Над 30 млн. лв. евросредства инвестират в градската пътна инфраструктура на Русе | До края на месеца ще е готов проектът за реконструкцията на кръговото при бул. "Липник" в Русе

Над 30 млн. лв. евросредства инвестират ...

Публикувано на: 2014-09-09 07:38:00

Над 30 млн. лв. евросредства инвестират в градската пътна инфраструктура на Русе | До края на месеца ще е готов проектът за реконструкцията на кръговото при бул. "Липник" в Русе


До края на септември се очаква да приключат дейностите, свързани с инвестиционното проектиране за реконструкцията на кръговото при бул. "Липник", оценяване съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласуване с УО на ОПРР и другите съгласувателни институции, одобряване и издаване на разрешение за строеж, съобщиха от община Русе.
Изпълнител на договора за инженеринг – проектиране и реконструкция на кръговото движение при бул. "Липник", доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул. "Цар Освободител", е консорциум "Монолитпътконсулт груп", обединяващ фирмите "Пътинженеринг" ООД, Русе, "Монолит" АД, Хасково, "Инжконсултпроект" ООД, Варна, и "Джи Ти Ер груп" ЕООД, Русе.
Това е най-големият договор по проекта "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе" на стойност 8 762 697.82 лв. без ДДС.
С реализацията на планираните дейности ще бъде улеснен достъпът до обществения градски транспорт (ОГТ) по бул. "Цар Освободител" чрез подобряване на цялостната му организация. Предвидено е повишаване скоростта на движение на ОГТ чрез осигуряване на обособена лента за движение, водеща до повишаване безопасността на всички участници в движението; освобождаване на третата активна лента от спрели превозни средства; създаване на условия за придвижване с велосипед и подобряване на безопасността на този вид транспорт; оптимизиране организацията на движение на кръговото кръстовище на бул. "Цар Освободител" с бул. "Липник" и бул. "Съединение"; подобряване организацията на движение и на останалите кръстовища; регулиране на паркирането по протежение на булеварда.
Предвижда се подобряване на експлоатационните характеристики на булеварда от неговото начало на север (хотел "Рига") до кръстовището с ул. "Свищов" на юг.
С доизграждането на пешеходния подлез ще се улесни достъпът на пътниците до спирките на градския транспорт с прекачване. Настоящото кръгово кръстовище на бул. "Цар Освободител" с бул. "Липник" е най-натовареното в град Русе. През него минават 8 от общо 9-те линии на тролейбусния транспорт и 9 от общо 17-те линии на автобусния транспорт, като тези линии превозват 74% от всички пътници на ОГТ.
 
В средата на този месец стартират строителните работи по пробива "Кауфланд"
В средата на септември ще започнат строително-монтажните работи по пробива "Кауфланд". Това е другият голям договор по проекта "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе", за проектиране и строителство на подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и нова улица между квартал "Родина" и центъра. Изпълнител е консорциум "Евротрансинженеринг". В обединението влизат фирмите "Пътинженеринг" ООД, Русе, "П.С. - ЕРО" ЕООД - Русе, и "Евротранспроект" ООД - София. Инженерингът е на стойност 5 705 411 лв. без ДДС.
С предвидените дейности ще се подобри достъпността на жителите на квартал "Родина" до централните части на града чрез изграждане на пробив, осигуряващ достъп до обществен транспорт, както и пешеходно и велосипедно движение в района на магазин "Кауфланд".
В процес на изпълнение е договор за проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки в кв. "Чародейка" и за рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез в гр. Русе по проекта за интегриран градски транспорт. Изпълнител е ДЗЗД "Чародейка 2014", в чийто състав са фирмите "Пътинженеринг" ООД, Русе, "Трансконсулт Инженеринг" ООД, София, "Мостремонт 97", София. Стойността на договора, който е от началото на  юни, е за 1 583 249 лв.

В ход е реконструкцията на бул. "Тутракан"
Строителните дейности стартираха през месец март. Обновяването на булеварда е по проект  "Подобряване на достъпността на еврорегион Русе - Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9", в който партньор на община Русе е Гюргево. Проектът е на стойност 6 790 140 евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Модернизира се отсечка от бул. "Тутракан" с дължина 2316.16 м от Дунав мост до Захарната фабрика.
Изпълнител на инженеринга е ДЗЗД "Русе инфра", в което влизат "Пътинженеринг" - Русе, "Инжстрой проект" - Варна, и "Крис груп" - Русе. Стойността на договора е за 9 247 280 лв. без ДДС. Строителен надзор на обекта е "ЕН АР консулт" ЕООД, Хасково. Независимият финансов одит се осъществява от "Консисто" ЕООД, Варна. Цялостната организация и управление на проекта е възложена на шуменската фирма "Тонус - 21" ЕООД.
По бул. "Тутракан" се реконструират и рехабилитират основни комунални мрежи – електричество, вода и канализация, телекомуникации, а пътното платно се ремонтира и разширява. Към момента са изпълнени следните дейности:
В участъка от Захарна фабрика до първото кръгово кръстовище са премахнати сградата на бившата спортна зала и масивната ограда пред жилищните сгради; реконструирани са подземните комуникации, преминаващи под южното платно; направени са изкопите до ниво земно легло на южното платно; положен е трошен камък и бордюрите в района на бъдещото обръщало на тролейбусния транспорт; работи се по изграждането на подпорните стени и полагане на трошенокаменна настилка.
В участъка между двете нови кръгови кръстовища сареконструирани подземните комуникации, преминаващи под южното платно; изградени са подпорните стени към прилежащите имоти и опорите на централния топлопровод; южното пътно платно е изцяло изградено до етап полагане на изравнителен пласт асфалтобетон; южните тротоари са изградени до ниво полагане на тротоарни плочи; изградени са тръбни канални мрежи, шахти и фундаменти за стълбовете на уличното осветление; на част от северното платно е подготвено земното легло; работи се по изграждане на канала в средната разделителна ивица и подготовка на земното легло на северното платно;
В участъка между второто кръгово кръстовище и ГКПП Дунав мост са реконструирани подземните комуникации, преминаващи под северното платно и половината участък от северното платно е изцяло изграден до етап полагане на изравнителен пласт асфалтобетон. Работи се по изграждане на канала и полагане на трошенокаменна настилка по северното платно.
Очаква се до края на този месец да бъде избран изпълнител по друга процедура от проекта - "Доставка и монтаж на LED – дисплей панели, информационна и комуникационна техника (ИКТ) и софтуер за обща система за събиране и обработка на информация за трафика", която е в етап на оценка на техническите предложения на участниците.

Пътни проекти в процес на изпълнение в гр. Русе

 

Проект

Стойност

Изпълнител

Финансиране

1. Проектиране и реконструкция на кръговото движение при бул. "Липник", доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул. "Цар Освободител"
 
8 762 697.82 лв. без ДДС
 
Консорциум "Монолитпътконсулт груп" ("Пътинженеринг" ООД, Русе, "Монолит" АД, Хасково, "Инжконсултпроект" ООД, Варна, и "Джи Ти Ер груп" ЕООД, Русе)
 
ОП "Регионално развитие", проект ИГТ
 
2. Проектиране и строителство на подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и нова улица между квартал "Родина" и центъра
 
5 705 411 лв. без ДДС
 
Консорциум "Евротрансинженеринг" ("Пътинженеринг" ООД, Русе, "П.С. - ЕРО" ЕООД - Русе, и "Евротранспроект" ООД – София)
 
ОП "Регионално развитие", проект ИГТ
 
3. Проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки в кв. "Чародейка"; рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез в гр. Русе
 
1 583 249 лв. без ДДС

 
 
ДЗЗД "Чародейка 2014 ("Пътинженеринг" ООД, Русе, "Трансконсулт Инженеринг" ООД, София, "Мостремонт 97", София)
 
ОП "Регионално развитие", проект ИГТ
 
Инженеринг за реконструкцията на бул. "Тутракан"
 
9 247 280 лв. без ДДС
 
ДЗЗД "Русе инфра" ("Пътинженеринг" - Русе, "Инжстрой проект" - Варна, и "Крис груп" – Русе)
 
Програма ТГС България - Румъния
 
 

 

 

 

 

 

 
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи - конструкция, предимства
Сглобяемите къщи имат множество предимства – добра топлозиолация, устойчивост на земетресения и пожари, ...

13

 Календар