Кнежа с проектна готовност за цялостна реконструкция на ВиК инфраструктурата на града | Проектът е на обща стойност 120 млн. лв., депозиран е първият етап за близо 37 млн. лв.

Кнежа с проектна готовност за ...

Публикувано на: 2011-01-31 05:31:00

Кнежа с проектна готовност за цялостна реконструкция на ВиК инфраструктурата на града | Проектът е на обща стойност 120 млн. лв., депозиран е първият етап за близо 37 млн. лв.

Община Кнежа разработи цялостен инвестиционен проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води" на обща стойност 120 млн. лв. Проектът е разделен на пет етапа.

В края на миналата година местната администрация депозира за финансиране на инженеринг и фактическо строителство по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда" първия етап, чиято стойност е 36 134 548 лева с ДДС, като съфинансирането от страна на общината възлиза на 3 218 080 лева с ДДС, каза за в. "Строителство Градът" Павлина Станчовска, ръководител на отдел "Проекти, европейски програми и международно сътрудничество" в община Кнежа.

Първият етап ще обхване централната градска част на Кнежа, ще включва реконструкция и рехабилитация на 88 518 м водопроводната мрежа, включително подмяна и рехабилитация на довеждащи водопроводи и помпени станции и подмяна на градска водопроводна мрежа, доизграждане на 79 279 м канализационна мрежа на град Кнежа, включително изграждане на главни събирателни колектори и градска канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни (битови и промишлени) води на Кнежа до изискванията на приемника, река Гостиля, уточни главният инженер в общината Васил Петровски.  
Това стана възможно благодарение на постигнатите резултати в рамките на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор "Води", финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез оперативна програма "Околна среда".

Като резултати от реализацията на този проект община Кнежа разполага с подробно, пълно и качествено предпроектно проучване, включително пълен анализ "разходи-ползи", идеен и работен проект на предвидените за изграждане обекти, комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект от лицензирана фирма предвид на това, че обектите, предмет на бъдеща интервенция, са от първа и втора категория.
По проекта бе направен още цялостен, точен и качествено попълнен формуляр за кандидатстване на инвестиционния проект. Общата стойност на проекта за техническа помощ е 1 599 960 лева, от които  1 279 968 лв. са средства от Европейския съюз, а националното съфинансиране е 319 992 лв.

С изпълнението на проекта бяха ангажирани: "Евроконсулт-СЕЛ" ООД  за предпроектното проучване, анализа "разходи-ползи" и попълването на формуляра, "Водоканалпроект-Металпроект-Инженеринг" АД за работния проект и проектно-сметна документация към него, "ВИНИ" ЕООД за оценката за съответствието. Одитът по проекта бе поверен на "Семпер Фортис" ООД, а последващата оценка на изпълнението на проекта - на "Глобал Адвайзърс" АД.

Община Кнежа е една от петте общини, които в края на миналата година внесоха проекти за изграждане на водна инфраструктура по процедурата за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквалент жители.
Останалите са Трявна, Столичната община, Тервел и Козлодуй. Техните предложения ще бъдат разгледани и оценени от специално назначена за целта експертна работна група до края на март. След получаване на положителна оценка ще бъдат подписани договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквалент жители е 20 февруари 2012 г. Процедурата беше обявена в края на юни миналата година, като по нея се отпускат 600 млн. лева за изграждане, рехабилитация и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води, изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

ВиК мрежата в Кнежа
Град Кнежа има 90 км ВиК мрежа, която трябва да бъде подменена и доизградена, като едва в 12% от територията, предимно в централна градска част, има изградена канализация. Общата дължина на изградената канализационна мрежа към момента е 6636 м, като за 3632 м има изготвени работни проекти. В последните години са правени само частични ремонти, подмяна на водопроводи чрез ПУДООС. Местното ВиК дружество "Аспарухов вал" ЕООД е 100% общинско предприятие и засега е извън обхвата на учредената ВиК асоциация на територията на Плевенска област. В проекта участва като асоцииран партньор в качеството си на юридическо лице, предоставящо водоснабдителни и канализационни услуги на територия на община Кнежа. След приключване на строителството и приемането на обекта "Аспарухов вал" ЕООД – Кнежа, ще стопанисва, експлоатира и поддържа новоизградената инфраструктура като част от цялата ВиК система на територията на оператора по изискванията на Закона за водите.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Матраци от ново поколение
Мемори пяната на Дормео е различна Подобно на майстор готвач, въоръжен със своите малки тайни, специалистите ...

19

 Календар