Приключиха два проекта за техническа помощ за водния цикъл на Троян и село Орешак

Приключиха два проекта за техническа ...

Публикувано на: 2010-12-20 13:43:00

Приключиха два проекта за техническа помощ за водния цикъл на Троян и село Орешак


Община Троян финализира изпълнението на два проекта по Оперативна програма "Околна среда" за техническа помощ при подготовката на интегрирани проекти за водния цикъл на гр. Троян и близкото село Орешак.

Договорите за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на двата проекта бяха подписани през декември 2008 г. между управляващия орган - ОП "Околна среда" и община Троян.

Самите проекти стартираха през май 2009 година. Целта им бе да бъдат подготвени качествени пълни инвестиционни предложения за изграждане и модернизация на канализационната система за отпадъчни води и, където е необходимо, за водоснабдителната система, с които проекти впоследствие да се кандидатства за финансиране на инвестицията.
Общата стойност на двата проекта е 4 967 400 лв.

Проект № 58-131-13-13 - "Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на град Троян", е на стойност 3 122 136 лв. От тях 2 497 427 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 624 427,20 лв. са от националния бюджет.
За изпълнители на проекта след обществена поръчка бяха избрани ГД "Аква БГ Троян", гр. София; "Комплект консулт" ООД, гр. София; "Арт Студио БМ" ЕООД, гр. Троян.

Проект № 58-131-14-14 - "Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян", е на стойност 1 845 264 лв. От тях 1 476 211 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 369 052 лв. са от националния бюджет.
За изпълнители на проекта след обществена поръчка бяха ГД "Аква БГ Орешак", гр. София; "Комплект консулт" ООД, гр. София; "Арт Студио БМ" ЕООД, гр. Троян.

С изготвянето на прединвестиционните проучвания общината вече разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране по Оперативна програма "Околна среда" за реновирането на ВиК системите.

Това бе отчетено на заключителни конференции, които се състояха в гр. Троян и с. Орешак.

Община Троян получи покана през 2011 г. да подаде проектно предложение по Оперативна програма "Околна среда" за реализиране на проектираната инвестиция. Подготвят се необходимите документи.
Очакваната стойност на този проект ще бъде около 37 млн.лева, съобщи заместник кметът на общината Недка Топалова.

Предвидена е подмяна на етернитовите тръби, а по отношение на канализацията – ремонт на съществуващите колектори и изграждане на нови по поречието на р. Черни Осъм, което да осигури присъединяването към канализационната система на още жители на Троян.
Към момента тя обхваща около 75% от населението на града, а след реализацията на проекта ще бъде 92%, обясни инж. Трайчо Николов, управител на Гражданско дружество "Аква БГ Троян".
Така Община Троян ще се доближи до изпълнението на евродиректива, според която към 2014 г. всички населени места с екв.жители над 10 000 души трябва да са присъединени на 100% към канализацията. 

Ако инвестиционния проект, който ГД "Аква БГ Троян" е разработил, бъде одобрен за финансиране и се осъществи, Троян ще разполага с нови 21 км канализационна мрежа и 9 км водопровод по трасета на канализацията.

Към момента оперативната програма се концентрира верху мерките по отвеждане на събраното в канализацията водно количество и включване на нови консуматори.
Заместник-кметът Недка Топалова обяви, че е пред приключване строителството на пречиствателната станция за биологично пречистване на отпадъчните води на града, която има капацитета да поеме за пречистване цялото отпадъчно водно количество.

"По отношение на Орешак можем да кажем, че също разполагаме със завършен работещ проект за водния цикъл на селото, но засега не можем да кандидатстваме за неговото реализиране", обяви кметът на община Троян Минко Акимов.
Той обясни, че когато през 2008 г. общината е кандидатствала по оперативната програма, е получила уверение, че от нея ще могат да се възползват и населени места с население 2000 екв. жители.
За съжаление впоследствие се оказа, че в страната има много населени места с над 10 000 екв. жители, които не разполагат с пречиствателни станции, отбеляза Акимов.

И тъй като при присъединяването на страната ни към ЕС правителството тогава беше поело ангажимент 2 години след присъединяването ни тези градове да бъдат с изградени такива станции, се наложи оперативната програма да променени своята политика и да насочи целия финансов ресурс към местата с население над 10 000 екв. жители.
Така населените места между 2000 и 10 000 екв. жители, каквото е село Орешак, останаха лишени от възможността за получаване на средства, разясни кметът на  Троян.
Той изрази надежда, че след като средств
ата започнат да се усвояват с по-добри темпове в населените места с над 10 000 екв. жители, ще бъде отворена мярка и ще започне приемането на проекти за населени места между 2000 и 10 000 екв. жители.
"Нашето предимство е, че тогава ще разполагаме с напълно готов работещ проект, с който ще можем да кандидатстваме за финансиране на дейността. Да се надяваме, че такава процедура ще бъде отворена през 2012 година."
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сухо строителство - облицовки, тавани. Предимства.
Отдавна никой не оспорва предимствата на сухото строителство, но тепърва специалистите се убеждават във възможностите, ...

19

 Календар