Фонд "Енергийна ефективност" увеличава финансирането за жилищни блокове

Фонд "Енергийна ефективност" ...

Публикувано на: 2011-01-18 09:42:23

Фонд "Енергийна ефективност" увеличава финансирането за жилищни блокове


Фонд "Енергийна ефективност" ще може да разгърне по-голяма част от капитала си за кредитиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на жилищни блокове, прогнозира изпълнителният му директор Димитър Дуков пред "Строителство Градът".

"Интересът към въвеждане на мерки за енергийна ефективност нарасна значително за последните 5 години. Очакваме тенденцията да се засили от страна на общините и гражданите като представители и собственици на многофамилни жилищни сгради. Икономическата криза допълнително подчерта ползата от оптимизация на енергийните разходи", казва Дуков.
До момента работата му е била основно за общински обекти като детски градини, административни или болнични сгради. Основният проблем при работата със сгради в режим на етажна собственост е постигането на пълно съгласие на собствениците, които трябваше да учредят сдружение, за да получат кредит за проекта, и намирането на обезпечения на кредитите, тъй като в мнозинството от случаите етажните собственици не разполагат с имущество или приходи, които да могат да заложат.

Първа стъпка
През 2010 г. за пръв път беше одобрен проект за финансиране на многоетажна жилищна сграда. Мениджмънтът на фонда планира да  засили сътрудничеството с Програмата за развитие на ООН и други местни и международни организации с цел подпомагане развитието на този пазар. Необходимото условие за отпускане на кредит е да бъде регистрирана етажната собственост под една от двете законови форми на управление и да бъде изготвено енергийно обследване на сградата. Наличието на подходящо обезпечение е също важно условие.
Главният консултант на проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" на ПРООН и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Цвета Наньова посочи, че успешната формула за финансиране е колективен кредит, който се отпуска на етажната собственост, но по който задълженията се поемат от всеки собственик индивидуално съобразно дела му в общите части на сградата. Тя разказа, че в случая е направен паричен залог за кредита, а в допълнение ФЕЕ е застраховал вземанията си и тези две обезпечения са позволили отпускането му. Лихвата 7.5% е значително под пазарните нива за потребителски заеми в момента и дори недалеч от най-ниските лихви по жилищни кредити.
Фондът има възможността да подпомогне и усвояване на средства по мярката за саниране в оперативна програма "Регионално развитие", финансирана от Европейския съюз. Както и при общинските проекти, един от очакваните проблеми ще бъде предварителното финансиране на проектите за енергийна ефективност. По правилата на програмите разплащането става едва след извършване и отчитане на разходите. Това значи, че собствениците ще трябва да са готови да извадят сумата предварително и да си възстановят част от разходите от субсидията едва след завършването на проекта.
"С отварянето на възможностите за безвъзмездно финансиране по операция 1.2 "Жилищна политика" на ОП "Регионално развитие" очакваме търсене на подкрепа от фонд "Енергийна ефективност" за мостово финансиране или пък за осигуряване на изисквания процент самоучастие в проекти за обновяване на жилищните сгради", коментира изпълнителният директор на ФЕЕ.
За начален тласък на пазара на инвестициите в енергийна ефективност в жилищния сектор фонда и през 2011 г. ще предоставя портфейлна гаранция за кредити на собствениците на апартаменти в многофамилни сгради, изтеглени от търговски банки за финансиране на мерки за енергийна ефективност. ФЕЕ гарантира, че ще покрие първите 5% (но не повече от 800 000 лв.) от неизпълнението за жилищната кооперация (или портфейл от кооперации).

Над 10 млн. лева за проекти
През 2011 г. фонд "Енергийна ефективност" ще подкрепи чрез кредити и гаранции около 30 проекта за инвестиции в енергийна ефективност на обща стойност 10 680 000 лева.
"Фокусът на дейността ни отново ще бъде обърнат към кредитирането на проекти за енергийна ефективност, за което отделяме 5.5 млн. лв. от финансовия ресурс", информира изпълнителният директор Димитър Дуков.
Заемни средства за въвеждане не енергоефективни мерки ще получат общо 24 проекта, от които 14 на общини, 8 на корпоративни клиенти и 2 на университети и болници. И през 2011 г. ФЕЕ ще продължи политиката си на поддържане на добре диверсифициран по сектори и отрасли кредитен портфейл.
Прогнозната стойност на гарантираните проекти е 3 000 000 лева за общо 6 проекта, като се очаква гаранционният ангажимент на фонда да бъде около 300 000 лева.
"Общините ще останат основна целева клиентска група за ФЕЕ и през настоящата година. Добрите контакти с представителите на националните и регионалните сдружения на общините, както и предимствата, които фондът ползва при финансиране на местните власти, създават предпоставки за увеличаване броя на кредитираните общински проекти", посочи Дуков.
Частният сектор е също много важен за фонда с оглед значителния потенциал за енергийни спестявания в него. На фона на очакваното възстановяване на икономиката през 2011 г. напълно реалистично е да нарасне броят на проектите, представени от индустриални предприятия. ФЕЕ ще продължи да насочва усилия и към привличането на висшите учебни заведения като потенциални свои клиенти.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Строителни лепила-видове.Избор на подходящо лепило.
Строителните лепила са абсолютно необходими при довършителните дейности в едно помещение. Подовите настилки, тапетите, ...

23

 Календар