Министър Ивелина Василева: 50% от битовите отпадъци да бъдат рециклирани до 2020 г.

Министър Ивелина Василева: 50% ...

Публикувано на: 2014-12-08 09:09:00

Министър Ивелина Василева: 50% от битовите отпадъци да бъдат рециклирани до 2020 г.


Новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци – 50% от тях трябва да бъдат рециклирани до 2020 г. Проектът на Национален план за управление на отпадъците очертава ясни граници на политиките по отпадъци през следващия програмен период, като огромна тежест ще има инфраструктурата по третиране на биоотпадъците, без отделянето на които не би било възможно и подобряването на системите за събиране на рециклируемите отпадъци, отбеляза министър Ивелина Василева. Тя участва в дискусионния форум "Опазването на околната среда - обща грижа на общините и държавата" на Националната годишна конференция на Национално сдружение на общините в Република България. Тя очерта основните цели и предизвикателства в политиките по управлението на водите и отпадъците.

"Околна среда 2014-2020" - приоритетна ос "Отпадъци"
* Мерки съгласно йерархията за управление на битовите отпадъци и за изпълнение на законодателни изисквания:
- Центрове за подготовка за повторна употреба и повторна употреба
- Инсталации за предварително третиране
- Анаеробни и/или компостиращи инсталации
- Инсталации за оползотворяване с производство на енергия – Трета фаза на проекта на Столична община
Бенефициенти: общини, бизнес, НПО (демонстрационни/пилотни проекти), МОСВ

"Околна среда 2014-2020" - приоритетна ос "Води"
* Изграждане на ВиК инфраструктура
- Мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, насочени към агломерации с над 10 000 е.ж.
- Мерки за осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението.
Бенефициенти: ВиК оператори, общини (като партньори; бенефициенти за проекти, изпълнението на които е през два програмни периода), МРРБ, МОСВ, ВиК асоциации (за подкрепящи дейности)
* Доизграждане на системите за мониторинг на водите
- Разработване на нови и актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) – ПУРБ 2022-2027
Бенефициенти: Дирекция "Управление на водите"- МОСВ, Изпълнителна агенция за околна среда


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да обзаведем стая за тийнейджър-момче
Тийнейджърите-момчета проявяват стил и претенции когато става въпрос за обзавеждане на стаята им. Ето няколко ...

21

 Календар