Приоритети и реформи в железопътната инфраструктура | Обновяването в Национална компания "Железопътна инфраструктура" и значението му за развитие на транспортната система на България

Приоритети и реформи в железопътната ...

Публикувано на: 2011-03-07 06:51:00

Приоритети и реформи в железопътната инфраструктура | Обновяването в Национална компания "Железопътна инфраструктура" и значението му за развитие на транспортната система на България


България разполага с железопътна мрежа, свързваща всички по-големи градове в страната. Нашите жп линии са част от четири международни жп коридора. Наред с превозване на товари и пътници на далечни разстояния железниците изпълняват и социална роля: работници, служещи, студенти, ученици и пенсионери  пътуват на достъпни цени.
Но високата пропускателна и превозна способност и екологичната честота на жп линиите не се използват рационално. За да работят ефективно, железниците трябва да се поддържат и развиват.
Пред държавната Национална компания "Железопътна инфраструктура" сега стоят три основни задачи:
- Качествено поддържане на железния път и съоръженията
- Модернизация и развитие на магистралните жп линии
- Подобряване на финансовите резултати.
В изпълнение на поставените задачи Национална компания "Железопътна инфраструктура" провежда

структурна реформа
Според нея вместо 13 остават пет секции за поддържане: в София, Пловдив, Горна Оряховица, Шумен и Враца. По този начин може да се намали значително административният персонал. Освен посочените се обособява и една една секция, която организира дейността на тежката пътна механизация в цялата страна. Ръководството е в Плевен, защото тази секция разполага с най-голям брой машини, а колективът има дългогодишен опит. Ще бъде доставена съвременна тежка, средна и лека механизация за поддържане на железния път и контактната мрежа. Очаква се по-рационално и оперативно ръководене работата на механизацията.
Наред с общата положителна оценка на реформата тя има и някои недостатъци: големите жп възли Бургас и Варна остават без секции по поддържане, въпреки че обслужват важни за страната ни жп участъци. Запазва се секцията във Враца с мотива за бъдещото построяване на новия мост на река Дунав при Видин, но неговото изграждане се забавя и не е известно дали по него ще започне интензивно влаково движение.
Важна задача на Национална компания "Железопътна инфраструктура" е да възлага и организира строителство на реконструкция и модернизация на жп участъци от

международните транспортни коридори
Анализът за изпълнението на оперативна програма "Транспорт" показа, че критерий за него не трябва да бъдат усвоените средства, а конкретната реализация. Налага се програмата да се актуализира ежегодно. На сегашния етап вниманието следва да се насочи към рехабилитация:
- на жп линия Септември – Пловдив – Бургас, която ще бъде основна високоскоростна жп магистрала
- на участъци от жп линия Мездра – Горна Оряховица – Варна
- изграждане на нови интермодални терминали в София и Пловдив.
През следващия етап приоритети трябва да бъдат построяване на нови трасета в жп участъци:
- Елин Пелин – Септември
- София – Мездра
- жп линия София – Перник да бъде реконструирана и удвоена.
Проектирането на нови високоскоростни трасета между Радомир и Гюешево и Видин – Мездра да се отложи за по-далечна перспектива, когато се осъществи жп връзка с Македония, когато мостът при Видин бъде завършен и ако между София и Видин започнат да се движат високоскоростни влакове.
Другата основна задача на структурната реформа е

подобряване на финансовите резултати на компанията
В резултат от окрупняването на секциите по поддържане на железния път и преструктуриране на поделение "Сигнализация и телекомуникации" административният им персонал се намалява с 300 души. Съоръжаването на 35 прелеза с автоматично спускащи се бариери намалява обслужващия ги персонал със 150 души. По този начин се изпълнява едно от изискванията на Световната банка за отпускане на заеми. На освободените от административна дейност служители ще бъде предложено да заемат производствени длъжности или да се преквалифицират за инженерно-техническа работа.
Какво се очаква: структурната  реформа да осигури качествено поддържане на железния път, а съкращенията  - до подобрени финансови резултати.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Принт стъкла за врати на гардероби, секции, кухни
Каталог на принт стъкла за врати на гардероби  G01 G02   ПРИНТ СЪС СТЪКЛО ...

20

 Календар