Кои ще бъдат зоните на въздействие в бъдещия интегриран план на Русе?

Кои ще бъдат зоните на въздействие ...

Публикувано на: 2010-11-08 06:03:00

Кои ще бъдат зоните на въздействие в бъдещия интегриран план на Русе?


Русе е сред седемте големи общини на България, включени като бенефициенти по компонент 1 на безвъзмездната схема на оперативна програма "Регионално развитие" – "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".

Градът има шанс да получи до 1 млн. лв. за разработването на стратегически планов документ, насочен към трайното подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на конкретни територии с нереализиран потенциал. В момента община Русе подготвя основните документи към плана – разчети, записки, фактическа основа, т.е. устройствената база на нещата. Определени са зоните на въздействие в бъдещия интегриран план на Русе и предстои да се обсъждати коментират, каза за "Строителство Градът" главният архитект на Русе Симеон Рангелов.
Това са територията на Индустриален парк Русе, определена като зоната за икономически растеж. Проектопредложенията за социалната(жилищна) зона включва комплекса "Родина" 1 и 4 и комплекс "Здравец" – север и изток, и за зоната с публичен характер - обхватът е централна градска част, на север от бул. "Скобелев", бул. "Съединение" и "Възраждане" до река Дунав.
 
Идеята за развитие
В територията на зоната за икономически растеж се предлага да се доразвие територията на индустриалния парк. Обхватът е настоящата територия на парка и южно от него - територия, определена за предприятие за обработка и оползотворяване на отпадъци – битови, строителни и т.н.  В северна посока – това е цялата територия от индустриалния парк до река Дунав. Общата площ в тази зона е 5380 дка. За сравнение, сегашният индустриален парк е с площ 640 дка. Като цяло това включва не само производствени площи, но и доста съоръжения – жп, инфраструктурни, терен на градската станция за пречистване на водите, терени на сгуроотвалите на ТЕЦ-а. По данни на община Русе на територията на индустриална зона Русе работят 2170 души.
В социалната зона има доста неща, свързани с доизграждане на инфраструктурата, които трябва да се реализират. Очакванията са за изграждане на главната улична мрежа – двойни платна в двете посоки, да се изгради второстепенна улична мрежа, останалите елементи на инженерната инфраструктура. И още – трябва да се реши обслужването на територията на свободната зона, включително на територията източно от нея, изграждане на нова пристанищна зона, която според нуждите да се реши и като контейнерен терминал и за ро-ро превози. Върху тази територия ще има и ново пристанище, заложено като идея, и ще се доразвият връзките през територията на жп гарата. Възможно е да се търсят начини за нейното реанимиране, тъй като тя в момента не работи с цел да поеме обслужване както на тази зона, така и увеличени превози в северна посока, прогнозира главният архитект на града и припомни, че в миналото тя беше една от големите гари в България, изградени специално за обработване на жп трафика към бившия Съветски съюз - връзките, които се развиват и сега север – юг и към Прибалтика, и в посока Украйна ще доведат до активизиране на гарата, не само до сухопътните коридори. Арх. Симеон Рангелов открои, че това ще е едно от важните неща за бъдещото й развитие.
 
Проблемите на териториите
Много са проблемите, които трябва да бъдат решени в жилищната, или т.нар. социална зона. Тя е една монофункционална зона, т.е. няма други територии и зони в нея. Основното й предназначение е за жилищни функции и за Русе тя е може би най-старата жилищна зона, строена като жилищен комплекс. Тук са първите експериментални панелни сгради в България, така нареченият стар квартал "Здравец". Предстоят доста неща по нейното преустройство и адаптиране към новите условия. Територията е мислена като зона, преди да настъпи автомобилната йерархия, затова там не са решени по удобен начин нито въпросите с движението, нито с паркирането и гарирането, зелените площи и начина на обслужване на сградите, липсва добре изградена мрежа за търговско обслужване. Има и социални проблеми, тъй като върху част от територията има и малцинствени групи, а социалното обслужване е в лошо състояние, транспортното обслужване и връзките с останалите градски части – в още по-лошо. Тук ще има най-сериозна интервенция по отношение изграждане на нови пътни и съпътстващи инженерни съоръжения, като например шумозаглушителни стени, тъй като международната жп линия минава покрай тази територия, изграждане на напречни връзки, тъй като, общо взето, всички райони, които гравитират около нея, се трансформират в момента в нещо различно, прогнозира главният архитект на града и изрази увереност, че няма как зоната да остане без подобаващо обслужване, без решаване на нов обществен комплекс в района на новоизграждащия се "Мол Русе", с подобряване на пътната инфраструктура, напречни връзки към бул. "България".
Според арх. Рангелов в територията на Централната градска зона основните проблеми са по-изяснени. Първият проблем е свързан с решение на крайбрежната територия – тази, която държавата деактува и върна на общината миналата година. Там има решение на общинския съвет да се изгради цялостна визия на тази територия, приемане на устройствен план, решаване за отдаване пристанището на концесия. Налице са за решаване транспортни проблеми, тъй като градският автомобилен ринг не е завършен в частта по крайбрежието и трябва да се затвори този пръстен. Проблемите на паркирането са много сериозни, отделни елементи в комуникационната мрежа, пешеходните подлези в района на кръговото движение пред новата спортна зала. Предстои доизграждане на пешеходната зона и на околните пространства западно от площад "Свобода", тъй като източно в предходните четири-пет години се реализираха тези и предстои в обратна посока да бъде довършена пешеходната зона. Като комуникации трябва да се реши обслужването на територията на бившия Пети полк, който по общия устройствен план се изгражда като зона и застрояване, създаващ представителна среда – административна и делово битово обслужване, или както е казано в ОУП, като ново градско сити, акцентира още арх. Рангелов. Предстои там да бъдат реализирани подобни обекти. Това ще бъде една територия, която до няколко години ще си промени коренно облика, обобщи главният архитект. Наред с това на териториите на Младежкия парк и северно от него към реката предстои доизграждане на спортна рекреативна база. В момента там текат строителни работи по доизграждане на крайбрежни колектори, нова кейова стена. Намеренията са свързани с това тази територия да се облагороди и да се разшири градският парк.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове фиксатори и параметри
Кръглите фиксатори са най-широко използваните за монолитен бетон и бетон за сглобяеми конструкции. Отворът, ...

12

 Календар