Одобрена е екооценката на новия ОУП на Бургас

Одобрена е екооценката на новия ОУП на Бургас

Публикувано на: 2011-02-03 10:09:00

Одобрена е екооценката на новия ОУП на Бургас


Изготвена и одобрена е екологичната оценка на Общия устройствен план на град Бургас. Становището беше оповестено от Регионалната инспекция по околна среда и води.

Според експертния съвет на РИОСВ, автор на екооценката, прилагането на Общия устройствен план на Бургас ще бъде в съгласие с всички екологични норми за здравето на хората.
Новият план за развитие няма да има отрицателно въздействие върху защитените зони по Натура 2000 и е в съгласие с всички европейски екологични изисквания.

Припомняме, проектът на гражданско обединение "Гео Щрих" претърпя няколко корекции по настояване на екоспециалистите. Те се съгласиха с последния му вариант.
Подготвянето на всеки инвестиционен проект да бъде съобразен със съществуващата зелена система, според последните корекции.

Планът предвижда изграждане на единна зелена система.
Зелени клинове ще са свързващото звено в новоурбанизираните територии и ще са и буфер между тях и защитените зони.

Зелените територии ще се увеличат с 1923 дка, от които 576 дка са предвидени за зоопарк, а 99 дка ще се превърнат в многофункционална спортна зона
.
Свой парк ще има всеки от кварталите в Бургас. Нови паркове ще се оформят в местностите "Капчето", "Пода", около езерата Мандра и Атанасовско.
Нефтените утайници ще се покрият с почва и растителност, ще се превърнат в градски парк, свързан с парк "Пода" и новия парк на кв. Крайморие.
Голям нов парк ще има и кв. Сарафово, а зелени буферни пояси ще го изолират от летището. Сегашните паркове Росенец, Морска градина и Минерални бани ще се разширят и облагородят.

Друга туристическа зона ще се обособи в района на Северния бургаски плаж до солниците и в областта на "Кюшето", южно от Сарафово.
Места за яхтинг и спортен риболов ще има при Мандренското езеро. Зоните за спорт и рекреация са значително увеличени, те ще могат да задоволят нуждите дори и ако населението на Бургас се увеличи с още 300 000 души.
При такава мащабна озеленителна дейност екоекспертите настояват да се запази максималната степен на природните дадености, а защитените територии да останат незасегнати.

Особено внимание оценката обръща на териториите в близост със защитените зони. Според проекта всички територии, предвидени за застрояване и попадащи в 50-метровата охранителна зона А на Мандренското и Атанасовското езеро, ще се съгласуват с Министерство на здравеопазването.
Настоява се да се преустанови заустването на дъждовни води в Атанасовското езеро.

Според новия ОУП градът ще се разраства. Нови жилищни зони ще се обособят край Горно Езерово и Долно Езерово, на юг от Крайморие и районите Възраждане и Приморие, край Банево и Ветрен.
От РИОСВ препоръчват жилищните квартали край Банево да се изграждат след прекратяване дейността на асфалтовата база и рекултивация на кариерата на север от квартала.
Край подстанции и гробищни паркове да се обозначат 300-метрови хигиенно-защитни зони и там да не се допуска жилищно строителство.
Предлага се терените южно от ж.к. "Меден рудник" да се застрояват след отпадането на тролейбусното депо.
Зоните, предвидени за реакционни дейности там, както и жилищната зона на кв. "Крайморие", ще се разработят след рекултивацията на намиращите се в съседство окислителни езера на "Лукойл Нефтохим".

Новите жилищни квартали на Бургас ще могат да поемат още 115 000 жители. Градът ще се развива и като голям туристически център, готов да подслони 65 000 туристи.
Търговските комплекси се съсредоточват по протежение на пътя за София, разделени от паркове и зелени зони.
Индустрията отстъпва за Север и дава възможност на хората да стигнат до морето и езерата. В новата индустриална зона "Север" в района на "Кроношпан", с площ 370 дка, ще има дори магазини и детска градина.
Промишлената зона край Българово пък ще е предназначена за високотехнологични производства.
Препоръката на експертите е да бъдат одобрявани само инвестиционни предложения за промишлени дейности с минимални емисии във въздуха.

Модерна транспортна схема ще свързва всяка точка на бъдещия полис. Подлези, надлези, градска железница от Сарафово до Меден Рудник и Крайморие, три пристанища и вътрешноградски морски транспорт ще улесняват достъпа и ще съкращават времето на пътуване.
Обходни пътища ще извеждат транзита от града.
Експертите от РИОСВ настояват при изграждането на новата транспортна инфраструктура да се отчита фактора "шум" и най-интензивния автомобилен трафик да се отделя с шумозащитни съоръжения.

Общият устройствен план на Бургас дава перспектива за развитие на града за следващите 20 години.
Еколозите предлагат да не се допуска неговото изменение за период от 5 години от влизането му в сила. Искат община Бургас ежегодно да изготвя доклад за контрола при прилагането на плана по предложени от тях мерки и индикатори.
От РИОСВ - Бургас настояват при строителните дейности от изпълнителите да се изисква ефективна организация, за да се съкрати периода на строеж, а въвеждането на обектите в експлоатация да се извършва само след изграждането на съответните пречиствателни съоръжения.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мозайка
Възродена от дълбините на времето, мозайката намери безброй нови лица и в ръцете на изкусните италиански майстори ...

08

 Календар