Възможност за по-добра пропускателна способност | Проектанти предлагат временно техническо решение срещу задръстванията

Възможност за по-добра пропускателна ...

Публикувано на: 2011-02-07 05:47:00

Възможност за по-добра пропускателна способност | Проектанти предлагат временно техническо решение срещу задръстванията


Като постоянен участник с много дълъг стаж в автомобилното движение в София имам следните наблюдения, които смятам за достатъчно точни и обективни.

Особено натоварени
са уличните артерии, изградени по течението на р. Перловска и Владайска, в частност: бул. "Сливница", бул. "България" – "Евлоги Георгиев", бул. "Владимир Вазов".
Всички пресичащи горните трасета напречни улици и булеварди също са със значително натоварване, особено тези, които се ползват от градския електрически транспорт – трамвайни и тролейбусни линии.
Обикновено пресичането на двете посоки е на едно ниво и се регулира със светофарни уредби, т.е. класически случай на "регулирано четириклонно кръстовище". Изключение донякъде е кръговото кръстовище на Сточна гара и предвиденото в перспектива такова на Лъвов мост*.
Значителна част от движението - над 80%, е от леки автомобили и микробуси, включително и тези на масовия градски транспорт.
Значителна част от движението – над 80%, е по директното трасе, т.е. над 2/3 от леките и лекотоварните автомобили не ползват кръстовището като разпределител за завиване вдясно или вляво и престоят им там е продиктуван единствено от необходимото преминаване на напречното движение при червен за тях светофар.
Поради наличието на масов градски транспорт – автобуси и тролейбуси, по главните направления (по течението на реките) крайната дясна лента не само се заема от тези превозни средства, но е и маркирана на много места само за тях.
Леките автомобили основно заемат крайната лява лента, дори и понякога в нарушение на Закона за движение по пътищата и наредбите на Столична община.
Задръстванията (редовни и огромни) при кръстовищата се предизвикват основно от леките и лекотоварните автомобили от транзитния поток.

Като се съпостави всичко от изброеното, е повече от очевидно, че осигуряването на по-нормално ползване на съществуващите кръстовища може да се постигне с
пропускане на транзитното движение
от леки автомобили и микробуси по главното направление (покрай реките) на второ ниво. Такова решение ще даде възможност за увеличаване на средната скорост на движение на основния транспортен поток и повишаване не само на пропускателната способност на отделни кръстовища, но и на цялата система.
Разбира се, окончателно проблемът може да се елиминира само с цялостни преустройства и реконструкции на главните улични артерии.
Към настоящия момент поради ограниченията в средствата за капитално строителство това едва ли е възможно и целесъобразно.
Имайки предвид горното, в "Минпроект" разработихме едно евтино и бързо за изпълнение временно техническо решение, което искаме да предложим на вниманието на заместник-кмета по транспорта на Столична община. То се състои в следното:

Описаното по-горе техническо решение може да се приложи както за едно отделно направление на отделно кръстовище, така и за всички упоменати в началото кръстовища. Естакадите може да се монтират и демонтират в много кратки срокове, като се отчитат дори сезонните промени в трафика.
Прилагането на предлаганото решение от СО ще доведе до пряк икономически ефект от отлагане на скъпо струващи постоянни мероприятия, вероятно и до преосмислянето им, и до безспорно подобряване на екологичната обстановка.

Временното техническо решение за софийски кръстовища
А. Транзитното движение от леки автомобили и микробуси се обособява организационно в крайните леви ленти покрай реката.
Б. В зоната на кръстовището тези ленти преминават на второ (горно) ниво над напречните улици при спазване на необходимия подмостов габарит от 5.0 м (52 м при трамвайно напречно движение).
В конкретното место на пресичане в зависимост от широчината на пътните платна и зелената ивица е възможно:
Б.1. Пресичането на 2-ро ниво да се развие в план частично в съществуващата крайна лява лента, частично в зелената ивица на трасето покрай реката – при тясна зелена ивица.
Б.2. Пресичането на 2-ро ниво да се развие в план само в зелената ивица – при достатъчна широчина на зелената ивица и тясно пътно платно.
Б.3. Пресичането на 2-ро ниво да се развие в план само в съществуващата крайна лява лента – при достатъчна широчина на пътното платно.
Случаите са показани в приложените схеми.
В. Самото пресичане се изпълнява като много лека стоманена естакада от сглобяемо–разглобяем тип, многократно прилагана в нашата област на работа, която има следните конструктивни особености:
а) Габарит за движение – 4.5 м между тротоарите и две служебни пешеходни пътеки по 0.5 м (еднопосочно движение с възможност за задминаване).
б) Носимоспособност – само за леки коли и микробуси.
в) Надлъжни наклони, радиуси на хоризонтални криви, вертикални криви и т.н. – за проектна скорост 30км/ч, или улична мрежа VI клас.
г) Настилка – стоманено-решетъчна (гетероси), която не задържа вода и сняг.
д) Централен отвор - два успоредни модула с широчина по 3 м и оптимизирана дължина, свързани с монтажна болтова връзка в напречна посока.
е) Качваща и слизаща естакада – с по 6 отвора по пр. 12 м; надлъжен наклон до 10%. Всеки отвор се състои от по два еднакви успоредни модула, свързани с монтажна болтова връзка в напречна посока.
ж) Монтажни стоманени ригели на сглобяемо–разглобяема връзка с носачите на връхната конструкция и колоните на стълбовете.
з) Съставни по дължина еднотипни модулни стоманени колони.
и) "Понтонен тип" опиране на стълбове и устои върху съществуващата пътна настилка или зелена ивица с готови унифицирани стоманени подложки (направо върху терена).


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сайдинг
  Изолация, комбинирана със сайдинг, има невероятен шумоизолационен ефект и намалява загубите на топлина ...

18

 Календар