Шест участника в надпревара за реконструкция на пречиствателната станция в Габрово

Шест участника в надпревара ...

Публикувано на: 2011-03-21 01:57:00

Шест участника в надпревара за реконструкция на пречиствателната станция в Габрово

Шест участника – обединения от фирми, включително и с чуждестранно участие, подадоха оферти в обявената от община Габрово процедура за реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, която е в рамките на интегрирания проект за водния цикъл на града, финансиран от оперативна програма "Околна среда".

Реконструкцията на станцията е предвидена да се изпълни на инженеринг съгласно договорните условия на ФИДИК "Жълта книга", като предметът на поръчката включва проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на експлоатационния персонал и отговорност в периода на дефекти на обекта. По-конкретно, предвидени са допълнителни проучвания и проектиране, изграждане на строителната площадка и извършване на подготвителни дейности, изпълнение на строителни работи съгласно одобрен работен проект, изпълнение на електро-, електромеханично и хидромеханично оборудване, пускане в експлоатация на инсталациите и извършване на изпитания, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, както и екзекутивни чертежи по всички части.

Прогнозната стойност на поръчката е малко над 16.4 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 48 месеца. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 160 хил. лв. Сред минималните изисквания към участниците са да са реализирали общ размер на приходите от дейността за последните три приключили финансови години 2007-2009 не по-малко от 45 млн. лв., да са реализирали нетни приходи от продажби на услуги в сферата на строителството, които са обект на поръчката, за същия период не по-малко от 20 млн. лв., да са изпълнили за последните пет години минимум два договора за инженеринг - проектиранеи строителство на пречиствателни станции. При оценяването на офертите по-голяма тежест от 60% ще има показателят техническа оценка - "Консумация на ел. енергия в лв. за година за технологични нужди на цялото оборудване" и "Консумация на реагенти в лв./година", останалите 40% ще са по показател финансова оценка.

Във връзка с подготовката на изпълнението на интегриран проект за водния цикъл на Габрово в края на миналата година беше проведена процедура за избор на изпълнител на обявената обществена поръчка за избор на фирма за технически контрол при проектирането и строителния надзор на договори с договорните условия на ФИДИК "Жълта" и "Червена книга".
Прогнозната стойност на тази поръчка без ДДС съгласно обявлението е 5 553 796 лв. Два от участниците бяха класирани, седем - отстранени. Дружеството "Пури – Киг", в което са обединени "Консултантска инженерна група" ООД, София, и "Пури енвайърнмънт ГмбХ", Германия, е класирано на първо място и е определено за изпълнител на обществената поръчка. Предстои подписване на договор.

Сключени са договори за допълнително разработване на част "Пожарна безопасност" към всеки от съществуващите инвестиционни проекти за подобряване на ВиК мрежата – етапи 1, 2 и 3, както и за авторски надзор по време на строителството. Изпълнител на договорите е обединение "Водеко-Габрово", съставено от "Еко-Проект 2000" ООД, "Уотъринженеринг" ООД и "Водоканалконсулт" ООД.
Финализирана е процедурата за възлагане на предвидените по проекта мерки за информация и публичност. Изпълнява се договор с избрания изпълнител "Агенция Стратегма" ООД.  

Статут: Голям проект
Интегрираният проект за водния цикъл на Габрово се изпълнява в рамките на оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и Република България. Той е един от двата, одобрени от Европейската комисия, които са със статут на "голям проект". Общата му стойност е 123.1 млн. лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е за 117 млн. лв., от които над 93 млн. лв. се осигуряват от Кохезионния фонд на ЕС, а останалите средства представляват съфинансирането от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е до средата на 2015 г. Договорът за безвъзмездна помощ бе подписан през февруари миналата година.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

За нас
Zonacomfort.eu e специализиран интернет портал . Порталът предоставя изчерпателна и актуална информация за всички ...

18

 Календар