Подземната инфраструктура – нов модел за управление и поддръжка | Част от системата е и интегриран модул за териториално и селищно устройство

Подземната инфраструктура – ...

Публикувано на: 2010-11-22 04:11:00

Подземната инфраструктура – нов модел за управление и поддръжка | Част от системата е и интегриран модул за териториално и селищно устройство

В края на април 2011 г. Добрич ще е първата община в България, която ще разполага с географска информационна система на подземните проводи и съоръжения за цялата територия на града. Това ще се случи в резултат на изпълнението на проект BG0039 "План "Бъдеще" – подобряване на капацитета на човешките ресурси в община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие". Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е на стойност 300хил. евро.

Основната цел на проекта е да се извърши геодезическо заснемане и цифровизиране на подземните проводи и съоръженията към тях на територията на община Добрич и изработване и внедряване на Географска информационна система (ГИС).
Проектът се изпълнява в партньорство между община Добрич като водеща организация и експлоатационните дружества на територията й - Е.ОН АД, ВиК ЕООД, "Алкател Лусент България" ЕООД и "Черноморска технологична компания" АД.
Основните дейности по изпълнението на проекта са насочени в две направления – създаване на ГИС на подземните проводи и съоръжения и обучения, обмяна на опит и най-добри практики. Първото направление включва геодезично заснемане, дигитализиране и обработка на данните, необходими за изработване на кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжения към тях на територията на община град Добрич. Обхваща се територия с площ 1401 хектара, включваща две промишлени зони – "Север" и "Запад", както и 16 жилищни района. Заснемат се над 250 точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи водопроводна, канализационна, слаботокова, силнотокова и газопроводна мрежа, улично осветление и тролейбусна мрежа. В рамките на проекта ще бъдат обучени 30 експерти по поддръжка и експлоатация на системата. Те ще бъдат от страните, партньори по проекта, както и от местната служба по геодезия, картография и кадастър, областната управа и Гражданска защита.

Като част от проекта допълнително се разработва и
интегриран модул за устройство на територията
(ТСУ), с което се постигат няколко цели. На първо място се улеснява поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и устройството на територията.
Разширяването на ГИС на подземни проводи и съоръжения към тях по отношение обслужване на дейностите по ТСУ ще допринесе за автоматизиране на дейностите по създаване, поддръжка и експлоатация на цифровия модел на територията на град Добрич и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове. Внедрената централизирана геобаза данни ще поддържа интегрирано необходимата информация за  кадастъра и устройството на територията.
Създадената ГИС на подземни проводи и съоръженията към тях и модула за устройство на територията ще бъде предоставена за ползване и на отделните експлоатационни дружества – партньори по проекта.
Община Добрич предвижда част от информацията да бъде публикувана в сайта на общината и могат да бъдат извършвани справки от ГИС за подземния и надземния кадастър.
След завършването на проекта общината ще разполага с

прототип на корпоративна ГИС
на общината. Чрез нея ще бъде въведен нов модел за управление на подземната инфраструктура на местно ниво, ще се подобри взаимодействието между всички институции, отговорни за управлението и поддръжката й. Общината ще разполага с интегриран продукт, включващ модул за устройство на територията и подземния кадасър, което ще се отрази върху увеличаване на капацитета на човешките ресурси в община град Добрич и укрепване и подобряване на административните и обществените услуги.

На какъв етап е реализацията на проекта:
Ноември 2010 г.
приключват дейностите по геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръженията към тях - всички подземни мрежи на града

Разработена е
ГИС на подземни проводи и съоръжения и в началото на декември 2010 г. ще приключи разработването на интегрирания модул за териториално и селищно устройство - част от ГИС, представляващ надземния кадастър на град Добрич

Обученията
по експлоатация на системата ще започнат от декември 2010 г. и ще продължат до март 2011 г.

Доставено е
оборудване  - сървър и работни станции, които ще поддържат и обслужват ГИС. Работните станции са предоставени на общинските служители, експлоатационните дружества, служба по геодезия, картография и кадастър, областната управа и Гражданска защита


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Вентилируеми фасади
            Вентилируемите фасади са красиви и практични едновременно. За съжаление, ...

20

 Календар