Силен интерес към инжениринга за ВиК мрежата на Долна Митрополия

Силен интерес към инжениринга ...

Публикувано на: 2014-12-09 08:08:00

Силен интерес към инжениринга за ВиК мрежата на Долна Митрополия


Общо двайсет и три компании са обособили ресурса си в седем обединения в обществената поръчка за инженеринг за обект "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ". В две от обединенията има чуждестранно участие (виж карето). Всички участници са с регистрация в София, стана ясно при отварянето на офертите през изминалата седмица. Предложения подадоха обединение "Воден цикъл 2015"; обединение "ВиК Долна митрополия 2014"; ДЗЗД "Митра"; обединение "Митрополис"; ДЗЗД "Обединение ВиК инженеринг 2014"; обединение "ВиК мрежа Долна Митрополия 2014" и консорциум "Аква строй". Максималната прогнозна стойност на поръчката, която трябва да се реализира по проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия", е 20 903 590.25 лв. Очакваното финансиране е със средства от Кохезионния фонд на ЕС по оперативна програма "Околна среда" за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води.
До 2 април 2015 е срокът, в който седемчленната комисия, определена със заповед на кмета на община Долна Митрополия, трябва да излезе с решение за избор на изпълнител. Тя се председателства от инж. Пепа Герашка, директор на дирекция "Общинска собственост, строителство, инвестиции и контрол". В състава й са още двама представители от община Долна Митрополия, по един външен експерт по специалностите ПГС, ВиК, юрист и икономист.
Поръчката е съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга). В обхвата й са включени изготвяне на работни проекти, съгласуването им, получаване на всички необходими становища и разрешения за издаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи, авторски надзор, технологичен контрол, съдействие при въвеждане на обектите в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация, въвеждането им в експлоатация, както и отстраняване на дефекти в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти.
Строителните работи включват изпълнение и рехабилитация на водопроводната мрежа с дължина около 24 560 м и около 1186 бр. сградни водопроводни отклонения; изграждане на второстепенна канализационна мрежа, главни колектори за битови води с дължина 23 923 м и около 1304 броя сградни канализационни отклонения; изграждане на дъждовен колектор с дължина около 1271 м и около 42 бр. улични оттоци; довеждащ колектор до ПСОВ с дължина около 265 м.

Участниците
1. Обединение "Воден цикъл 2015" ("Райкомерс Кънструкшън" ЕАД, София; "Ар Си дизайн" ЕООД, София)
2. Обединение "ВиК Долна Митрополия 2014" ("Станилов" ЕООД, "Аква Темпос" ООД, "Агуа Резидиос и медиос Амбиенте", Барселона, Испания (АРЕМА), "Би Ес проект" ЕООД)
3. ДЗЗД "Митра"("ПСТ Груп" ЕАД, София; "Поли трейд констръкшън" ЕООД, София; "Гелак" ООД, София; "Храм комплекс къмпани" ЕООД; проектантско бюро "ВАГ" ООД, София)
4. Обединение "Митрополис"(с водещ партньор "Трейс Груп Холд" АД; Пи Ес Ай АД; "Аква партньор"           ЕООД, София)
5. ДЗЗД "Обединение ВиК инженеринг 2014" ("Джи Пи Груп" ООД; "Автомагистрали Черно море"; "Доми 97" ООД)
6. Обединение "ВиК мрежа Долна Митрополия 2014" ("Енемона" АД, София; "Кара трейдинг" ЕООД,               София; "Лит 2002" ООД, София; "Химкомплект инженеринг" АД)
7. Консорциум "Аква строй" ("Инконсулт инженеринг ООД, София; "Сирче" АД, Италия, с подизпълнител     "Дино7" ООД, София)


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мебелите в нашият живот!
МЕБЕЛИТЕ в нашият живот! Мебелите като най-важни предмети на интериора представляват съществен цветен фактор. ...

16

 Календар