Поправките в Закона за водите предвиждат информационна система и регистър

Поправките в Закона за водите ...

Публикувано на: 2011-01-24 09:30:54

Поправките в Закона за водите предвиждат информационна система и регистър

За осигуряване публичност и прозрачност при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услуги МРРБ създава и поддържа:
1. Единна информационна система за ВиК услугите
2. регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.

* Единната информационна система за ВиК услугите
се изгражда като подсистема към Единната информационна система за управление на регионалното развитие съгласно чл. 25 от Закона за регионалното развитие и чрез нея се осигуряват:
1. Публичен достъп на потребителите до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната, информация за цените на услугите на ВиК операторите, за показателите за намаляване на загубите на вода и за другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете на ВиК операторите.
2. Информация за държавните органи, асоциациите по ВиК, общините и ВиК операторите във връзка с изпълнението на закона и развитието на ВиК отрасъла.
3. Възможност за извършване на справки в бизнес плановете.

* Асоциациите по ВиК и ВиК операторите се вписват в регистъра по чл. 198р, т. 2 по обособени територии
* Регистърът съдържа информация за:
1. Обособените територии: обхват и граници; решението на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на обособената територия; решенията за промяна в обособената територия; асоциацията по ВиК, действаща на обособената територия - наименование и адрес; ВиК оператора, действащ на обособената територия - наименование и адрес.
2. Асоциациите по ВиК: адрес и седалище; органи на управление.
3. ВиК операторите - търговската фирма - наименование, седалище и адрес на управление, регистрация; органите на управление, представителството и лицата, представляващи оператора; щатната численост и квалификацията на наетите лица; копие от договора за извършване на дейностите; предоставяните ВиК услуги - по вид, местонахождение и брой потребители, включително и цена на ВиК услугите; годишните финансови отчети; наказанията, наложени от контролните органи; други данни.
* Единната информационна система и регистърът са публични и до тях се осигурява достъп чрез интернет.
* Условията и редът за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра по чл. 198р се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Изграждане на водни площи и ефекти
Съвети за озеленяване и изграждане на водни площи и ефекти. Човек е свикнал с водните площи от векове и има ...

21

 Календар