Втори дубъл: ВиК мастер планове - между стратегията и преди инвестиционните програми | След процедура през 2009 г. отново се провеждат търгове за консултанти, които да напишат генерални ВиК планове за цялата страна

Втори дубъл: ВиК мастер планове ...

Публикувано на: 2011-01-24 02:46:00

Втори дубъл: ВиК мастер планове - между стратегията и преди инвестиционните програми | След процедура през 2009 г. отново се провеждат търгове за консултанти, които да напишат генерални ВиК планове за цялата страна


Два търга за консултантски услуги за генерални ВиК планове, или т.нар. мастер планове, бяха обявени в края на миналата година и в началото на тази.
Става дума за пакети от поръчки за изработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация съответно за Източния регион и за Централния регион.

До края на месеца се очаква да стартира и процедура за Западния регион, общият брой на обособените територии е 51. Срокът за заявленията за Централния регион беше до 24 януари, а за Източния - 8 декември.

Генералните планове дават ясна картина какво е състоянието на водния сектор в градовете и коя част от ремонта или новото строителство е най-наложителна, което е добра основа както за интегрираните водни проекти, така и за всякакви други дейности в сектора.
Плановете са търговете да приключат до средата на годината, предквалификацията най-вероятно ще включва от четири до осем фирми. Изпълнението ще отнеме 17 месеца, така че стратегическите документи може да бъдат готови след около две години.

Търгът вече се проведе веднъж през 2009 г., но беше спрян от новото правителство заедно със спирането на процедурите за пречиствателните станции.

Консултантите трябва да предоставят информация за своя цялостен опит, човешки ресурси, годишен оборот за последните три години, опит в подобни проекти и в региона, план за реализация и осигуряване на качеството и др. Те ще бъдат избрани в съответствие с процедурите в указанията на Световната банка "Избор и наемане на консултанти от заемополучатели на Световната банка" (последното издание) чрез метода QCBS (Quality-and Cost-Based Selection).
Финансирането е част от заема от Световната банка по Проекта за развитие на общинската инфраструктура.

Изработването на генералните планове ще подпомогне установяване на конкретните нужди и препоръки за изпълнение на техническите изисквания на европейските директиви. Очаква се те да увеличат инвестициите както по линия на европейските фондове, така и чрез други източници.

За какво служат генералните планове
ВиК мастер плановете се изготвят за перспективен период от 25 години и са регламентирани от нова глава в Закона за водите след поправките от септември 2009 г., когато в него беше добавен ВиК раздел вместо дълго подготвяния и междуведомствено съгласуван специален закон.
Планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез един регионален генерален план за дадена обособена територия и още колкото са необходими генерални планове на агломерации над 10 хил. жители.

Регионалният план съдържа анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията, на цената и качеството на предоставените ВиК услуги и прогноза за развитие на услугата с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество при социална поносимост, мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Той предвижда още дългосрочна инвестиционна програма и краткосрочна инвестиционна програма за първия 5-годишен период, въз основа на които ВиК операторите ще трябва да изготвят своите бизнес планове.

Мастер плановете би трябвало да се изготвят от асоциациите по ВиК, които засега не функционират, защото устройственият им правилник и типов договор с ВиК операторите още не са готови. Преди приемането си те подлежат на екологична оценка по Закона за опазване на околната среда, разглеждат се и се съгласуват със съответната басейнова дирекция за управление на водите и с областните съвети за развитие.

Точно преди две години
В началото на 2009 г. бяха обявени процедури за избор на консултанти, които да подготвят ВиК мастер плановете за 49 региона и 41 града над 10 хил. жители. Те бяха организирани в шест лота според регионите за планиране. Целта беше до средата на годината процедурите да приключат, след което за около една година те да бъдат написани.
В процедурите кандидатстваха 30 фирми и консорциуми от цяла Европа, някои от тях с български партньори. Сред участниците бяха испанската ЕPTISA, датските GRONTMIJ, CARL BRO, австрийската ILF, френската SEURECA, подготвила мастерпланове на седем български града с финансиране по програма ИСПА, френските SOGREAH и ВСЕОМ, британската Моtt Маcdonald, известна повече с участието си в пътни проекти в България, германската KOCK CONSULT. От българските консултанти тогава участваха като партньори "Хидропроект", "Аркадия инженеринг", "Аквапартнер", "Рутекс", "Дикон груп", "Енергопроект - Хидропауър", "Плеяда - независими експерти", "Делфин проект екотехника".
С техническа помощ по програма ИСПА, ръководена от Министерството на околната среда и водите, вече бяха проведени тръжни процедури за изработване на 27 мастер планове и модели за градове над 10 000 жители, сред които са Бургас, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен, Враца, Перник, Видин, Пловдив, Добрич, Ямбол, Велико Търново, Кърджали и др. Тези документи всъщност са втори етап и би трябвало да бъдат изготвени на основата на регионалните планове, по които сега тепърва ще се работи.

Вторият воден заем от Световната банка
През 2009 г. Световната банка предостави втори "воден" заем от 81 млн. евро по проект "Развитие на общинската инфраструктура". Стойността на проекта е 101 199 375 евро. От тях 81 млн. евро са заем от банката, а останалата част от сумата е от държавния бюджет. Заемът трябва да бъде погасен между 2017 г. и 2028 г., той е част от Стратегията за партньорство с България до 2009 г.
Със средствата ще се финансира изготвянето на около 50 генерални плана на системи за водоснабдяване и канализация, довършването на три язовира - "Луда Яна" (Панагюрище), "Нейковци" (Трявна) и "Пловдивци" (Мадан, Рудозем), и рехабилитация на четвърти - "Студена" край Перник, и пречиствателните станции към тях. За язовирите са предвидени около 52 млн. евро. Очакванията бяха строителните работи да започнат през 2009 г. и да приключат до 2015 г. Язовирите имат изготвени екологични и социални анализи, а след като през март 2009 г. беше публикувана покана за търг за консултантски услуги и през май 2009 г. бяха приети оценките за въздействие върху околната среда на трите язовира, процедурите бяха замразени.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Врати - дизайн и стил
Вратата е подвижна преграда , използвана за закриване на отвори. Вратите са широко използвани в стени, прегради ...

08

 Календар