Електронното лицензиране на центрове за професионално обучение ще стартира до средата на 2011 г.

Електронното лицензиране на ...

Публикувано на: 2010-12-21 07:41:00

Електронното лицензиране на центрове за професионално обучение ще стартира до средата на 2011 г.


Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще бъде в готовност да въведе новите си електронни услуги до средата на 2011 г. Новите услуги за лицензиране, регистрация и отчетност на Центровете за професионално обучение (ЦПО) стават възможни след реализирането на проект по ОПАК. Въвеждането на електронно обслужване се реализира по проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, приоритетна ос III на ОПАК “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, т. 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 и е съ-финансиран от Европейския социален фонд и Договор № А09-31-92С/12.06.2009 г. Проектът има за цел да подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса, да облекчи административните процедури, свързани с лицензирането и подаването на годишна информация от ЦПО, както и да подобри обратната връзка с потребителите. Основно предимство на новата система е електронното кандидатстване за лицензия за ЦПО и следене статуса на подадените документи. След приключването на проекта и сертифицирането на информационната система, кандидатите ще разполагат с потребителско име и парола за системата на НАПОО, където ще могат да подават изискваните документи. Онлайн ще се подава и информация за годишната дейност на ЦПО. Центровете ще могат да въвеждат информация за текущи курсове през цялата година и ще разполагат с определен период, в който да финализират информацията. Други електронни услуги, възможни след реализирането на проекта, са получаване на информация и справки от регистъра на лицензираните ЦПО и ЦИПО, изменение на издадени лицензии, издаване на дубликат и удостоверения към издадена лицензия, издаване на служебни бележки и документи, заверка на документи и вписване на промени в обстоятелства на ЦПО и ЦИПО. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.actualno.com


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове фиксатори и параметри
Кръглите фиксатори са най-широко използваните за монолитен бетон и бетон за сглобяеми конструкции. Отворът, ...

12

 Календар