Бош създава технологичните предпоставки за автоматизираното шофиране

Бош създава технологичните ...

Публикувано на: 2015-06-25 09:21:10

Бош създава технологичните предпоставки за автоматизираното шофиране

Автомобилът мисли и управлява

  • „  „Преходът от частично към напълно автоматизирано шофиране ще бъде голяма крачка напред“, заяви д-р Дирк Хоайзел, член на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH
  • „  Направление „Кормилни системи“ разширява портфолиото на Бош в областта на автоматизираното шофиране със системи за електрическо управление
  • „  Нарастващата автоматизация може да отстрани причините за 37% от пътнотранспортните произшествия, случващи се само в Германия
  • „  Законовата рамка трябва да бъде в крак с технoлогичното развитие

Разработването на автоматизираното шофиране в Бош напредва много бързо, като в момента инженерите са достигнали решаващ момент в своята работа. „Преходът от частично към напълно автоматизирано шофиране ще бъде голяма крачка напред както в технологично, така и в законово отношение“, заяви д-р Дирк Хоайзел, член на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, по време на 62-ия Международен автомобилен брифинг на Бош, проведен в Боксберг, Германия, през м. май тази година. При автоматизираното шофиране системите за електрическо управление поемат пълния контрол над автомобила за определени периоди от време или, както казва Хоайзел, „Водачът става пасажер“. Това налага необходимост от радикални промени. Заедно с архитектурата на автомобила се променя и начинът, по който комуникират шофьорът и колата. Освен това, автоматизираните автомобили ще бъдат свързвани към сървър. „Само производителите и доставчиците, които много добре познават тези системи, ще имат успех“, твърди Хоайзел.

Бош разполага с всички необходими технологии за автоматизираното шофиране

Когато автомобилът поеме цялата отговорност за управлението, най-важните системи за безопасността – спирачките и кормилното управление, се изправят пред огромни предизвикателства. За да се осигури максимална стабилност на системата при авария на някой от компонентите, в нея трябва да бъде вградена допълнителна защита. В това отношение Бош вече има подходящо решение за спирачките. Без да е необходима намесата на водача, електромеханичният спирачен усилвател iBooster и електронната стабилизираща система ESP® могат да спрат автомобила независимо един от друг. Това създава нужното подсигуряване, като и двете системи са задължителни компоненти на всеки автоматизиран автомобил. „Бош създава технологичните предпоставки за автоматизираното шофиране“, твърди Хоайзел. Това важи особено сега, когато благодарение на новото направление „Кормилни системи“ в портфолиото на Бош са включени и системите за електрическо управление. „Бош притежава всички необходими технологии за автоматизираното управление – задвижването, спирачките и кормилното управление, както и сензорите, навигационните системи и свързването в мрежа“, добави Хоайзел.

Автоматизираните автомобили разчитат на информацията от своето обкръжение, която надхвърля обхвата на сензорите. Необходими са данни за реалния трафик, задръстванията и произшествията. Те могат да бъдат получени само чрез връзка със сървър. За тази цел Бош разработи системата „Свързан хоризонт“ („Connected Horizon“) за динамично предвиждане на маршрута и напасване към предпочитания метод на шофиране. „Със „Свързан хоризонт“ автоматизираните автомобили започват да прогнозират“, заяви Хоайзел. Това благоприятства за по-голям комфорт и безопасност при пътуване. Свързаното превозно средство разпознава навреме опасността там, където видимостта е ограничена, напр. зад завоя, и намалява скоростта. С приложението за смартфон myDriveAssist Бош допринася значително и за генерирането на данни за трафика в реално време (към момента myDriveAssist работи в 11 държави: Австрия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Унгария, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Великобритания). При активиране на приложението и включване на камерата на смартфона се разпознават ограниченията в скоростта и данните се изпращат към сървъра. Там информацията се проверява и се предоставя на другите участници в движението.

Човекът остава в центъра на автоматизираното шофиране

Колкото и развити да са технологиите, Бош винаги поставя човека в центъра на автоматизираното управление. „Системите за асистенция помагат на водачите в критични ситуации. Автоматизираните функции ги освобождават от монотонните задачи, каквото е например пътуването по автомагистрала“, сподели Хоайзел. Много е важно водачът да се доверява на системата. „Доверието се изгражда, когато автомобилът постоянно и лесно разбираемо информира шофьора какво прави в момента“, допълни Хоайзел. Тази задача се пада на интерфейса човек-машина - HMI. „Водачът има нужда от правилните данни в правилния момент“, така Хоайзел обясни основния принцип на продуктивния интерфейс човек-машина.

Критичният аспект при автоматизираното шофиране е прехвърлянето на отговорността от водача на автомобила и обратното. В прототипите на Бош HMI ще осведомява водача в момента, в който по пътния участък е възможно автоматизирано шофиране. За активиране или деактивиране на автоматичния режим шофьорът трябва да натисне едновременно два бутона на волана и да ги задържи за три секунди. Така се елиминира възможността за погрешно задействане на режима. HMI информира и за автоматичните маневри. Напосредствено преди преминаването си от едното платно в другото автомобилът предупреждава за това намерение, а на водача е предоставена възможността да наблюдава маневрата виртуално „от птичи поглед“. „HMI допринася много за атрактивността на технологията на автоматизираното шофиране“, заяви Хоайзел. Ключът към управлението на разнообразните функции и данни е в иновативните концепции за обслужване и индикация. Бош вече предлага атрактивни HMI решения със свободно програмируеми инструменти и head-up дисплеи.

Нарастващата автоматизация прави пътното движение по-безопасно

Причината Бош да работи върху развитието на автоматизираното управление е и остава безопасността на трафика. Според статистиката на ООН при пътнотранспортни произшествия всяка година в света умират 1,3 милиона души. В 90% от случаите причината е грешка на водача. Това означава, че освобождаването на шофьора от отговорността за управлението на автомобила в непредвидени или монотонни ситуации може да спаси животи. „Само в Германия нарастващата автоматизация може да отстрани причините за 37% от пътнотранспортните произшествия“, твърди Хоайзел. Това е страхотен стимул за двата екипа на Бош в Абщат, Германия, в и Пало Алто в Силиконовата долина в САЩ, които от 2011 г. работят върху автоматизираното шофиране. Те си сътрудничат с още 2 000 инженери на Бош, работещи върху системите за асистенция в целия свят.

„Фундаменталните технически предизвикателства на автоматизираното шофиране до голяма степен ще бъдат решени до края на десетилетието“, заяви Хоайзел. През 2020 г. автомобилите, оборудвани с технологии от Бош, ще се движат автоматично по магистралите така, както прототипите на Бош се движат по магистрали A81 в Германия и I280 в САЩ още от началото на 2013 г. Предпоставка за това е законовата рамка да бъде в крак с техническото развитие. Досега ограничение са били най-вече разпоредбите на Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г. Те изискват водачът постоянно да упражнява контрол върху превозното средство. Съгласно тази конвенция автоматизираното шофиране към настоящия момент не е разрешено. В Германия и в много други страни има сигнали за предстоящи промени в разпоредбите. Автоматизираните функции могат да бъдат разрешени, само ако водачът може да се намеси или да ги изключи във всеки един момент. „Ние сме оптимистично настроени, че политиците и професионалните организации скоро ще предприемат стъпки в правилната посока“, обобщи Хоайзел.

Още информация: www.automated-driving.com

Филми в Youtube: http://bit.ly/1GfVUrT, http://bit.ly/1osJDai

„Автомобилни технологии” е най-голямото направление на Бош Групата. През 2014 г. то генерира 33,3 млрд. евро от оборота на Групата, което се равнява на 68%. Тези показатели нареждат Бош сред водещите доставчици в автомобилната индустрия. Направление „Автомобилни технологии“ предлага на клиентите си цялостни решения за мобилност, съчетавайки компетенции в сферите автоматизация, електрифициране и свързаност. Бизнес секторът работи основно в следните области:

                • Горивовпръскваща техника и периферия за трансмисия за двигатели с вътрешно горене

                • Многообразни решения за електрифициране на задвижването

                • Системи за безопасност при шофиране

                • Системи за асистиране и автоматизация

                • Информация и комуникация за автомобилите, инфотейнмънт технологии

          • Автосервизни концепции, услуги и техника за следпродажбено обслужване на автомобили

Бош въвежда важни иновации в автомобила като: електронно управление на двигателя, електронна стабилизираща програма ESP® или Common-Rail дизелова техника.

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги с около 360 000 служители (към 01.04.2015). През 2014 г. Групата реализира продажби в размер на 49 млрд. евро**. Дейността на Бош е организирана в четири бизнес сектора – „Автомобилни технологии”, „Индустриална техника”, „Потребителски стоки” и „Енергийна и сградна техника” и включва Robert Bosch GmbH и неговите над 440 дъщерни и регионални дружества в повече от 60 държави. Заедно с търговските и сервизни партньори, Бош има представители в около 150 страни. Тази развойна, производствена и търговска мрежа е основата за един постоянен глобален растеж. През 2014 г. Бош регистрира около 4 600 патента в целия свят. Стратегическа цел на Група Бош е разработването на иновативни и ефективни решения за подобряване качеството на живота в мрежово ориентиран свят. Ето защо Бош предлага „Техника за живота”.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.bg www.bosch.com, www.bosch-press.com и twitter.com/BoschPresse.

**Представените данни за оборота за 2014 г. не включват бившите съвместни предприятия BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (сега – BSH Hausgeräte GmbH) и ZF Lenksysteme GmbH (сега – Robert Bosch Automotive Steering GmbH), които към момента са изцяло придобити.

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Спортни настилки - видове
Видове спортни настилки             Спортните настилки се делят на няколко вида ...

18

 Календар