До края на ноември ще са избрани изпълнители по обявените обществени поръчки

До края на ноември ще са избрани ...

Публикувано на: 2014-10-08 06:31:00

До края на ноември ще са избрани изпълнители по обявените обществени поръчки


Големият инфраструктурен проект за интегриран градски транспорт на Варна, финансиран по ОП "Регионално развитие",  се състои от десет компонента. Договорът за БФП е сключен на 9.07.2012 г., като крайният срок за изпълнението му е 9.07.2015 г. Общият бюджет на проекта е 114 млн. лв., от които 90 999 831.43 лв. безвъзмездна финансова помощ, 12 703 947.17 лв. съфинансиране от страна на община Варна и 10 734 657.84 лв. недопустими разходи, финансирани от община Варна.

Основни дейности на проекта
·        Изграждане на автоматизирана билетна система(изграждане и внедряване на автоматизирана електронна билетна система за МГОТ (масов градски обществен транспорт) в град Варна. Внедряването на електронна автоматизирана билетна система ще замени съществуващия модел за продажба на билети в превозните средства от кондуктори, които изпълняват също така и функциите на контрольори. Целта на системата е да се намалят експлоатационните разходи.
·         Инсталиране на Система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия градски обществен транспорт на кръстовищата (Системата, осигуряваща предимство на автобусите на МГОТ по трасето на BRT коридора се очаква да спестява до 3 - 3'20" в посока в сутрешен час пик, или общо по 23 МПС-часа/ден).
·         Изграждане на система за информация на пътниците в реално време Електронни табла за пътническа информация ще бъдат инсталирани на всяка BRT спирка по трасето; допълнително в автобусите ще се инсталират информационни табла за следваща спирка и друга полезна информация. И двете системи ще получават онлайн информация в реално време от Центъра за управление за МГОТ.
·         Изграждане на център за управление на масовия градски транспорт (центърът ще служи като сървър за непрекъснато регистриране на събития, който ще получава информация от превозните средства в реално време, ще обработва данните, ще изчислява времето за пристигането им на спирките и ще предава информацията до съответните терминални устройства  - спирки, онлайн, мобилни приложения). Първоначално системата ще обслужва само трасето на BRT, по спирките на което ще се монтират информационни табла. Центърът трябва да дава възможност за управление на автопарка посредством мониторинг на местоположението на превозните средства, идентифициране на закъснения и събиране на оперативни данни, които да се използват за регулиране работата на системата).
·         Изграждане на BRT коридор с дължина 14.600/14.850 км, BRT спирки – 28/29 двойни + 2 крайни. Ще бъдат изградени две нови единични BRT спирки, рехабилитирана 267.5 кв.м пътна настилка, подновени бордюри 59.4 км, поставени пътни знаци с обща площ 455 кв.м.
·        Обновяване на подвижния състав – закупуване на 30 съчленени автобуса с дизелови двигатели, които да обслужват BRT линията; 20 единични автобуса с дизелови двигатели; 20 единични автобуса с двигатели на сгъстен природен газ.
·        Изграждане на съоръжения за колоездене- изграждане на три трасета за велоалеи с обща дължина14.5 км, поставяне на възлови места на съоръжения за паркиране на велосипеди 50 бр., всяко с 8 до 12 места, провеждане на информационна кампания за насърчаване на колоезденето.
·        Подобрения на 3 крайни спирки – Владиславово, Бриз и Аспарухов мост, в т.ч. рехабилитация на пътната настилка – изкърпване и полагане на 13 325 кв.м асфалтобетонова настилка, 1330 м нови бордюри, подновяване и облагородяване на пешеходните зони и местата за изчакване на превозните средства, ремонт на диспечерски офиси.
·         Подобрения в производствено-техническата база на "Градски транспорт" ЕАД. (Изграждане на съоръжения за отделяне на зоната за поддържане и ремонт на автобусите на СПГ, ремонт на електрическата система в халетата за техническо обслужване и ремонт, системи за пожароизвестяване и детекция на газ, ремонт и подновяване на халетата за техническо обслужване и ремонт, ремонт на контактната мрежа в депото, закупуване на ново и подмяна на съществуващото оборудване за ремонт на подвижния състав, ремонт и рехабилитация на пътната настилка на територията на производствено-техническата база.)
·        Реализиране на мерки за подобряване на достъпността, в т.ч. мерки за достъпност за пътуващите с МГОТ – понижени тротоари до спирките, нова специална настилка на спирките и рампите срещу заледяване, информация за движението на превозните средства на сайта на общината, както и посредством приложение за мобилни телефони, мерки за достъпност за хора със специфични потребности – звукова сигнализация за слепи хора на кръстовищата, на автобусните спирки и в автобусите, рампи за инвалидни колички в 30 от старите превозни средства на масовия градски транспорт. Закупуване на 3 нови микробуса за трудно подвижни хора.

Изпълнение на проекта
През юни 2013 г. е избран  изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и подпомагане провеждането на процедури за избор на изпълнител, по проект "Интегриран градски транспорт на Варна", с който е подписан договор. Фирмата е "АК Варна Транс" ООД.
Работата по изпълнението на договора по изготвяне на тръжните процедури за основните дейности на проекта започна в средата на 2013 г.  Всички тръжни документи по компонентите са изготвени от консултантската фирма, като е осъществен предварителен контрол от Управляващия орган и Агенцията за обществени поръчки и всички вече са обявени.
Най-важните и тежки процедури са обявени през периода февруари – май 2014 г. За някои от поръчките се наложи по искане на участници удължаване на срока за закупуване и подаване на оферти.
В момента оценителните комисии са на етап Протокол №1 и Протокол №2 по процедурите. Назначените комисии от възложителя работят експедитивно и с бързи темпове. Работата по всички обявени поръчки напредва, до края на октомври или средата на ноември ще имаме решения за класиране по процедурите. 
·        На 20.08.2014 г. е сключен договор с "КПМГ България" ООД - София, дружеството ще одитира дейностите по проект "Интегриран градски транспорт на Варна".
·        "Кима Консулт" ЕООД, Пловдив, е "Строителен надзор на Производствено-техническа база – строителни работи" на "Градски транспорт" ЕАД – Варна. Договорът е подписан на 4.08.2014 г.
·        Предстои сключване на договор с фирма " Силвър адвъртайзинг" ООД – София, изпълнител  на процедурата "Мерки за осигуряване на публичност".
·         Има три сключени договора по обособени позиции за доставка на нов подвижен състав и той вече е изпълнен. Всички 70 броя автобуси са доставени и обслужват  линии на градски транспорт. Фирмата изпълнител е  "Соларис Бъс & Коуч С.А.".
По компонент 9 "Подобрения в производствено-техническата база на "Градски транспорт" ЕАД" бе обявена поръчката на 27.02.2014 г. и през април 2014 г. е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, поради липса на оферти. Във връзка с този компонент и закъснението, което се натрупа, сме изпратили писмо до УО на ОП"Регионално развитие" за изменение на бюджета и удължаване на срока на договора до 31.10.2015 г. След одобряване от УО на ОПРР на нова стойност на поръчката по този компонент, тя ще бъде обявена отново. Очакваме това да стане до края на октомври 2014 г.
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да обзаведем стая за тийнейджър-момче
Тийнейджърите-момчета проявяват стил и претенции когато става въпрос за обзавеждане на стаята им. Ето няколко ...

18

 Календар