Търсят изпълнител за закриване и рекултивация на старото депо на Ямбол

Търсят изпълнител за закриване ...

Публикувано на: 2015-02-09 11:02:00

Търсят изпълнител за закриване и рекултивация на старото депо на Ямбол

Община Ямбол обяви открита процедура за избор на изпълнител за извършване на закриване и рекултивация на съществуващото депо за неопасни отпадъци. Поръчката е част отпроекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол, първа фаза", финансиран по ОП "Околна среда" с 31 млн. лв.
Старото и новостроящото се депо са разположени на една площадка и част от съоръженията, свързани с експлоатацията им, са общи.
Отредената площ на съществуващата клетка на депото е 74.303 дка, а фактически заетата площ възлиза на 72.100 дка. Полезният обем на площадката за депониране е около 2 000 000 куб. м. Рекултивацията на депото ще се извърши на два етапа, които включват техническа и биологична рекултивация.
Етапът на техническата рекултивация включва следните дейности: изкоп и предепониране на отпадъци за оформяне на сметищното тяло на съществуващото депо; изпълнение на диги 2 и 3; изпълнение на дренажна система за инфилтрат; изграждане на газоотвеждаща система, горен изолационен екран и система за отвеждане на инфилтриралите повърхностни води през почвения слой на рекултивацията; изпълнение на системата за отвеждане на повърхностните води след рекултивацията на депото; направа на трамбовани земни канавки за повърхностни води; направа на събирателна шахта за повърхностни води; изграждане на система за мониторинг.
Етапът на биологичната рекултивация обхваща извършване на есенна дълбока оран; предпосевна обработка на почвата и засаждане на треви; подхранващо торене и поливане. Съществуващото депо ще се закрива и рекултивира на етапи. Тази етапност е свързана с необходимостта от осигуряване на работен участък за депониране на отпадъци до въвеждане в експлоатация на новото регионално депо през есента на 2015 г.
Прогнозна стойност на поръчката е 6 325 754 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни. Срокът за подаване на оферти е до 17 ч. на 16 март.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

За нас
Zonacomfort.eu e специализиран интернет портал . Порталът предоставя изчерпателна и актуална информация за всички ...

23

 Календар