За "Тракия" са платени 45 млн. лева, има сертификати за още 15 млн. лева | Построени са една четвърт от лот 2 и една пета от лот 3 на магистрала "Тракия" и една осма от лот 4

За "Тракия" са платени 45 млн. ...

Публикувано на: 2011-02-14 03:34:00

За "Тракия" са платени 45 млн. лева, има сертификати за още 15 млн. лева | Построени са една четвърт от лот 2 и една пета от лот 3 на магистрала "Тракия" и една осма от лот 4


Към момента актуалното състояние по техническото изпълнение на лот 2 Стара Загора - Нова Загора на магистрала "Тракия" е 25%, по лот 3 Нова Загора - Ямбол - 19%, по лот 4 Ямбол - Карнобат - 12%.
Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той отговори на пет въпроса (виж карето) на народните представители от БСП Румен Петков и Димчо Михалевски.

Система за наблюдение и контрол
За трите лота има подписани договори с независими консултантски фирми. Освен че консултират възложителя при отчитане хода на строителството и контролиране на извършените строително-монтажни работи (СМР), те изпълняват и функции на строителен надзор.
За трите лота има сключени и договори за независим авторски надзор с проектантските фирми, автори на проектите за автомагистрала "Тракия".
Отделно от това възложителят е сформирал екип за управление на проекта за трите лота, в който влизат следните специалисти: инженери, икономисти, юристи. Екипът координира всички дейности по изпълнение и отчитане на строителството на лотовете. Той работи съвместно с Централния институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти на Агенция "Пътна инфраструктура" и прави полеви и лабораторни проверки на качеството на изпълнението на пътните работи и полаганите материали.
Екипът за управление на проекта е ситуиран на място и следи ежедневно изпълнението на обекта.

Санкции
Изпълнителят на лот 2 ще бъде санкциониран съгласно чл. 66, ал. 1 в договора с неустойка при сертифициране на СМР за етап 1, а вероятно и при представяне на сертификатите за етапи 2, 3 и 4. Основанието е забавянето на сертифицирането. Договорът предвижда да му бъдат възстановени удържаните неустойки на бъдещ етап при наваксване на забавянето на сертифицирането, което възложителят от Агенция "Пътна инфраструктура" счита, че ще се случи много скоро.

Договорите
Договорите за отделните участъци за изграждане на магистрала "Тракия" са сключени след публично обявени обществени поръчки за трите лота. Договорите и за трите лота са единни като правна рамка и форма, чрез която се определят начините на плащане, контролните функции и дейности, неустойките и санкциите за забавяне и лошо изпълнение на строително-монтажните работи. В договорите за всеки отделен лот са отбелязани конкретните строително-монтажни условия, съобразени с проекта.
Изграждането на магистрала "Тракия" условно е разделено на три лота, за което има още две съображения. Едното от тях е бързина на строителството с оглед едновременното изпълнение по цялото трасе. Другото е намаляване на риска за възложителя при изпълнението на проекта.

Усвоени средства
Одобрени от Агенция "Пътна инфраструктура" са строителни работи, включително и тези за строителен надзор и авторски надзор, общо за 60 млн. лева.
Общо за магистрала "Тракия" са платени 45 млн. лева. Де факто изпълнени, сертифицирани от Агенция "Пътна инфраструктура" и предоставени за плащане към управляващия орган имаме още 15 млн. лева, които ще бъдат разплатени през следващите седмици. Така че общо сертификати на стойност 60 млн. лева са одобрени от АПИ.
В хода на работата тръжната процедура на магистрала "Тракия" беше съгласувана на всички нива, включително от "Джаспърс" и от Европейската комисия, "Прозрачност без граници" наблюдаваха не само хода на тръжната процедура, но и целия процес.

Въпроси
- Какво е актуалното състояние по изпълнението на лот 2 Стара Загора - Нова Загора, лот 3 Нова Загора - Ямбол, и лот 4 Ямбол - Карнобат?
- Как е изградена и функционира системата за наблюдение и контрол на изпълнението на строителството по трите лота в Агенция "Пътна инфраструктура"?
- Защо се наложи санкциониране на изпълнителя на строителството при депозиране на първия сертификат за завършен етап, чия е вината и каква е реакцията на Агенция "Пътна инфраструктура"?
- Как се съвместяват различните условия и възможности, допускани от договорите на изпълнение на трите лота, при обстоятелството, че те са обединени в един проект по оперативна програма "Транспорт"?
- Колко от европейските средства са усвоени по проекта към декември 2010 г.?


Лот Разплатени средства Изпълнение на строителството
Лот 2 7 млн. лв. 25%
Лот 3 18 млн. лв. 19%
Лот 4 20 млн. лв 12%


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Озеленяване на площи с екстензивна поддръжка
В много случаи се налага да се озеленяват площи, които ще се поддържат с минимални грижи, като се набляга на тяхната ...

19

 Календар