Електронното лицензиране на центрове за професионално обучение ще стартира в началото на 2011 г.

Електронното лицензиране на ...

Публикувано на: 2010-12-06 08:06:00

Електронното лицензиране на центрове за професионално обучение ще стартира в началото на 2011 г.


Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще бъде в готовност да въведе новите си електронни услуги в началото на 2011 г. Новите услуги за лицензиране, регистрация и отчетност на центровете за професионално обучение стават възможни след реализирането на проект по ОПАК, който ще позволи най-търсените услуги на агенцията да се предоставят по електронен път.Част от услугите вече са представени пред представители на Центрове за професионално обучение (ЦПО), гражданите и бизнеса по време на проведените  Информационни дни в София, Стара Загора и Плевен. Въвеждането на електронно обслужване се реализира по проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, приоритетна ос III на ОПАК “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, т. 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 и е съ-финансиран от Европейския социален фонд и Договор № А09-31-92С. Проектът, който е в ход от м. юни 2009 г., има за цел да модернизира информационната система на НАПОО за предоставяне на по-качествено административно обслужване и по-добра обратна връзка с потребителите."Проектът е много важен за нас, защото ще реализира една отдавнашна наша идея да се осигури по-качествено и по-модерно обслужване на нашите клиенти: граждани, бизнес, доставчици на професионално обучение, други институции на пазара на квалификационните услуги", каза г-жа Мария Каменова, Ръководител на проекта. "Новите услуги ще облекчат административното обслужване, ще съкратят пътя на търсене и преглагане на квалификационни курсове и ще повишат прозрачността и качеството на обучителните услуги в центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране", допълни г-жа Каменова.Основно предимство на новата система е електронното кандидатстване за лицензия за ЦПО. След приключването на проекта и сертифицирането на информационната система, кандидатите ще разполагат с потребителско име и парола за системата на НАПОО, където ще могат да подават изискваните документи. Експертите на агенцията ще обработват документацията и обявяват решенията по електронен път, а потребителите могат да следят статуса на подадените документи онлайн. Очаква се новата процедура да съкрати значително времето за обработка на документите и получаване на лицензия от центровете за обучение.Доставчиците на услуги за професионално обучение ще бъдат и значително облекчени при текущото подаване на информация за дейността си към НАПОО. В съответствие с чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, Центровете за професионално обучение (ЦПО) са длъжни да представят в НАПОО информация за извършената от тях дейност през предходната календарна година. За разлика от сегашната процедура, която изисква подаването за един формуляр за цялата година, центровете ще могат да попълват информацията в момента на случването й. Всеки ЦПО ще има достъп до системата и ще подава информацията за предстоящи, текущи и приключили курсове през цялата година. Центровете ще разполагат с определен период, в който да финализират информацията, като ще бъдат известявани автоматично за сроковете и ще получават автоматично напомняне, ако са забравили подаването  на информация."Новата система не само ще улесни и облекчи регулаторните процедури за обучителните центрове, но ще ни даде и възможност да повишим ефективността на работата си. Времето за събиране и обработка на данните ще се съкрати значително и възможностите за мониторинг над ЦПО ще се подобрят”, каза г-н Деян Пушкаров, Председател на НАПОО.Освен облекчени административни процедури, потребителите на услугите на НАПОО ще се възползват и от електронни услуги като получаване на информация и справки от регистъра на лицензираните ЦПО и ЦИПО, изменение на издадени лицензии, издаване на дубликат и удостоверения към издадена лицензия, издаване на служебни бележки и документи, заверка на документи и вписване на промени в обстоятелства на ЦПО и ЦИПО.За проектаПроектът „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение” е насочен към гражданите и бизнеса, които ползват административните услуги на НАПОО, представители на бизнеса, които са обект на регулаторните режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение и предоставяне на годишна информация за дейността си, други структури на централната и общинските администрации, които ползват услугите на НАПОО.Проектът има за цел да повиши квалификацията на служителите и подобри обслужването на гражданите и бизнеса при предоставяне на информация чрез електронните административни услуги, предоставяни от НАПОО. Дейностите са насочени и към облекчаване на административните процедури, свързани с регулаторните режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение и подаване на информация за годишната дейност на лицензираните центрове, както и оптимизиране на механизмите за обратна връзка с потребителите на услуги, предоставяни от НАПОО. Проектът ще даде много по-ясна картина за системата за продължаващото професионално обучение и възможност за анализи и адекватни решения на организации, институции и лица.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.actualno.com


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Декоративни мазилки - видове
Декоративните мазилки са важни за топлоизолацията на сградата. Външните мазилки защитават фасадата от промените ...

13

 Календар