На 15 юни стартира схемата за саниране на многофамилни жилищни сгради

На 15 юни стартира схемата за ...

Публикувано на: 2011-03-08 15:15:19

На 15 юни стартира схемата за саниране на многофамилни жилищни сгради


На 15 юни стартира схемата "Подкрепа да енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на Оперативна прогама "Регионално развитие", на обща стойност 63 милиона лева.
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова в панела  "Съществуващият сграден фонд: преодоляване на предизвикателствата", в рамките на Втората годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност BuildinGreen.

Бенефициенти са публичните власти, неправителствени организации на територията на 86 общини в градските агломерации, асоциации на собственици на многофамилни жилищни сгради, допълни Павлова.

Дейностите, които ще бъдат финансирани, са: обследване за енергийна ефективност и внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради – ремонт на покрив, фасада, дограми по фасадата, стълбища, коридааи, входни врати, асансьори, щрангове и инсталации.

Има три модела за реализацията на този проект:
Вариант 1 – избор на финансови институции, които да предоставят кредити на собствениците. Той е най-лесно постижим и може да бъде задействан в рамките на 2 месеца, уточни Павлова.
Вариант 2 – създаване на междинно звено по ОПРР, което да предоставя средствата под формата на гарант + заеми.
Вариант 3 – специализиран публичен фонд за жилищна политика да предоставяне на заеми, гаранции за възвращаеми инвестиции, или еквивалентни на тях инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници в сгради, включително и в съществеващи жилища + заеми.

Сега е времето банките да се включат в процедурите за енергийна ефективност, категорино заяви заместник-министър Павлова. Тя уточни, че управляващият орган на програмата няма ограничение банковият сектор да бъде включен в тези процеси.

Лиляна Павлова представи и пилотната инициатива по схемата "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение", която ще бъде обявена на 15 юни и е на обща стойност 16 милиона лева.
Бенефициенти по тази схема са публични власти, неправителствени организации на територията на 86 общини в градските агломерации. Допустими дейности са реновиране на съществуващи сгради или ново строителство на жилища за целите на посочените групи.

Тя отбеляза, че бюджетът на тази схема е пренебрежимо малък, но заяви, че целта е да се намери модел и да бъде тестван, за да може да се използва в бъдеще.
Проектът ще се реализира в 2-3 средно големи общини, които ще бъдат определени с подробен анализ. Ще бъде избрана община, в която има подобен модел или поне има предвиден терен за изграждане на къщи за социално слабите. Къщите ще бъдат построени извън гетото в дадената община и ще има изискване те да бъдат общинска собственост.
Обитателите на тези жилища ще бъдат задължени или да ходят на работа, или да бъдат включени в програмите за борба с безработицата, а децата трябва да ходят на училище, уточни Павлова.


В рамките на проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", финансиран от Програмата за развитие на ООН, са сформирани 50 сдружения на собствениците в 13 български общини.
Това съобщи Цвета Наньова, главен консултант на проекта за демонстрационно обновяване на жилищни сради.
Тя припомни, че икономията на енергия след обновяването е между 30 и 60 процента, като са обхванати над 1000 домакинства.

,
В крайна сметка понятието жилищна политика е реабилитирано. Сега предстои реализирането на тази жилищна политика, заяви арх. Здравко Генчев от центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект".
Той посочи, че реализацията ще върви в две направления: организационно, при което трябва да се реабилитира субектът на жилищната политика - собственикът.  Другата цел е да се осигури финансиране – както финансови източници, така и подходящи инструменти за тяхното осъществяване.

По думите на арх. Генчев има още една пречка – ние твърде малко знаем и умеем да реализираме енергийната ефективност. Не трябва да се срамуваме да признаем, че дори специалистите знааят недостатъчно как трябва да се правят нещата, коментира арх. Генчев.


Проф. инж. Росен Малчев, управител на БИЕС ЕООД, представи недостатъците в Закона за устройство на територията и предложенията за промени в закона. Той посочи, че държавната администрация няма капацитет да извърши цялостно обновяване на сградния фонд на България.
Усвояването на средствата от авропейските фондове изисква работеща схема за финансиране на целия процес, коментира проф. Малчев.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Що е стъклобетон и за какво се използва
Всичко около нас е бетон и стъкло. Макар да са с твърде различни характеристики, мислим ли за съвременното строителство, ...

27

 Календар