По-строги и по-обективни правила и норми за старото Търново | С тях да се регламентира разработването и одобряването на проектите за стария град иска архитектурната колегия във Велико Търново

По-строги и по-обективни правила ...

Публикувано на: 2011-01-31 05:47:00

По-строги и по-обективни правила и норми за старото Търново | С тях да се регламентира разработването и одобряването на проектите за стария град иска архитектурната колегия във Велико Търново


Да се изготви подробна карта за физическото състояние на сградния  фонд на старата градска част на Велико Търново, застроителният план да се разработи по зони и ансамбли със съответни параметри и специфични правила и норми, комуникационно–транспортната инфраструктура да се осъвремени и да се търси възможност за паркиране, да се изиска актуализиране на  списъка на паметниците на културата за територията, около това се обединиха водещи архитекти от областните структури на САБ и КАБ в старата столица по време на работна среща през изминалата седмица в община Велико Търново.
Поводът - възложеното през миналата година "Изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на град Велико Търново –стара част по райони".

С разработката е ангажиран колектив на "ТПО Варна ЦППБО" ЕООД с ръководители проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н., и проф. арх. Тодор Кръстев, д.а н. С оглед спецификата на задачата  в проектантския екип  преобладават специалисти с опит в устройство на територии, наситени с паметници на културата. Ръководител на тази група е проф. Тодор Кръстев, д.а.н. Участвуват още арх. Доника Георгиева и арх. Живко Ташков.
Комуникационно-транспортната група се оглавява от инж. Людмила Урукова, която разработва тази проблематика и в ОУП на общината. Ландшафните проблеми са ангажимент на  проф. арх. Атанас  Ковачев, чл. кореспондент на БАН и ладшафтен архитект Г. Стоянова.

Специалистите по техническата инфраструктура са опитните инженери П. Добрев, П. Китипов, Е. Боев, Т. Чатарлиева и Ж. Йорданова . Участвуват също така много сътрудници и консултанти от Велико Търново.


Предстои да бъде направена специална среща в Националния институт за недвижимо културно наследство. Принципна професионална позиция показаха присъстващите на срещата архитекти от местните професионални структури и подкрепиха направените от колектива на "ТПО Варна ЦППБО" ЕООД изводи.

Необходимост от съхраняване на стария град, съставяне на по-строги, по-подробни и по-обективни правила и норми, с които да се регламентира по-категорично разработването и одобряването на проектите за стария град, бе акцентирано в хода на дискусията през изминалата седмица.
Обитателите на територията трябва да бъдат доволни от плана, като се облекчи режимът за развитие на тази част, а същевременно колегията да получи по-ясни, по-подробни и по-конкретни параметри. Да се намери балансът между това да се съхрани тази територия и, от друга, да се разреши преустройство, строителство, което е необходимо, за да могат хората да живеят по съвременен стандарт.
Не е възможно да се реконструират стари сгради с тяхната височина от 2 метра, известното повишаване силуета на тази територия е неминуемо.

Градът трябва да живее в стандарта на XXI век. Част от движението в старата градска част от Горна Оряховица и Арбанаси да се изнесе, така че транзитният трафик да не минава по главната улица, защото тя е с ограничена пропускателна способност, при това е единствена за тази територия, беше изтъкнато още по време на дискусията.   

Състоялата се среща беше част от провежданото социологическо проучване, което колективът на "ТПО Варна ЦППБО" ЕООД провежда. Докладвани бяха резултатите от анкетата с гражданите. Втората част от това проучване беше среща–интервюта с професионалисти.
До месец март трябва да се доработи и допълни заданието за плана, каза за в. "Строителство Градът" ВРиД главен архитект на община Велико търново Николай Малаков.  То ще бъде готово заедно с опорния план и концепцията за територията, както и с още някои материали, които съпътстват този етап от разработката, уточни проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н.

До края на годината ще се работи предварителният проект, а окончателният трябва да бъде готов през 2012 г. Работата по плана в този период на практика не стопира инвестиционни инициативи в тази територия, каза още проф. Никифоров.

По време на срещата бяха докладвани резултатите от направения през миналата година анализ за старата част на града, резултатите от анкетата, показани бяха предварителен проект на актуализиран опорен план, схема със строителните разрешения по години и разположението им върху територията. Показана беше проблемна карта, на която са обозначени около 60 примера, в които ПУП-овете за обекти са правени в конфликт със средата.
Картата беше илюстрирана със снимков материал, като бяха анализирани недостатъците на реализациите.

Тези обекти са изграждани в периода на строителния бум между 2000 и 2007 г., посочи проф. Никифоров, и обхващат основно новите хотели по главната улица, по ул. "Гурко". Сред тях са и няколко жилищни сгради в кв. "Вароша", няколко надстройки около църквите "Свети Кирил и Методий" и "Свети Никола". Отчетена беше една неблагоприятна тенденция за завишаване на градоустройствените показатели в новите сгради, изграждани в този период. Тази тенденция не е толкова фатална, но ако тя продължи, има опасност да загубим спецификата и характера на стария град, алармира проф. Никифоров.


Жителите на града, и по-специално обитателите на старата част на града, не се включиха активно в направената анкета. Под 100 души участваха в анкетирането. То ще продължи, като при предстоящото преброяване всеки собственик на имот ще получи анкета, и очакваме да получим по-пълна характеристика за това какво мисли населението - от какво са недоволни от гледна точка обслужването на техническата инфраструктура, за какво искат да ползват техния имот, какви проблеми срещат, каза проф. Никифоров.
На един от най-интересните въпроси как смятате, че трябва да се съхрани тази територия – като старинна част, в която да не се разрешава ново строителство; като се разрешава реконструкция и ново строителство, като се съобразява характера на зоната; да няма ограничения, изненадващото, което се получило като резултат и с малко надвишаваше процента на хората, които искаха да строят, 24-25% на 22% между хората, които искаха да се строи, а другите - да остане като историческа зона.
Минимален беше процентът на хората, чието желание е да няма ограничение.

В територията има над 1600 имота
Живеят около 6000 души, като по-голяма част са възрастни хора
Има 2790 сгради, от тях 1026 са паянтови и част от тях ежегодно се самосрутват и голяма част от тях се нуждаят от реконструкция, 9 са паметниците от национално значение, като преобладаващи са тези с местно и ансамблово значение


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Що е стъклобетон и за какво се използва
Всичко около нас е бетон и стъкло. Макар да са с твърде различни характеристики, мислим ли за съвременното строителство, ...

15

 Календар