Регионалното депо в с. Стожер обслужва девет общини

Регионалното депо в с. Стожер ...

Публикувано на: 2015-04-15 08:41:00

Регионалното депо в с. Стожер обслужва девет общини


Строителството на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер  е част от дейностите по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по ОП "Околна среда". Бенефициент по проекта е община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, Никола Козлево и Сдружение "Регионално управление на отпадъците –Добрич".
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506,89лв., от които 31 393 480 лв. ( 85%) от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026 лв. - национално съфинансиране. Собственото участие на деветте общини, партньори по проекта, които ще ползват регионалното депо, е 1 943 868 лв.
Регионалната система за управление на отпадъците включва регионално депо за неопасни отпадъци (РД) "Стожер", претоварни станции за отпадъци в Балчик и Тервел, както и довеждащата инфраструктура до тях.
 
Регионалното депо за неопасни отпадъци "Стожер",
 което бе открито официално на 21 март т.г., е многофункционално съоръжение, зонирано за извършване на различни дейности. Депото е развито на територия от 217 дка. Проектът предвижда поетапно изграждане на три клетки за депониране на отпадъци с площ около 75 дка. Общият капацитет на трите клетки за депониране е 685 000 куб.м. Планираният период на експлоатация е 30 години.
В рамките на изпълнението на проекта за строителството на регионалното депо като основен елемент на регионалната система е изградена площадка за всички предвидени клетки и съоръжения. Изградени са и първата клетка с площ от 30 030 кв.м и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци, инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41200 т/г., съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/г., съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/г.и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет 255 т/г.
На площадката е изградена спомагателна инфраструктура за входящ и изходящ контрол, електрозахранване и водозахранване, гараж с ремонтна работилница, съоръжения за измиване на автомобилите и контейнерите, лаборатория за контрол и мониторинг, пътища, ограда с портал. Довеждащата инфраструктура включва изграждането на довеждащ път, ел. провод за захранване на площадката на депото и бариера с видеонаблюдение. Пътят е с дължина почти 6 км и е изграден специално за нуждите на депото и осигурява транспортна връзка между път II-29 и регионалното депо.
Изпълнител на строителството на регионалното депо край Стожер е Обединение "Депо Добрич 2013", с водещ партньор "Станилов" ЕООД. В обединението влизат още италианската фирма "Данеко импианти", "Пътно строителство" АД - Добрич, и "Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения" - София.
Изпълнител на строителните дейности на довеждащата инфраструктура е ДЗЗД "Път – депо 2013 г.", в състава на което влизат "Пътностроителство" АД – Добрич и "Пътища и мостове" ЕООД – Варна.
Оператор на регионалното депо е Консорциум "РСУО - Добрич", с който е сключен договор след проведена процедура по ЗОП. В депото работят 35 души, от които 20 са от село Стожер.
 
С изпълнението на настоящия проект и с изграждането на Регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич ще бъде изградена цялата необходима инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на деветте общини. Със старта на регионалната система ще бъдат закрити шест нерегламентирани сметища.
"Регионалното депо в с. Стожер отговаря на всички европейски норми. Добрич е сред първите области с изградено депо за отпадъци. Столичната община, Малко Търново, Ботевград са също готови, а Бургас е на финална фаза", каза по време на официалното откриване на депото министърът на околната средаи водите Ивелина Василева. На церемонията присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, кметът на община Добрич Детелина Николова, областните управители на Добрич и Шумен, директори на ресорни институции, председатели на общински съвети, депутати.

 
 
Обект  Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич
Стойност 36 933 506 лв
Подобект        Регионалното депо с. Стожер
Изпълнител "Регионално депо"  Обединение"Депо Добрич`2013".Водещ партньор "Станилов" ЕООД
Изпълнител довеждаща инфраструктура   ДЗЗД "Път – депо 2013 г."


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да почистим системата за отопление и вентилация?
            Колкото повече грижи полагате за отоплителната и вентилационна система,  толкова по-дълго време ...

12

 Календар