Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на УАСГ

Въвеждане на мерки за енергийна ...

Публикувано на: 2011-01-12 11:18:00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на УАСГ

Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия Електронна поща: vitanov_adm@uacg.bg Факс: 02 8655090 бул. "Христо Смирненски" № 1 Телефон: 02 8661257; 02 9635245/543/

Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на УАСГ". Договорът е част от проект, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие", Приоритетна ос: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации".

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/02/2011


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Строителство и ремонт
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ Когато става дума за ремонт на строителни машини един от основните фактори за добра работа ...

23

 Календар