Прехвърлят водни проекти от ИСПА в "Околна среда" | Министерството на околната среда преговаря удължаване на финансирането на седем обекта

Прехвърлят водни проекти от ...

Публикувано на: 2011-01-24 03:21:00

Прехвърлят водни проекти от ИСПА в "Околна среда" | Министерството на околната среда преговаря удължаване на финансирането на седем обекта


Договаряне с Европейската комисия да бъдат удължени 7 от финансовите меморандуми, за да бъдат приключени с европейски средства и така спестени 231 милиона лева от националния бюджет, бърз напредък в усвояването на средствата и промяна на финансови меморандуми с цел обектите да бъдат прехвърлени или завършени по оперативна програма "Околна среда". Това са акцентите от Осмото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълнявани по програма ИСПА в сектор "Околна среда".

През 2011 г. предстои да бъдат въведени в експлоатация пречиствателните станции на Сливен, Кубратово и Варна и ВиК мрежите в Търговище, Шумен, Смолян, квартал "Ивайло" в Пазарджик и последният компонент от ВиК мрежата на Горна Оряховица.

По-голямата част от проектите приключили в края на 2010 г.
Въведени в експлоатация са 11 пречиствателни станции и 5 водоснабдителни и канализационни мрежи за 815 хиляди еквивалентни жители. Изградени са 142 км водопроводи и 60 км канализация, пише в отчета на управляващия орган.
В средата на 2009 г. усвояемостта е 35%, сега е 67% от стойността на всички финансови меморандуми. Към юли 2009 г. са били разплатени 350 млн. лева. За година и половина са усвоени 320 млн. лева, почти толкова, колкото за предишните четири години и половина.
Екипът на министерството на околната среда очаква Европейската комисия да одобриудължаване на финансовите меморандуми за интегрирания воден цикъл на Шумен, Смолян, Кюстендил, София и Варна.
Очаква се и окончателно решение от страна на ЕК за удължаване на другите два финансови меморандума, за които е поискана допълнителна информация – регионалното депо за отпадъци в Кърджали и интегрирания воден цикъл в Сливен.
Изпълнението на инфраструктурните проекти в сектор "Отпадъци" включва изграждане на 5 регионални депа за твърди битови отпадъци в регионите Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол.
За София при разплатени 6.5 млн. лв. през юли 2009 г., разплатените средства към края на 2010 г. възлизат на 58 млн. лв.. Същите данни за проектa за гр. Варна са 8.5 млн. лв. през юли 2009 и 40 млн. лв. към 31.12.2010 г.
Крайният срок за завършване на строителните работи по всички договори за строителство по финансовия меморандум за гр. София е 25.07.2011 г., а ако закъснението не бъде наваксано, строителните работи ще приключат в средата на септември 2011 г.
В най-скоро време ЕС ще се произнесе и по удължаване на финансовия меморандум по проекта по изграждането на регионален център за управление на отпадъците в Кърджали ( ISPA 2003/BG/16/P/PE/019), както и по проекта за интегрирания воден проект на Сливен (ISPA 2005/BG/16/P/PE/001).

Изключените елементи от финансови меморандуми по някои от проектите
се подготвят за кандидатстване по ОП "Околна среда"
В проекта за интегрирания цикъл на София например става дума за дубльора на Левия владайски колектор и за реконструкция на разпределителните водопроводни мрежи на Кокаляне и Панчарево.
За проект "Подобрения във водния цикъл на град Шумен" е направено искане за промяна на финансовия меморандум , с което се цели пречиствателната станция да бъде завършена също по "Околна среда".
По проекти за техническа помощ в сектор "Води" приключи подготовката на 11 формуляра за кандидатстване (Ловеч, Монтана, Севлиево, Кърджали, Ямбол, Велико Търново, Благоевград, Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец), а в сектор "Отпадъци" - подготовката на 3 формуляра за изграждане на системи за управление на отпадъците за регионите Стара Загора, Луковит и Костенец. Очаква се бенефициентите на тези проекти да кандидатстват за финансиране от ОП "Околна среда 2007 - 2013" в началото на 2011 г.
Изпълнението на отделните проекти е значително подобрено в резултат на предприетите управленски корективни мерки за ускоряване на строителните работи по заварените в средата на 2009 г. в критично състояние обекти – Ловеч, Балчик и Търговище, се казва в съобщението след края на комитета.

Програма ИСПА работи от 2000 г., като се изпълняват 19 инфраструктурни проекта в секторите води и отпадъци, както и 3 проекта за техническа помощ за подготовка на проекти по ОП "Околна среда 2007 - 2013".

През 2010 г. са въведени в експлоатация 7 обекта
- ПСОВ – Ловеч – 1.02.2010 г.
- ПСОВ – Балчик – 10.03.2010 г.
- ПСОВ – Попово – 29.03.2010 г.
- ПСОВ – Кюстендил – 30.12.2010 г.
- ВиК мрежа на Кюстендил – 30.12.2010 г.
- ВиК мрежа на Варна – 21.09.2010 г.
- три от компонентите на ВиК мрежата на Г. Оряховица – на 20.08.2010 г. и на 1.09.2010 г.

До средата на 2011 г. ще бъдат въведени в експлоатация 8 обекта
- ВиК мрежа на гр. Търговище
- ПСОВ – Сливен
- ПСОВ – Кубратово, София
- ВиК мрежата на Шумен
- ВиК мрежата на кв. "Ивайло", Пазарджик
- ВиК мрежата на Смолян
- ПСОВ – Варна
- последен компонент от ВиК мрежата на Г. Оряховица

МОСВ преговаря за възможността за удължаване на 7 финансови меморандума

- ISPA 2000/BG/16/P/PE/001 "Интегриран проект за водния цикъл на град София"
- ISPA 2002/BG/16/P/PE/013 "Интегриран проект за водния цикъл на град Смолян"
- ISPA 2002/BG/16/P/PE/016 "Интегриран проект за водния цикъл на град Варна
- ISPA 2002/BG/16/P/PE/018 "Интегриран проект за водния цикъл на град Шумен"
- ISPA 2005/BG/16/P/PE/006 "Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил"
- ISPA 2003/BG/16/P/PA/004 "Техническа помощ за институционално укрепване и подготовка на проекти по програма ИСПА и Кохезионен фонд в областта на сектор води и отпадъци в България"
- ISPA 2006/BG/16/P/PA/001 "Техническа помощ при подготовката на проекти за околната среда в България"


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Напоителни системи
Каква е ползата от напоителните системи? Видове напоителни системи. Основната цел на напоителните системи ...

20

 Календар