От днес подаваме документи за безплатно саниране

От днес подаваме документи за безплатно саниране

Публикувано на: 2015-02-02 10:02:45

От днес подаваме документи за безплатно саниране

От началото на февруари собствениците на 1 123 912 апартамента в 70 259 панелни и 48 618 стоманобетонни блокове ще трябва да се организират в сдружения на собствениците, за да кандидатстват за дял от 1 млрд. лв. за безплатно саниране. Парите идват от Българската банка за развитие със заем, гарантиран от държавата. Депутати от ГЕРБ и вицепремиерът Томислав Дончев смятат, че с тези пари ще могат да се обновят 4000 сгради. Експерти на регионалният министър Лиляна Павлова съветват още през месец януари собствениците в големите блокове да вземат решение дали искат да обновят сградата си. И след като ведомството изготви в края на този месец указанията към общините, веднага да регистрират сдружение, да попълнят формулярите и да ги подадат в общината. Защото критерият да се класират за саниране е "първи по време, първи по право". И защото само в първите 2 години на програмата за енергийна ефективност обновяването ще е 100% безплатно. В следващите години ще се въведе съучастие от 25% на собствениците. Но те ще бъдат възстановявани от държавата, за да има справедливост и равнопоставеност за участниците в различните програми. От февруари общините ще приемат заявления от сдруженията на собствениците, казват Гергана Благиева, шеф на дирекция "Жилищна политика" в министерството, и Десислава Йорданова, съветник на министъра. Те препоръчват да не се правят сдружения, преди да са готови формулярите. Националната програма поставя фокус върху панелните блокове и към тези, които имат и най-големи проблеми с енергийната ефективност. Поради това е въведено изискването в сградата да има поне 36 апартамента. Друго изискване към блока е да учреди сдружение на собствениците от всички входове (по Закона за управление на етажната собственост). Условието е да бъде обновена цялата сграда. Експертите поясняват, че то не може да поема ангажименти към топлофикация, към енергото или да тегли заеми. Сдружението се създава само за обновяване на сградата, посочва вестник "24 часа". Не се регистрира в съда, а в общината и в БУЛСТАТ. Етажната собственост взема решение за обновяването и дава съгласието си общината да изпълнява дейностите. Подава се заявление в общината. Ако то бъде одобрено, се подписва договор между Българската банка за развитие, общината, която ще получи финансирането, сдружението на собствениците и държавата. Пак общината обявява търгове за фирмите, които да направят техническо и енергийно обследване. Тези фирми ще предпишат какво да се обнови. Позволено е конструктивно укрепване, обновяване на покрив, фасада, стълбищна клетка. Мерките за енергийна ефективност са топлоизолация, смяна на дограми, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Позволен е ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки при асансьорите. Предвижда се и поставяне на соларни панели. Общината прави търгове за проектиране на санирането и за изпълнението му. Експертите съветват собствениците да намерят строителни инженери, които да контролират изпълнителите. Въпреки че ще има и строителен надзор. Собствениците на блоковете ще получат безплатно технически паспорт, освен напълно обновената сграда. Очаква се след санирането да се постигне икономия на енергия от 40 до 70%. Това показват данните от 50 обновени сгради. Най-голям ще бъде ефектът в блок, в който нищо не е правено - не са сменяни дограми, не са изолирани отделни апартаменти. При сградите със соларни панели имало най-голяма икономия на енергия.

 

От началото на февруари собствениците на 1 123 912 апартамента в 70 259 панелни и 48 618 стоманобетонни блокове ще трябва да се организират в сдружения на собствениците, за да кандидатстват за дял от 1 млрд. лв. за безплатно саниране. Парите идват от Българската банка за развитие със заем, гарантиран от държавата. Депутати от ГЕРБ и вицепремиерът Томислав Дончев смятат, че с тези пари ще могат да се обновят 4000 сгради. Експерти на регионалният министър Лиляна Павлова съветват още през месец януари собствениците в големите блокове да вземат решение дали искат да обновят сградата си. И след като ведомството изготви в края на този месец указанията към общините, веднага да регистрират сдружение, да попълнят формулярите и да ги подадат в общината. Защото критерият да се класират за саниране е "първи по време, първи по право". И защото само в първите 2 години на програмата за енергийна ефективност обновяването ще е 100% безплатно. В следващите години ще се въведе съучастие от 25% на собствениците. Но те ще бъдат възстановявани от държавата, за да има справедливост и равнопоставеност за участниците в различните програми. От февруари общините ще приемат заявления от сдруженията на собствениците, казват Гергана Благиева, шеф на дирекция "Жилищна политика" в министерството, и Десислава Йорданова, съветник на министъра. Те препоръчват да не се правят сдружения, преди да са готови формулярите. Националната програма поставя фокус върху панелните блокове и към тези, които имат и най-големи проблеми с енергийната ефективност. Поради това е въведено изискването в сградата да има поне 36 апартамента. Друго изискване към блока е да учреди сдружение на собствениците от всички входове (по Закона за управление на етажната собственост). Условието е да бъде обновена цялата сграда. Експертите поясняват, че то не може да поема ангажименти към топлофикация, към енергото или да тегли заеми. Сдружението се създава само за обновяване на сградата, посочва вестник "24 часа". Не се регистрира в съда, а в общината и в БУЛСТАТ. Етажната собственост взема решение за обновяването и дава съгласието си общината да изпълнява дейностите. Подава се заявление в общината. Ако то бъде одобрено, се подписва договор между Българската банка за развитие, общината, която ще получи финансирането, сдружението на собствениците и държавата. Пак общината обявява търгове за фирмите, които да направят техническо и енергийно обследване. Тези фирми ще предпишат какво да се обнови. Позволено е конструктивно укрепване, обновяване на покрив, фасада, стълбищна клетка. Мерките за енергийна ефективност са топлоизолация, смяна на дограми, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Позволен е ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки при асансьорите. Предвижда се и поставяне на соларни панели. Общината прави търгове за проектиране на санирането и за изпълнението му. Експертите съветват собствениците да намерят строителни инженери, които да контролират изпълнителите. Въпреки че ще има и строителен надзор. Собствениците на блоковете ще получат безплатно технически паспорт, освен напълно обновената сграда. Очаква се след санирането да се постигне икономия на енергия от 40 до 70%. Това показват данните от 50 обновени сгради. Най-голям ще бъде ефектът в блок, в който нищо не е правено - не са сменяни дограми, не са изолирани отделни апартаменти. При сградите със соларни панели имало най-голяма икономия на енергия.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Startut-na-bezplatnoto-sanirane---ot-fevruari/nid-133612.htmlОт началото на февруари собствениците на 1 123 912 апартамента в 70 259 панелни и 48 618 стоманобетонни блокове ще трябва да се организират в сдружения на собствениците, за да кандидатстват за дял от 1 млрд. лв. за безплатно саниране. Парите идват от Българската банка за развитие със заем, гарантиран от държавата. Депутати от ГЕРБ и вицепремиерът Томислав Дончев смятат, че с тези пари ще могат да се обновят 4000 сгради. Експерти на регионалният министър Лиляна Павлова съветват още през месец януари собствениците в големите блокове да вземат решение дали искат да обновят сградата си. И след като ведомството изготви в края на този месец указанията към общините, веднага да регистрират сдружение, да попълнят формулярите и да ги подадат в общината. Защото критерият да се класират за саниране е "първи по време, първи по право". И защото само в първите 2 години на програмата за енергийна ефективност обновяването ще е 100% безплатно. В следващите години ще се въведе съучастие от 25% на собствениците. Но те ще бъдат възстановявани от държавата, за да има справедливост и равнопоставеност за участниците в различните програми. От февруари общините ще приемат заявления от сдруженията на собствениците, казват Гергана Благиева, шеф на дирекция "Жилищна политика" в министерството, и Десислава Йорданова, съветник на министъра. Те препоръчват да не се правят сдружения, преди да са готови формулярите. Националната програма поставя фокус върху панелните блокове и към тези, които имат и най-големи проблеми с енергийната ефективност. Поради това е въведено изискването в сградата да има поне 36 апартамента. Друго изискване към блока е да учреди сдружение на собствениците от всички входове (по Закона за управление на етажната собственост). Условието е да бъде обновена цялата сграда. Експертите поясняват, че то не може да поема ангажименти към топлофикация, към енергото или да тегли заеми. Сдружението се създава само за обновяване на сградата, посочва вестник "24 часа". Не се регистрира в съда, а в общината и в БУЛСТАТ. Етажната собственост взема решение за обновяването и дава съгласието си общината да изпълнява дейностите. Подава се заявление в общината. Ако то бъде одобрено, се подписва договор между Българската банка за развитие, общината, която ще получи финансирането, сдружението на собствениците и държавата. Пак общината обявява търгове за фирмите, които да направят техническо и енергийно обследване. Тези фирми ще предпишат какво да се обнови. Позволено е конструктивно укрепване, обновяване на покрив, фасада, стълбищна клетка. Мерките за енергийна ефективност са топлоизолация, смяна на дограми, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Позволен е ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки при асансьорите. Предвижда се и поставяне на соларни панели. Общината прави търгове за проектиране на санирането и за изпълнението му. Експертите съветват собствениците да намерят строителни инженери, които да контролират изпълнителите. Въпреки че ще има и строителен надзор. Собствениците на блоковете ще получат безплатно технически паспорт, освен напълно обновената сграда. Очаква се след санирането да се постигне икономия на енергия от 40 до 70%. Това показват данните от 50 обновени сгради. Най-голям ще бъде ефектът в блок, в който нищо не е правено - не са сменяни дограми, не са изолирани отделни апартаменти. При сградите със соларни панели имало най-голяма икономия на енергия.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Startut-na-bezplatnoto-sanirane---ot-fevruari/nid-133612.htmlОт началото на февруари собствениците на 1 123 912 апартамента в 70 259 панелни и 48 618 стоманобетонни блокове ще трябва да се организират в сдружения на собствениците, за да кандидатстват за дял от 1 млрд. лв. за безплатно саниране. Парите идват от Българската банка за развитие със заем, гарантиран от държавата. Депутати от ГЕРБ и вицепремиерът Томислав Дончев смятат, че с тези пари ще могат да се обновят 4000 сгради. Експерти на регионалният министър Лиляна Павлова съветват още през месец януари собствениците в големите блокове да вземат решение дали искат да обновят сградата си. И след като ведомството изготви в края на този месец указанията към общините, веднага да регистрират сдружение, да попълнят формулярите и да ги подадат в общината. Защото критерият да се класират за саниране е "първи по време, първи по право". И защото само в първите 2 години на програмата за енергийна ефективност обновяването ще е 100% безплатно. В следващите години ще се въведе съучастие от 25% на собствениците. Но те ще бъдат възстановявани от държавата, за да има справедливост и равнопоставеност за участниците в различните програми. От февруари общините ще приемат заявления от сдруженията на собствениците, казват Гергана Благиева, шеф на дирекция "Жилищна политика" в министерството, и Десислава Йорданова, съветник на министъра. Те препоръчват да не се правят сдружения, преди да са готови формулярите. Националната програма поставя фокус върху панелните блокове и към тези, които имат и най-големи проблеми с енергийната ефективност. Поради това е въведено изискването в сградата да има поне 36 апартамента. Друго изискване към блока е да учреди сдружение на собствениците от всички входове (по Закона за управление на етажната собственост). Условието е да бъде обновена цялата сграда. Експертите поясняват, че то не може да поема ангажименти към топлофикация, към енергото или да тегли заеми. Сдружението се създава само за обновяване на сградата, посочва вестник "24 часа". Не се регистрира в съда, а в общината и в БУЛСТАТ. Етажната собственост взема решение за обновяването и дава съгласието си общината да изпълнява дейностите. Подава се заявление в общината. Ако то бъде одобрено, се подписва договор между Българската банка за развитие, общината, която ще получи финансирането, сдружението на собствениците и държавата. Пак общината обявява търгове за фирмите, които да направят техническо и енергийно обследване. Тези фирми ще предпишат какво да се обнови. Позволено е конструктивно укрепване, обновяване на покрив, фасада, стълбищна клетка. Мерките за енергийна ефективност са топлоизолация, смяна на дограми, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Позволен е ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки при асансьорите. Предвижда се и поставяне на соларни панели. Общината прави търгове за проектиране на санирането и за изпълнението му. Експертите съветват собствениците да намерят строителни инженери, които да контролират изпълнителите. Въпреки че ще има и строителен надзор. Собствениците на блоковете ще получат безплатно технически паспорт, освен напълно обновената сграда. Очаква се след санирането да се постигне икономия на енергия от 40 до 70%. Това показват данните от 50 обновени сгради. Най-голям ще бъде ефектът в блок, в който нищо не е правено - не са сменяни дограми, не са изолирани отделни апартаменти. При сградите със соларни панели имало най-голяма икономия на енергия.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Startut-na-bezplatnoto-sanirane---ot-fevruari/nid-133612.htmlОт началото на февруари собствениците на 1 123 912 апартамента в 70 259 панелни и 48 618 стоманобетонни блокове ще трябва да се организират в сдружения на собствениците, за да кандидатстват за дял от 1 млрд. лв. за безплатно саниране. Парите идват от Българската банка за развитие със заем, гарантиран от държавата. Депутати от ГЕРБ и вицепремиерът Томислав Дончев смятат, че с тези пари ще могат да се обновят 4000 сгради. Експерти на регионалният министър Лиляна Павлова съветват още през месец януари собствениците в големите блокове да вземат решение дали искат да обновят сградата си. И след като ведомството изготви в края на този месец указанията към общините, веднага да регистрират сдружение, да попълнят формулярите и да ги подадат в общината. Защото критерият да се класират за саниране е "първи по време, първи по право". И защото само в първите 2 години на програмата за енергийна ефективност обновяването ще е 100% безплатно. В следващите години ще се въведе съучастие от 25% на собствениците. Но те ще бъдат възстановявани от държавата, за да има справедливост и равнопоставеност за участниците в различните програми. От февруари общините ще приемат заявления от сдруженията на собствениците, казват Гергана Благиева, шеф на дирекция "Жилищна политика" в министерството, и Десислава Йорданова, съветник на министъра. Те препоръчват да не се правят сдружения, преди да са готови формулярите. Националната програма поставя фокус върху панелните блокове и към тези, които имат и най-големи проблеми с енергийната ефективност. Поради това е въведено изискването в сградата да има поне 36 апартамента. Друго изискване към блока е да учреди сдружение на собствениците от всички входове (по Закона за управление на етажната собственост). Условието е да бъде обновена цялата сграда. Експертите поясняват, че то не може да поема ангажименти към топлофикация, към енергото или да тегли заеми. Сдружението се създава само за обновяване на сградата, посочва вестник "24 часа". Не се регистрира в съда, а в общината и в БУЛСТАТ. Етажната собственост взема решение за обновяването и дава съгласието си общината да изпълнява дейностите. Подава се заявление в общината. Ако то бъде одобрено, се подписва договор между Българската банка за развитие, общината, която ще получи финансирането, сдружението на собствениците и държавата. Пак общината обявява търгове за фирмите, които да направят техническо и енергийно обследване. Тези фирми ще предпишат какво да се обнови. Позволено е конструктивно укрепване, обновяване на покрив, фасада, стълбищна клетка. Мерките за енергийна ефективност са топлоизолация, смяна на дограми, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Позволен е ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки при асансьорите. Предвижда се и поставяне на соларни панели. Общината прави търгове за проектиране на санирането и за изпълнението му. Експертите съветват собствениците да намерят строителни инженери, които да контролират изпълнителите. Въпреки че ще има и строителен надзор. Собствениците на блоковете ще получат безплатно технически паспорт, освен напълно обновената сграда. Очаква се след санирането да се постигне икономия на енергия от 40 до 70%. Това показват данните от 50 обновени сгради. Най-голям ще бъде ефектът в блок, в който нищо не е правено - не са сменяни дограми, не са изолирани отделни апартаменти. При сградите със соларни панели имало най-голяма икономия на енергия.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Startut-na-bezplatnoto-sanirane---ot-fevruari/nid-133612.html От днес стартира подаването на документи за безплатно саниране на жилища по новата програма на Регионалното министерство. За нея бяха отпуснати 1 милиард лева заем от Българската банка за развитие. Да кандидатстват могат собствениците на панелни жилища, посочва вестник "24 часа". Принципът за избиране на сградите ще бъде в зависимост от реда на записване. С приоритет ще бъдат първите подали документи. Ще се финансира укрепването на конструкцията на сградата, смяната на дограмата, изолация на стени и покрив, смяна на щрангове и други енергийно ефективни мерки. Няма да се дават пари за смяна на асансьори. Програмата ще продължи през 2015 и 2016 г. до изчерпването на паричния й ресурс.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Ot-dnes-podavame-dokumenti-za-bezplatno-sanirane/nid-134258.html


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://profit.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Съвети при избор на фаянс, теракот, гранитогрес
Фаянс, теракот и гранитогрес  - изборът зависи от няколко фактора: ·         Мястото, ...

09

 Календар