Стартираха пет пътни строителни търга | Лотовете са част от етап ІІ на пътната схема на оперативна програма "Регионално развитие"

Стартираха пет пътни строителни ...

Публикувано на: 2011-01-10 07:04:00

Стартираха пет пътни строителни търга | Лотовете са част от етап ІІ на пътната схема на оперативна програма "Регионално развитие"


Агенция "Пътна инфраструктура" обяви тръжни процедури за пет лота (група отсечки) от етап ІІ на пътната схема по оперативна програма "Регионално развитие". За всички тях документи се закупуват до 25 януари, оферти се подават до 4 февруари 2011 г. За част от лотовете тръжните досиета ще бъдат отворени на 7 февруари, за други - на 8 февруари. Срокът за изпълнение на обектите е 10 месеца, но скъсяването му ще донесе 10% от общата оценка на кандидата. Така независимо от протестите на строители срокът за изпълнение на обектите да не е сред критериите за избор на изпълнител, пътната агенция го е включила там. Цената държи 80-процентен дял в оценката. Последните 10% се дължат на предложени неустойки при лошо качество или частично изпълнение на строително-монтажните работи. Предполага се, че тези 10% уравновесяват 10-те процента за евентуален къс срок.
За всички пътни отсечки са предвидени почистване на водостоците, подмяна или поставяне на предпазна ограда, рехабилитация на съоръженията, в някои участъци е заложена и реконструкция.


Лот 16, част от второкласен път Плевен - Ловеч
Лот 16 е за изпълнител на обект рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36 с обща дължина 10.274 км в област Плевен и изцяло минава извън населени места с изключение на частта от км 8+320 до км 9+500 в регулацията на Плевен, което обяснява и различния габарит на пътя. Началото на разглеждания участък е в началото на път II-35 Плевен – Ловеч при надлеза на път I-3 Бяла – Ботевград, а краят на участъка на пътното платно е най-общо 2 х 8.50 м. Банкетите са 2 х 1.50 м. Разделителна ивица е 2 м. В участък от км 8+320 до км 9+500 пътното платно 2 х 6.00 м, а тротоарите са 2 х 1.50 м, проектната скорост е 50 км/ч, а минималният радиус на хоризонтална крива - 100 м.
Ще бъдат рехабилитирани:
- надлез над пътен възел при "Балканстрой" в Плевен на км 4+696
- селскостопански подлез на км 10+969
- селскостопански подлез на км 11+999.
Пътни кръстовища с републикански и общински пътища има на км 1+874, км 2+620, км 4+696, км 8+320, км 8+970 и км 9+236.

Лот 18, част от третокласен път Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево
Лот 18 е за рехабилитация на път III-3505 Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, той e с дължина 20.381 км и е в област Ловеч.
Началото на участъка е при км 0+000, на пътното кръстовище с път II-35, а краят -  на км 20+381.10 (вляво път III-404 Oрешак - (Бериево - Дебнево). Пътят е третокласен, проектната му скорост е 40 км/ч и 50 км/ч. Участъкът преминава през две населени места - с. Казачево от км 0+480 до км 1+390 и с. Стефаново от км 11+440 до км 12+500. В участъка има общо 7 големи съоръжения. Предвидени са за рехабилитация 5 пътни моста, на които се извършва подмяна на хидроизолацията, ремонт, тротоарни конзоли, парапети и др. В участъка се намират 6 пътни кръстовища.

Лот 19 -  за рехабилитация на отсечки втори и трети клас в област Велико Търново
Лот 19 е за рехабилитация на четири отсечки в област Велико Търново, обособени в три участъка. Общата дължина на лота е 30.719 км.
Рехабилитацията на отсечките от третокласния път 551 Дебелец - Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91 е с дължина 1.914,16 км. Габаритът на пътя е 6/10.00 м, като пътното платно е от 2 х 2.75 м (5.50 м) до 2 х 5 м (10 м), а банкетите са с променлива ширина. В участък от 50 м се прави реконструкция и там са предвидени уширения на настилката. И двата участъка на пътя изцяло преминават през град Елена.
Рехабилитацията на второкласния път 53 Елена - Сливен от км 46+290 до км 72+916.53 е с дължина 26.626,53 км. Началото на обекта е пресечната точка на осите на път III-662 Елена - Твърдица с път II-53 Елена - Сливен, а краят на обекта е на км 72+916.53. Третокласният път има 2 ленти за движение по 3.25 м, банкети 2 х 1.25 м. В населените места лентите за движение са 2 х 4.00, а тротоарите са 2 х 2.00 м. От км 46+290 до км 48+470 трасето минава през град Елена. От км 52+455 до км 53+336 - през с. Марян. От км 61+343 до км 63+656 трасето минава през село Константин. Предвидени са за рехабилитация 4 пътни моста, на които се извършва подмяна на хидроизолацията, ремонт, тротоарни конзоли, парапети и др. В участъка има 14 пътни кръстовища. На местата с насипи по-високи от 3 м големите съоръжения и при водостоците се предвижда доставка и монтаж на нова единична предпазна ограда.
Третият участък е за рехабилитация на път III-405 Царевец - Свищов от км 73+600 до км 75+778 с дължина 2.178 км и преминава през село Царевец. Габаритът на пътното платно с 2 ленти за движение варира от 7.00 до 9.70 м, банкетите са 2 х 1.50 м. В участъка има 13 зауствания, пътни отклонения и отбивки за напречни улици. Върху съоръженията се монтират парапети с височина 1.10 м.

Лот 20 - за рехабилитация на третокласни пътища в област Русе
Лот 20 е за рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800 с обща дължина 12.300 км в област Русе.
Проектът е разделен на три участъка.
За първия участък е път IIІ–202, път (І-2) Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300 и е с дължина 4.300 км. Началото е при км 12+000 след кръстовището за летище Щръклево, а крайната точка е км 16+300 преди табелката на село Нисово.
Вторият участък е от път IIІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле - Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и е с дължина 4 км. Началото е при съществуващо Т-кръстовище при км 11+500, а крайната точка е км 15+500 на границата между Русенска и Разградска област. Проектният габарит на настилката е 6 м, а ширината на банкетите е 2х1.00 м. Поради недостиг на габарит е предвидено уширение на настилката. Трасето преминава през едно населено място - село Черешово, от км 13+010 до км 14+460. В участъка има две кръстовища.
Третият участък е от път ІІІ-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800 и е с дължина 4 км. Началото на обекта е при км 3+800 и е 200 м преди с. Джулюница. Краят е на км 7+800, преди пътно кръстовище с път II-54 за град Ценово, като от км 4+111 до км 4+314 преминава през село Джулюница. И в този участък поради недостиг на габарит е предвидено уширение на настилката.

Лот 28 включва рехабилитация на 25 км третокласен път в област Кърджали
Лот 28 е за рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – язовир "Студен кладенец" от км 0+000 до км 24+860. Дължината му е 24.860 км и е в област Кърджали.
Началото на пътния участък е при пътно кръстовище с път ІІ-59 при км 0+000, а краят е при км 24+860 от път ІІІ-591 след язовирната стена на "Студен кладенец". Ширината на пътното платно извън населени места е 2 х 2.25 - 2.50 м, банкетите са 2 х 1.00 м. В населени места пътното платно е съответно 2 х 2.50-3.00 м, а банкетите - 2 х 1.00-1.50 м. Пътят преминава през село Вранско от км 0+140.00 до км 0+775.00, село Ковил от км 4+238 до км 4+660, село Джанка от км 8+580 до км 10+905, село Поточница от км 17+435.00 до км 19+315.00 и село Студен кладенец от км 22+680.00 до км 24+340. Предвидени са за рехабилитация 3 пътни моста, на които се извършва подмяна на хидроизолацията, ремонт, тротоарни конзоли, парапети.


Отваряне на тръжни оферти

Лот № Дата и час на отваряне на оферти

Лот 16 в област Плевен 10.00 часа на 7 февруари
Лот 18 в област Ловеч 16.00 часа на 7 февруари
Лот 19 в област Велико Търново 13.00 часа на 7 февруари
Лот 20 в област Русе 10.00 часа на 8 февруари
Лот 28 в област Кърджали 13.00 часа на 8 февруари


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Технологична инструкция за изграждане на топлоизолационни системи
  Цел на настоящата инструкция е да изясни и определи технологията на полагане и монтаж на интегрирани ...

20

 Календар