Община Ямбол обяви поръчка за 9 млн. лв. за цялостна поддръжка и ремонт на уличната и общинска пътна мрежа

Община Ямбол обяви поръчка за ...

Публикувано на: 2015-02-07 07:16:00

Община Ямбол обяви поръчка за 9 млн. лв. за цялостна поддръжка и ремонт на уличната и общинска пътна мрежа


В ход е открита процедура по ЗОП за "Изграждане, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране и благоустрояване на уличната и общинската пътна мрежа, площадни пространства, тротоари, алеи и настилки на територията на община Ямбол". Срокът на изпълнение на поръчката е 3 години. Максималният разполагаем финансов ресурс на общината за строително-ремонтните дейности е в размер на 9 000 000 лева без ДДС.
Изпълнението на обществената поръчка включва:
- Полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения; 
- Строителство на нови улици;
-  Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
В предмета на поръчката не са включени дейности по ремонт и поддържане на пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
Фирмите-кандидати трябва да имат изпълнени поне два сходни с поръчката договора през последните 5 години. Те следва да притежават собствена кариера и асфалтова база, или да имат сключен договор за доставка на инертни материали и асфалтови смеси, както и собствена или наета лицензирана пътно-строителна лаборатория и необходимата строителна техника.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие е до 17 ч. на 18.03.2015 г.
Повече информация - на www.aop.bg>


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Художествен паркет
Художественият паркет - какво е това? Изкуство, занаят, тайнство. Многовековната история на Европа, творческите ...

29

 Календар