Едва 30% от водопроводната мрежа в Ловеч е подменена | Местното ВиК дружество отчита високи загуби на вода

Едва 30% от водопроводната мрежа ...

Публикувано на: 2011-01-24 03:08:00

Едва 30% от водопроводната мрежа в Ловеч е подменена | Местното ВиК дружество отчита високи загуби на вода


Г-н Илиев, с какво са свързани проблемите във водоснабдяването и канализацията на ВиК - Ловеч, и какви са възможностите за тяхното решаване, които се очаква да предложат и планират дългосрочно мастер плановете?
- Проблемите във ВиК - Ловеч, са свързани най-вече с това, че мрежата ни е стара. Имаме манесманови тръби от 1938 г., имаме етернитови и поцинковани стоманени тръби от 60-те и 70-те години на миналия век и от общо 100 км мрежа, в града говоря, където сравнително положението е най-добро, имаме подменени едва 30%, или 30 км уличен водопровод с полиетилен, останалите са стари тръби.
По тези мастър планове, доколкото съм запознат, по принцип не се предвиждат средства, особено за това, което особено ни интересува - реконструкция на водопроводната мрежа на града, тъй като имаме големи загуби по мрежата. В тези програми се допуска изграждане на нови водопроводи или реконструкция на старите в участъци без канализация, където ще се изгражда канализация. В Ловеч това е от порядъка на 5% от цялата водопреносна мрежа - няма канал, ще се изгради нов канал. По европейските програми могат да се отпуснат пари паралелно на нов канал да бъде изграден водопровод или ако има стар, да бъде реконструиран с нови тръби.

Как виждате решаването на конкретните проблеми?

- Търсим финансиране, но в момента по абсолютно никакви програми не можем да кандидатстваме за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа. Опитваме се със собствени средства, което е почти нищо на фона на града. Ще търсим съдействие от общината - те ще ни посочват къде ще се асфалтира улица и в ход да решаваме подмяната на определени участъци.
В момента има европейски пари за пречиствателни съоръжения и колектори, които да доведат отпадните канализационни води до пречиствателната станция. Единствен там, където се изграждат нови канализационни клонове, се допуска рехабилитация на водопровод. 

Как работите с местната администрация?

- Ежегодно съобразяваме тяхната програма с нашата. Правим месечни срещи и досега не сме имали проблеми. При проекта за пречиствателната станция бенефициент беше общината. Новата пречиствателна станция за отпадни води функционира от една година, собственост е на община Ловеч, ние сме само оператори.

Подготвяте ли предложения до ДКЕВР за увеличаване на инвестициите и за цената на водата? Какви са потребностите и възможностите за инвестиции на дружеството?

- Ние следваме нашия бизнес план, средствата за инвестиции са заложени в него. Бизнес планът ни е до 2013 г. През миналата година бе реконструиран довеждащ водопровод до града, около 700 метра по безизкопна технология, и е реконструиран по целия булевард "България" водопроводът - там всъщност са два водопровода – по-малкият е ф160 полиетилен висока плътност, големият е ф355, което е в централна градска част и е с обща дължинаоколо 4.5 км за двата водопровода. Направихме водохващане също в Рибарица. През последните две години - 2009 и 2010 г., инвестициите за ремонти и техника възлизат на 10 млн. лв. Те бяха осигурени със собствени средства - 40% от сумата, останалите 60% - с инвестиционен кредит от търговска банка, който изплащаме от август м.г.
За тази година сме заложили и имаме една съвместна идея с община Ловеч в цял квартал да се реконструира водопроводната мрежа - кв. "Дикисана", където общата дължина е около 5 км, водопроводите са от 50-те години. Предстои да се изготви проект за реконструкция на водопроводна мрежа, проектирането ще го възложим през пролетта, необходими са доста пари и няма да имаме възможност със собствени средства да се справим, тъй като връщаме и кредита от предходното управление. Необходимата инвестиция е за 1-1.5 млн. лв.
Предстои подмяна на водопроводната мрежа и в стария квартал на града – квартал "Вароша", където водопроводите са още по-стари - от 30-те и 50-те години на миналия век. Това са двата най-спешни квартала.
В панелните квартали водопроводните мрежи са от 70-те години и оттогава не са подменяни. Загубите, които отчитаме в момента за Ловеч, са 51%, а като цяло за дружеството са 27%.
Имаме населени места с изцяло подменена водопроводна мрежа. Това е с. Изворче, в близост до Ловеч. Тук нямаме загуби, т.е. загубите са ни 0% - всичко е изцяло подменено.
През тази година не предвиждаме увеличение на цената на водата. Последната промяна е от март м.г. Цената ни в момента е 1.32 лв. на кубик доставена вода без ДДС, 0.16 лв. за кубик отведена вода без ДДС, 0.40 лв. за кубик за пречистване за битови нужди. При промишлените потребители за пречистване имаме три различни тарифи в зависимост от натовареността на отпадните води – от 0.48 лв. без ДДС, 0.79 лв.и най-високата група е 1.19 лв. за кубик. Като крайна цена за доставка, канал и пречистване за населението на гр. Ловеч е 2.26 лв. за 1 кубик.

Какви мерки сте набелязали за намаляване на загубите на вода?

- Загубите са за сметка на ВиК дружеството, защото ние плащаме такса водоползване на министерството. Освен че самите ние се стремим към намаляване загубите, има и изискване от ЕС – при гравитачни и помпени системи, където загубите трябва да ги намалим съответно до 25% и 33%.
Както споменах, основна мярка е реконструкция на водопреносната мрежа с нови тръби, които са по-водоплътни и няма течове по тях.
Другото е програма за намаляване на налягането във водопреносната мрежа. Така например при една средна авария от един водопровод, ако изтичат 100 кубика при 6 атмосфери в мрежата, при 2 атмосфери там ще изтичат 20 кубика. Това също е начин за намаляване на загубите. Градът трябва да бъде зониран, така че налягането да стига за консуматорите и в същото време да не е повече от необходимото с цел да има по-малко аварии, както и по-точното отчитане на водомерите. Имаме стари водомери, отпреди 30 години, които по една или друга причина не са минавали на периодични проверки и това също допринася за увеличаване на загубите. Имаме налично количество водомери, наследено от предното управление, екипи, които работят и ги подменят. Закупени са по бизнес план и предстои да ги монтираме.

Като заговорихме за намаляване на загуби, как присъства енергийната ефективност в работата на ВиК дружеството?

- Начинът е чрез намаляване на загубите, намаляваме и разхода за електроенергия по помпените станции. Между другото и за сградния ни фонд като административна сграда имаме почти готов проект, довършва се и предстои да го внесем в МРРБ и ще очакваме финансиране.

Как ще коментирате регулацията в сектора?
- Още не е готов законът, нищо не можем да кажем. Създаването на ВиК асоциациите е хубаво като инициатива поради простата причина, че на тях ще им се даде възможност да кандидатстват за евросредства, защото ние като търговско дружество с държавно и общинско участие няма по коя програма да го направим, не можем да кандидатстваме. По този начин чрез тези водни асоциации ще се развържат нещата и ще може да се работи. С удоволствие ще си партнираме с кметовете и с областния управител.

Смятате ли, че в дългосрочен план би могло да се достигне до партниране между самите асоциации, като например две от водните асоциации – тази за област Плевен и за област Ловеч например, да излязат с интегриран проект за размразяване на проекта "Черни Осъм" с цел подобряване на водоснабдяването в региона?

- Това е една много сериозна инвестиция и е въпрос, който трябва да бъде решен на държавно ниво. При всички случаи, ако има решението на държавно ниво, би било много добре. Имаме интерес за изграждането на този стратегически проект. Изграждането на подобно съоръжение би решило генерално проблема с водоснабдяването. Това е много скъпо съоръжение и този въпрос само държавата може да реши. Подобен интегриран проект на двете водни асоциациибез държавна гаранция най-вероятно няма да мине. Дори и да се тръгне само част от него да се гради, трябва да има държавна гаранция.

ВиК - Ловеч е единственото ВиК държавно-общинско акционерно дружество в страната, 51% е държавното участие и 49% общинското на седем общини - Ябланица, Тетевен, Луковит, Угърчин, Ловеч, Летница и Априлци. Най-голям дял (28%) има Ловешка община. Дължината на мрежата само за град Ловеч е 100 км. Дружеството обслужва територията на Ловешка област със 120 хил. клиенти, общо седем общински центъра с около 100 малки населени места, без община Троян, която през 1987 г. е отделена като самостоятелно дружество.
Дружеството има пет водоснабдителни групи, най-голямата от които е "Черни Осъм", обслужваща Троян, Ловеч и Плевен. Другата група е "Топля" - за Угърчин с още няколко населени места в общината, група "Рибарица – Тетевен", група "Априлци" и "Златна Панега".
В момента компанията се управлява от съвет на директорите с изп. изпълнителен директор Илиян Илиев и членове инж. Данаил Събевски и Павел Анастасов, представител на МРРБ.
Мрежата за ВиК - Ловеч

Вътрешна - 1183 км 

Външна - 607 км

Общо - 1790 км

 

Потребители

Частни абонати - 63884

Обществени абонати - 3362

Бюджетни абонати - 251
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Озеленяване - стилове и новости
Озеляняването на градината има своите тънкости и особености. Ако сте решили да проектирате, създадете и ...

20

 Календар