни места и намаляване на емисиите на парникови газове със 740 млн. тона, съобщават от пресцентъра на ЕК.

Сградите - разгръщане на потенциала
Най-голям потенциал за енергоспестяване съществува в сградния фонд. За да се задвижи процесът обаче, главна роля трябва да изиграе публичният сектор. Той пръв трябва да преустрои своя сграден фонд така, че да отговори на високите енергийни характеристики. Добре би било публичните власти поне да удвоят сегашния годишен процент на реновираните сгради, се казва в документа. Самата Европейска комисия ще провокира това, като представи правен инструмент, който ще съдържа изискване към публичните власти да реконструират поне 3% от своите сгради годишно - процент, изчислен на база разгъната застроена площ. Това на практика означава удвояване на усилията. Тези три процента са приблизително два пъти повече от досегашния годишен обем на реконструиран сграден фонд.
Една от препоръките на комисията е, че е добре реновацията на сгради да се прави по всеобхватен начин - т.нар. дълбоко реновиране. По този начин ще се избегнат няколкократните ремонти.

Системи за насърчаване
По отношение на частните обекти друг съвет на комисията към държавите членки е да въведат системи за насърчаване на обновяването. Към момента процентът на санираните частни сгради е много малък, а именно там има огромен потенциал. "Съществуват техники, позволяващи да се намали сегашното енергопотребление на сградите наполовина или дори с три четвърти, както и да се намали наполовина енергопотреблението на типичните видове домакински уреди", се казва в документа.

Регистър на ESCO дружествата
Броят на действащите в Европа дружества за енергийни услуги (ESCO) се оценява на 700 - 1040, обемът на дейността им е между 6.7 и 8.5 млрд. евро. От друга страна, пазарният потенциал се оценява на около 25 млрд. евро. Ето защо от Европейската комисия смятат, че пазарът за енергийни услуги в Европа не се е разгърнал до своя пълен потенциал. "Често потенциалните клиенти от частния и публичния сектор не разполагат със систематизирана информация за наличните услуги тип ESCO или изпитват съмнения за качеството на предлаганите услуги", казват от комисията. За преодоляване на тези препятствия и за повишаване на прозрачността на пазара на ESCO  услугите комисията смята да предложи държавите членки да подготвят списъци на акредитираните дружества за енергийни услуги и примерни договори.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Машините – част от нашия живот!
МАШИНИТЕ – част от нашия живот! Машината е устройство, имащо уникално предназначение, което помага или ...

20

 Календар