Околовръстният път и поройните дъждове

Околовръстният път и поройните дъждове

Публикувано на: 2010-12-20 07:22:00

Околовръстният път и поройните дъждове


Последните интензивни валежи създадоха неудобства за столичани и най-вече затрудненията в трафика. Много тежко бе положението по Южната дъга на Околовръстния път, където бяха вложени доста средства за превръщането й в градска магистрала от висок клас.
Природното бедствие стана повод за редица коментари от страна на публични личности и на служители от отговорни институции. Но въпросът за осигуряването на Околовръстния път за високи води, стичащи се от Витоша и южните квартали, не може да се счита за решен, базирайки се на прибързани изказвания на отделни лица или след констатациите на комисии, провели едно или две заседания.
Затова си позволявам да изразя личното си мнение, позовавайки се на дългогодишния си професионален опит.
Адекватно решение на проблема може да бъде намерено, ако се възложи на работна група от компетентни специалисти професионално проучване и проектиране, което да обхваща следните части.
На първо място трябва да се направят

хидроложки проучвания

които да установят водните количества в реките, потоците и каналите, пресичащи Околовръстния път. Тук следва да бъде обяснено, че количествата на валежите и свързаните с тях води в реките и потоците се изменят в широки граници. Не може да се каже кога ще бъде следващият пороен дъжд и каква ще бъде неговата интензивност. А наличието на продължителни периоди на малки и средни по интензивност валежи обикновено води до подценяване на опасността от високи води.
По методите на хидрологията се установяват водни количества с определена обезпеченост, т.е. с вероятност на повторение един път на 50, 100, 1000 години или друг период, регламентиран за страната и типа на съоръжението или приет в конкретния проект. Наред с проучванията, които се правят на място, се ползва теорията на вероятностите за обработката на резултатите. Но водното количество с вероятност на повторение един път на 50 години в действителност може да се появи един път в периода, не е изключено два пъти, а евентуално в някой полувековен период то да не бъде регистрирано. Много хора предпочитат да получат от специалистите твърди величини, но това е невъзможно при така наречените случайни процеси, към които спадат валежите и речните течения.
Във втората част от разработката се предлага да се изготвят

проекти за корекции на реките и потоците над Околовръстния път
включително и оформяне на канавки, надлъжни на оста на магистралата. В полите на Витоша много от бившите села или вилни зони, граничещи с ливади, са вече урбанизирани територии, за които трябва да се полагат същите грижи както за централната градска част. Нормално е и там да има облицовани корита като на Перловската и Владайската река. От друга страна, корекциите на реките са неоправдани, ако продължават да се изхвърлят отпадъци в тях.
Третата част на разработката следва да бъде посветена на

изчислителната проверка на отворите на съоръженията, пресичащи Околовръстния път
Тук трябва да се имат предвид водните количества, установени чрез хидроложките проучвания и при отчитането на променените условия вследствие на корекциите на реките и потоците. После по методите на хидравликата трябва се изчислят водните количества, които могат да протекат през изградените водостоци и мостове, пресичащи пътя. За някои от тях може да се окаже, че могат да пропуснат високи води с вероятност на повторение един път в 100 години, за други с 50, а за трети - с по-малък период. За сведение - мостовете у нас по пътища от висок клас се осигуряват за водни количества с период на повторение 100 години, докато тези от местните пътища - за 50 години. Околовръстният път е с важно значение за трафика в града (включително и транзитния) и затова за неговите съоръжения трябва да се приемат водни количества с повтаряемост един път в 100 години, освен ако не се счете за целесъобразно компетентните органи да поставят и по-строги ограничения.
Предлаганата разработка следва да бъде разгледана на заседание на специализиран съвет на Столичната община, формиран от нейни отговорни служители и с привлечени компетентни външни специалисти. Един от важните въпроси, който съветът трябва да реши, е за каква изчислителната вероятност на повторение на водните количества трябва да се осигурява Околовръстният път. Проблемът е не само технически, а и икономически. Може да се окаже, че

някои съоръжения са с недостатъчни отвори при приета обезпеченост

което ще изисква тяхната реконструкция. Тя може да бъде извършена по различни технологии:
- цялостно прекъсване на движението по Околовръстния път
- поетапно извършване на работи в отделните пътни платна
- хоризонтално сондиране.
Последният способ изглежда най-приемлив, но при него има ограничение за размерите на отворите. Решението за избор на подходящо проектно решение за дадено съоръжение следва да стане, като бъдат оценени различни варианти според техните експлоатационни качества, технология и организация на изпълнението, стойност и условия за трафика.
Като прочетат написаното, някои биха казали, че в статията има нереалистични или пресилени твърдения. На съмняващите се бих препоръчал да отидат в Бояна, Драгалевци и Симеоново и да огледат мостовете, през които текат водите от Витоша. След това могат да проследят "рекичките" до Околовръстния път и да видят, какви отвори са осигурени там за водния отток. Такъв оглед може да бъде основа само за най-обща ориентация, защото при хидравличното оразмеряване на едно съоръжение се отчитат много фактори. Но все пак теоретичните изследвания в природните и техническите науки са приемливи, когато бъдат потвърдени с реални факти.
Не бива да бъдем изненадани от следващ порой и пораженията от него. Но в реконструкцията на Околовръстния път се влагат доста средства и е уместно те да нараснат в разумни граници, с цел да се постигнат по-добри експлоатационни качества на тази градска магистрала.
За коментари:
il.ivanchev@abv.bg
pr.ivanchev@mail.bg
Общо решение за реките и водните съоръжения по витошката яка
Главният архитект на София арх. Петър Диков съобщи за в. "Строителство Градът", че е необходимо общо решение за отводняване на териториите от Витошката яка. Сега се прави проучване на деретата, събрани са всички налични проекти. До края на март 2011 г. ще има цялостно решение за реките и водните съоръжения. Щом водите тръгнат от Витоша, те стигат до река Искър, каза още арх. Диков.
Проблемът с буйните води и липсващата канализация в южните райони на София се превръща в проблем и на северните територии на града. Затова трябва да бъде решен цялостно, допълни главният архитект.
На 4 декември дъждовете, буйните витошки реки и запълнените с боклуци дерета станаха причина за наводнението на Южната дъга от Околовръстното и територии около "Хладилника". 16-членната комисия от АПИ и подчинения й Централен институт по пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти установи, че няма чакълозадържатели, баражи, облицовани корита на реките в районите над Околовръстния път към Витоша, които биха могли да успокоят водите. Те припомниха, че коритата на реките не се чистят редовно, че кварталите под Витоша - Симеоново, Драгалевци и Бояна, нямат дъждовна и битова канализация. Но заедно с това съществуват поредица от нерегулирани речни корита, измествани по хрумване на собствениците на близки имоти от същите квартали. По улиците на същите тези квартали няма тротоари и канавки.
В този брой ви предлагаме позицията на проф. Илия Иванчев за причините и следствията от наводнението.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове боя за дома
            Решавате сами да се справите с боядисването на вашето жилище. Това не е ...

12

 Календар