Bosch изкупува дела на Siemens в BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH – Домакински уреди Bosch – Siemens

Bosch изкупува дела на Siemens в BSH ...

Публикувано на: 2014-10-15 09:06:12

Bosch изкупува дела на Siemens в BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH – Домакински уреди Bosch – Siemens

  • Покупната цена на 50-процентовия дял е 3 млрд. евро плюс допълнително изплащане на 250 млн. евро
  • „ BSH става 100-процентово дъщерно дружество на Бош Групата
  • „ BSH ще може да ползва марката Siemens и в бъдеще
  • „ Очаква се сделката да бъде финализирана през първото полугодие на 2015 г.

Щутгарт/Мюнхен – На 21.09.2014 г. Bosch и Siemens се договориха Robert Bosch GmbH да закупи 50-процентовия дял на Siemens в съвместното им дружество BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Домакински уреди Bosch – Siemens). Управителните и надзорните съвети на Bosch и Siemens одобриха транзакцията. Продажната цена е 3 млрд. евро. Освен това преди финализирането на сделката Bosch и Siemens ще получат от BSH по 250 млн. евро.


Транзакцията трябва да бъде одобрена от антитръстовите власти и вероятно ще бъде осъществена през първото полугодие на 2015 г. BSH ще стане 100-процентово дъщерно дружество на Бош Групата. В рамките на споразумението бе договорено BSH да продължи да произвежда и да продава бяла техника и с марката Siemens.

„BSH е успешна и печеливша компания с дългогодишна история. Със стратегическата си и технологична ориентация тя се вписва перфектно в Бош Групата“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH. Също като Бош Групата, BSH преследва дългосрочна стратегия, насочена към иновации, интернационално позициониране и обществена отговорност.

„Продажбата на нашия дял в BSH изразява стремежа ни да се фокусираме още по-активно върху основния ни бизнес. Чрез стабилното си дългогодишно партньорство Bosch и Siemens превърнаха BSH във водеща компания в областта на домакинската техника. Убеден съм, че цялостното придобиване на BSH от Бош ще предложи на клиентите, дистрибуторите и служителите една много солидна и устойчива структура, обединяваща традициите и новите перспективи,“ коментира финансовият директор на Siemens Ралф Томас. „Преговорите с Бош винаги са били конструктивни и основани на взаимно доверие“, добави Томас. През 1967 г. Bosch и Siemens обединиха дейността си в областта на бялата техника и създадоха съвместното дружество BSH. Оттогава BSH израсна като най-големия производител на домакински уреди в Европа и водеща световна компания в този бранш с оборот от 10,5 млрд. евро през 2013 г. и 50 000 служители в целия свят. Продуктовото портфолио на BSH обхваща богата гама домакински електроуреди – от готварски печки, фурни, абсорбатори, съдомиялни и перални машини, сушилни, хладилници и фризери до малката домашна техника – прахосмукачки, кафемашини, електрически кани, ютии, сешоари.

„BSH се вписва прекрасно в нашия стратегически девиз „Техника за живота“, поясни Фолкмар Денер. Продуктите и услугите на компанията са с интелигентна технология, високо ниво на комфорт и лесно обслужване, което прави живота на хората в целия свят по-лесен и приятен и в същото време допринася за oпазването на природните ресурси.

Съществуват и технологични възможности за бъдещо сътрудничество между Бош и BSH в развиващия се „интернет на продуктите и услугите“. „В рамките на концепцията „Умен дом“ домакинските уреди ще станат още по-енергийно-ефективни и ще се обслужват още по-лесно“, твърди Уве Рашке, член на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH и президент на направление „Потребителски стоки“, към което вече се числи и BSH. Като съвместно дружество с равно участие, досега BSH не участва в консолидирания отчет, но чистата печалба от дейността му се включва във финансовия резултат на Групата.

„С придобиването на всички дялове в BSH и в бъдеще ще имаме силен собственик с дългосрочни цели, който ще ни подкрепя в бъдещото ни стратегическо развитие“, подчерта председателят на Управителния съвет на BSH д-р Карстен Отенберг. За да се постигне удвояване на оборота до 2015 г., BSH ще инвестира интензивно в изследователска и развойна дейност, както и в своите марки. „След повече от 45 години добро партньорство със Siemens чрез това придобиване Bosch предлага на служителите от BSH дългосрочни перспективи“, заяви Рашке.

За Бош

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През 2013 г. нейните 281 000 служители реализират продажби в размер на 46,1 млрд. евро (Забележка: Поради изменения в счетоводната политика данните за 2013 г. не могат да се сравняват напълно с тези от 2012 г.). Дейността на Бош Групата е организирана в четири направления: „Автомобилни технологии”, „Индустриална техника”, „Потребителски стоки” и „Енергийна и сградна техника”. Тя включва Robert Bosch GmbH и неговите над 360 дъщерни и регионални дружества в повече от 50 страни. Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази развойна, производствена и търговска мрежа, която се простира в целия свят, е основата за един постоянен растеж. През 2013 г. Бош регистрира около 5000 патента или средно по 20 патента на ден. Цел на Бош Групата е да предлага на своите клиенти „техника за живота” – всички продукти и услуги с марка Bosch повишават качеството на живот, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.

Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Бош Групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.com, www.bosch-press.com и twitter.com/BoschPresse

За Siemens AG
Siemens AG (Берлин и Мюнхен) е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването и предоставя инфраструктурни решения предимно за градове и мегаполиси. Повече от 165 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии. Около 43% от нейните общи приходи се дължат на „зелени” продукти и решения. През фискалната 2013 г., приключила на 30 септември 2013 г., общият обем на приходите от продължаващи дейности възлиза на 75,9 млрд. евро, а нетната печалба - на 4,2 млрд. евро. Към края на септември 2013 г. Siemens има около 362 хиляди служители по света. За повече информация:
www.siemens.com.

Настоящият документ съдържа информация, свързана с нашия бъдещ бизнес и финансови резултати, както и бъдещи процедури, касаещи Siemens, които представляват твърдения с предполагаемо съдържание. Тези твърдения се разпознават по формулировките „очакваме", „желаем", „възнамеряваме", „планираме", „вярваме", „стремим се", „смятаме", „предвиждаме“ и подобни на тях. Вероятно ще изложим предполагаеми твърдения и в други доклади, презентации, документация за акционерите и материали за пресата. Освен това и нашите представители могат да направят устни изказвания с бъдеща насоченост. Подобни твърдения се базират на настоящите ни очаквания и на някои предположения на мениджмънта на Siemens. Поради това те са предмет на риск и несигурност. Редица фактори, много от които са извън контрола на Siemens, влияят върху дейността, успеха, бизнес стратегията и резултатите на компанията. Тези фактори могат да доведат до значителни отклонения в действителните резултати, успехи и постижения на Siemens от твърденията за бъдещите резултати, успехи и постижения, изразени ясно или имплицитно в твърденията, насочени към бъдещето или очаквани въз основа на исторически тенденции. Тези фактори включват най-вече обстоятелствата, изложени в „Параграф 3: Основна информация – рискови фактори“ в актуалния ни годишен отчет, внесен като формуляр 20-F в Американската комисия по ценните книжа и борсите SEC, в раздела „Рискове“ в нашия актуален годишен отчет, съставен според Търговския закон на Германия и в раздела „Рискове и шансове“ на актуалния ни междинен отчет, но не се ограничават само до тях. Повече информация за рисковете и несигурните обстоятелства, касаещи Siemens, могат да се бъдат открити в актуалните междинни отчети и актуалната информация за печалбата, публикувани на уебстраницата на Siemens www.siemens.com, в актуалния годишен отчет във вид на формуляр 20-F и другите документи, подадени в Американската комисия по ценните книжа и борсите SEC, които са на уебстраницата на Siemens www.siemens.com и на уебстраницата на SEC www.sec.gov. Ако един или няколко от тези рискове или несигурни обстоятелства се реализират, или ако обосноваващите ги предположения се окажат некоректни, действителните резултати, постижения и успехи на Siemens могат да се различават значително от резултатите, постиженията и успехите, наричани очаквани, възнамерявани, планирани, прогнозирани, преследвани, търсени, преценявани или проектирани. Siemens не възнамерява и не поема отговорност да актуализира и да коригира твърденията, насочени към бъдещето, в светлината на събития, които се различават от очакваните.

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.com


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Врати - дизайн и стил
Вратата е подвижна преграда , използвана за закриване на отвори. Вратите са широко използвани в стени, прегради ...

18

 Календар