Качествените проекти са условие за успешното строителство на железници | Необходимо е изготвянето на "Наръчник за минималните изисквания към обема и съдържанието на инвестиционните проекти в железопътното проектиране"

Качествените проекти са условие ...

Публикувано на: 2011-02-07 05:35:00

Качествените проекти са условие за успешното строителство на железници | Необходимо е изготвянето на "Наръчник за минималните изисквания към обема и съдържанието на инвестиционните проекти в железопътното проектиране"


Качественото изготвяне на проектите от железопътния сектор е важно условие за успешното реализиране на строително-монтажните работи на обектите и срочното им въвеждане в експлоатация.
През последните 10 години стартираха различни значими проекти за рехабилитация или реконструкция и модернизация на магистрални и първокласни жп трасета от железопътната мрежа на България. За съжаление част от разработките не бяха на достатъчно ниво, за да се изпълнят докрай и в срок целите на поставените задачи.

Причините за това са различни:
- Непълни технически задания
- Недостатъчна техническа компетентност на изпълнителя на консултантската услуга
- Недостатъчен кадрови потенциал за големия обем работи
- Липса на достатъчно указания и нормативи, касаещи обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, свързани с железопътната инфраструктура.

Единственият документ, който регламентира съдържанието на проектите при различните фази на проучване и проектиране, е Наредба №4 от 21.05.2001 г. (издание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството). За съжаление тази наредба не включва изискванията към частите, свързани с железния път и съоръженията към него.
Спецификата на железопътния сектор изисква изработване на конкретни правилаза минималните изисквания към обема и съдържанието на инвестиционните проекти в железопътната инфраструктура. В тази връзка към "Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство" беше сформирана работна група от експерти, които през първото полугодие на 2011 г. ще изготвят споменатия документ. Целта е той да послужи на изпълнителите, възложителите и другите заинтересувани страни при изготвяне на технически документации и документи за стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители, както и за самото изпълнение на строителството.

Раздели в "Наръчника"
Предвиденият "Наръчник" ще включва следните по-важни раздела:
- Фази на проектите
- Части на проектите
- Обхват и съдържание на частите на проектите в различните фази
- Съответствие на фазите на проектите по различните части–варианти в зависимост от конкретните условия и целесъобразност
- Времетраене на проектиране в зависимост от фазите и/или други конкретни условия, поставени от възложителя
- Предложения за промени в закони, наредби, инструкции
- Задания за проектиране – обхват и съдържание
- Оценка на проектите и др.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Съвети при избор на фаянс, теракот, гранитогрес
Фаянс, теракот и гранитогрес  - изборът зависи от няколко фактора: ·         Мястото, ...

19

 Календар