Създават ГИС за управление на пътищата в зоната Гюргево – Русе

Създават ГИС за управление на ...

Публикувано на: 2011-03-14 07:42:00

Създават ГИС за управление на пътищата в зоната Гюргево – Русе


"Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево - Русе - стратегия за успех" се нарича проектът, по който областна администрация Русе в партньорство с Окръжен съвет Гюргево и Русенския университет "Ангел Кънчев" ще създадат геоинформационна система за управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево - Русе. 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Общата му стойност е 1 444 203 евро.
Продължителността му е осемнайсет месеца - до март 2012 г., когато реално трябва да приключи проектът.

В момента се комплектова документацията и предстои да бъдат обявени две обществени поръчки: за изпълнител на инфраструктурните анализи и за изпълнител по осигуряване публичността на проекта, уточниха за "Строителство Градът" от областната администрация в Русе.

Проектът кореспондира с приоритетна ос 1 на програмата "Достъпност - подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион" и в частност с така наречените ключови области на интервенция:
- "Подобряване на сухоземните и речните трансгранични транспортни съоръжения" и
- "Развитие на информационни и комуникационни мрежи и съответните услуги в трансграничната зона".

Общият бюджет по проекта се разпределя между институциите в проектния консорциум според дейностите, които всеки от тях следва да извърши, като най-голям дял от средствата отива в Окръжен съвет Гюргево - 1 098 038 евро, в областна администрация Русе са определени 296 352 евро, а за Русенски университет "Ангел Кънчев" - 49 813 евро.

С реализацията на проекта реално за пръв път темата за управление на пътищата в трансграничния район е поставена на равнище стратегическо планиране.
Ползватели на геоинформационната система ще са не само публичният, но и частният сектор, акцентираха още от областното ведомство в Русе.

Сред основните цели на проекта са съхраняване живота и здравето на пътуващите по международния път Е-85, контрол на движението на международния трафик и на превозите, информираност на водачите на моторни превозни средства за пътната обстановка, безопасност на движението и ефективно управление на транспорта в пътния участък Бяла - Русе - Гюргево - Адунаци Копачени.

Какво ще донесе проектът
В рамките на проекта ще бъде създадена:
- дигитална карта на област Русе и окръг Гюргево с база данни за всички пътища (републикански, общински, местни)
- административно-информационна система за визуализация и наблюдение на пътния трафик по направлението Букурещ - Гюргево - Русе - Бяла
- информационна система за анализ на данните от контролните точки в пътния участък Бяла - Русе - Гюргево - Адунаци Копачени
- информационна система за извеждане на обобщена информация за състоянието на пътната обстановка.
Под координацията на областна администрация Русе ще бъде осъществено общо проучване за пътната и комуникационната мрежа от трансграничния регион Гюргево - Русе, включващо два основни компонента:
- инфраструктурен анализ относно интегрираната информационна система за управлението на трафик контрола
- анализ на потенциалните характеристики на отделните елементи на системата.
Разпределение на бюджета на проекта
Окръжен съвет Гюргево 1 098 038 евро
Областна администрация Русе 296 352 евро
Русенски университет "Ангел Кънчев" 49 813 евро


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове индустриални настилки
            Индустриалните настилки се използват във фабрики, складове, гаражи за ...

15

 Календар