Облекчиха общините за отчуждаването на имоти

Облекчиха общините за отчуждаването на имоти

Публикувано на: 2010-12-08 08:34:27

Облекчиха общините за отчуждаването на имоти


Парламентът прие на първо четене промени в Закона за общинската собственост, облекчаващи процедурите по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за общински нужди. Вносител е депутатът от ГЕРБ Любен Татарски.

Целта е в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на общински обекти - публична общинска собственост от първостепенно значение за общините. Предлага се основание за започване на процедурата да бъде одобрен подробен устройствен план, за който общинският съвет е допуснал предварително изпълнение.

Предвижда се правната възможност общината да може да влезе във владение на имоти или на части от тях, представляващи незастроени земеделски земи или гори и земи от горския фонд, и да започне строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаване. Това става при условие, че е издадено разрешение за строеж на обекта и определеното в заповедта за отчуждаване обезщетение е преведено по сметка на правоимащите.

В законопроекта е записано, че ако в определения в закона срок дължимото обезщетение не бъде преведено по сметка на правоимащите, заповедта за отчуждаване се обезсилва. Предлагат се и разпоредби, регламентиращи сроковете и условията, в които собственици на отчуждени имоти могат да предявят исканията си за отмяна на отчуждаването.

Междувременно депутатите решиха още кметовете да контролират как канцесионерите извършват дейностите по търсене и проучване на подземни богатства. Това стана с промени на второ четене на промени в Закона за подземните богатства. С тази промяна кметовете придобиват контролни функции за спазването на концесионните договори по подземните богатства. Промените на закона целят още Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да стане единният орган за управление на подземните богатства. Сега за това отговарят от няколко отраслови ведомства и Министерство на околната среда и водите.

Разрешението за търсенето на подземни богатства или концесията за добива им ще се открива след съгласуване с компетентните министри, които отговарят за защитените територии, за културни ценности и за националната сигурност, приеха още депутатите. Разрешението или концесията трябва да бъдат съгласувани и с кметовете, в чиито общини попадат териториите за проучване или концесията. Кметовете ще трябва да удостоверяват дали в заявената площ се добиват строителни или скалнооблицовъчни материали. За да се открие концесията или да се разреши търсенето на подземни богатства, кметовете трябва да удостоверят още дали териториите попадат в урбанизирани зони.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://profit.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Информация за "машините под наем" ?
Криза в бизнеса със строителни машини или просто липса на достатъчно информация за "машините под наем" ...

08

 Календар