Приемат оферти за подхода към спортната зала на 4-ти километър | Остават девет дни до отварянето на офертите на 26 януари

Приемат оферти за подхода към ...

Публикувано на: 2011-01-17 07:40:00

Приемат оферти за подхода към спортната зала на 4-ти километър | Остават девет дни до отварянето на офертите на 26 януари


Столичната община откри на 5 януари процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка - "Транспортен достъп и осигуряване на транспортно обслужване на Многофункционална спортна зала на бул. "Асен Йорданов".

Тръжни условия
Документи се купуват до 18 януари. До 25 януари се подават оферти във фронт офиса на Столичната община на ул. "Московска" №33, пише в обявлението.
Отварянето на тръжните досиета е предвидено за 10.00 часа на 26 януари. Проектант на участъка е "Виаком 2002". Обектът е включен в задължителните за бюджета на Столичната община. За него са предвидени 1.2 млн. лева собствени средства на общината. Крайната дата за изпълнението на обекта е 31 май.
Гаранцията за участие е 10 хил. лева. От кандидата се очаква положителен финансов резултат през последните три години - 2007, 2008, 2009 г., и 3 млн. лева оборот през същите тези години. Изисква се участниците в процедурата да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" за изпълнявани строежи от ІІ категория.
Ще спечели икономически най-изгодната оферта. В нея делът на цената е 60%, срокът за изпълнение – 10%, и 30% се отделят за техническите показатели.

Пътна част на проекта
Предвижда се разширение с допълнителна шлюзова лента с ширина 3 м към съществуващото улично платно в посока към бул. "Цариградско шосе", което в момента е двулентово с ширина 7 м.
Допълнително са предвидени две кръгови връзки в съществуващата зелена ивица, които ще дадат възможност за обръщане посоката на движение. Те са еднопосочни с ширина на платната по 7 метра.
Реконструкцията на булеварда е с дължина 587 метра.
Тази реконструкция е първият етап на изграждане на транспортен достъп и осигуряване транспортното обслужване на новоизграждащата се многофункционална спортна зала. В проекта са разположени два вход-изхода от булеварда, които са съобразени изцяло с решението на околното пространство на залата (то е предмет на друг проект). Ширината на вход-изходите е съответно 12 м и 9.50 м, а бордюрните криви към тях са с радиуси по 12 метра.
Обслужването с масов градски транспорт на новата спортна зала ще става със съществуващите маршрути на градските автобуси и тролейбуси. Предвидени са нови спирки в двете посоки, като за пресичането на пешеходците е предвидена нова пешеходна пътека с ширина 7.5 метра, регулирана с пешеходен светофар.
Работният инвестиционен проект се състои от частите пътна, ел.мрежа, канализация, телефони, улично осветление, светофарна връзка, улично озеленяване, план за безопасност и здраве.
Пътните настилки са асфалтови и са проектирани за тежко движение. Тротоарните настилки са от бетонови блокчета, така нареченият унипаваж.

Техническа инфраструктура
С изграждането на залата се засягат съществуващи кабели средно напрежение 10 KV, затова е предвидено изместването им. Изгражда се нова тръбна мрежа и нови кабелни шахти.
Новият транспортно-комуникационен план засяга част от съществуващото улично осветление и съществуващата тръбна мрежа, което налага тяхната реконструкция. В проекта е записано, че съществуващите тръбни конзоли ще се демонтират, почистят, грундират, боядисат и монтират обратно. За проекта е предвидено ново табло за улично осветление и ново електромерно табло. В хода на строителството ще бъде направена ревизия на съществуващата тръбна мрежа, ще се изгради и нова. Ще се изтегли нов кабел за захранване на уличното осветление, нови кабелни ревизионни шахти, като съществуващите се ревизират.
Ще има светофарна уредба и на двете пешеходните пътеки през уличните платна бул. "Асен Йорданов". Ширината на пешеходните пътеки е 7.50 м. Светофарните уредби ще бъдат монтирани на четири стълба, един от които съществува, а другите три ще бъдат поставени при реконструкцията на булеварда..
Канализацията третира отвеждането на отпадните дъждовни води от западното платно на бул. "Асен Йорданов" в съществуваща канализационна мрежа.
Проектирани са три къси канални клона, заустващи се в съществуващи шахти на канал ф1400 мм - Десен Слатински колектор.
Предвидено е изграждането на улични ревизионни шахти от готови стоманобетонни елементи ф1000 мм и изграждане на улични оттоци. Общата дължина на канализацията е 321.77 м.
Част от съществуващата телефонна мрежа се засяга от изграждането на залата и реконструкцията на булеварда. Затова съществуващата ще бъде реконструирана, ще се изгради и нова.

Улично озеленяване
Предвидено е затревяване върху площ от 473.2 кв.м, поставяне на 201 метални решетки за засаждане със стандартни ниски храсти, изкоп на дупки 50/50/50см за засаждане на храсти и други.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове фиксатори и параметри
Кръглите фиксатори са най-широко използваните за монолитен бетон и бетон за сглобяеми конструкции. Отворът, ...

20

 Календар