Пешеходната връзка преодолява денивелация от 30 м | Обектът чака разрешение за строеж

Пешеходната връзка преодолява ...

Публикувано на: 2014-09-09 11:09:00

Пешеходната връзка преодолява денивелация от 30 м | Обектът чака разрешение за строеж


Проектът за подземна пешеходна връзка от метрoстанция "Интер експо център-Цариградско шосе", 19 по номерацията на първи метродиаметър, до значителна територия от жк "Дружба 2" улеснява достъпа на жителите на комплекса както с метростанцията, така и с МГТ по бул."Цариградско шосе". Възложител е "Метрополитен" ЕАД. Местоположението на пешеходната връзка е определено така, че да обслужи максимален брой жители, но по този начин попада в сложен терен с голяма денивелация между бул. "Цариградско шосе" и територията на жк "Дружба 2". Преодолява денивелация от 30 м и има дължина 260 м.
Понастоящем инвестиционният проект е разработен във фаза "Идеен проект". Изготвен е предварителен Доклад за оценка съответствието със съществените изисквания към строежите, като цялата документацията е внесена в компетентния орган за издаване на разрешение за строеж по реда на чл.142, ал.2 ЗУТ. След издаване на разрешението за строеж и съставяне на Протокол образец 2а "За откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежите от техническата инфраструктура", считащ се за начало на строителния процес, изпълнението може да бъде завършено в рамките на 8 месеца.
Разработени са технико-икономически решения, подходящи за дадения случай. Пешеходната връзка най-общо може да се раздели на три участъка:
- открита пешеходна алея между подпорни стени
- тунелна част, изпълнявана по нов австрийски метод (НАМ) и
- блок за връзка с МС 19.
Откритата пешеходна алея започва непосредствено от терена при жк "Дружба 2". След изпълнението на подпорните стени теренът зад тях ще се преоткосира и ще се заздрави с паркинг елементи и затревяване.
Тунелната част (НАМ) е предвидена да се изпълни с черно сечение 17.8 кв.м. Първичната и вторичната тунелна облицовка са проектирани за изпълнение с дебелина 20 см, като между тях се полага пласт от РVС хидроизолация. Пълнежният бетон по дъното на тунела е разработен с възможност за монтиране на травалатор (подвижна пешеходна пътека).
Блокът за вертикална комуникация с МС 19 е проектиран като монолитна стоманобетонна конструкция, предвидена за изпълнение в укрепен котлован, състоящ се от пилоти Ø600, дънна плоча с дебелина 50 см, междинни плочи и стълбищни рамена с дебелина 20 см, покривна плоча с дебелина 40 см и стени от монолитен и пръскан бетон с дебелина 25 см. Укрепването на котлована е проектирано по начин, така че да се включи в работата на конструкцията в експлоатационно състояние.
Чрез блока за вертикална комуникация към МС19 ще се осъществи връзка с терена, с нивата на метростанцията и нивото на пешеходната връзка посредством стълбище и асансьори.

Антон Янев, управител на "Рикат":
Идейният проект дава решение за пешеходна алея на ниво терен, нов пешеходен тунел и блок за вертикална комуникация

Целта на проекта е да се осигури необходимата пешеходна комуникация за жителите на жк "Дружба-2" от улица "Обиколна" с метростанция 19. Понастоящем тази връзка е невъзможна поради наличието на стръмен склон на терена към метростанцията.
Настоящият проект дава решение за изграждането на пешеходна алея на ниво терен, нов пешеходен тунел и блок за вертикална комуникация.
Денивелацията в блока за вертикална комуникация се преодолява с вътрешна стълба, която дублира двата асансьора. Поради голямата дължина в тунела е предвиден и травалатор (подвижен тротоар). Така пешеходците ще могат безпрепятствено да стигнат от тротоара на ул. "Обиколна" директно до вестибюла на станцията.
Пешеходната връзка се състои от три участъка: открита пешеходна алея, подземен пешеходен тунел и блок за вертикална комуникация.
На входа на тунела към алеята се предвижда затваряне със стъклена автоматична плъзгаща се врата. Същият вид врата ще се монтира и на другия край на връзката – в новия отвор в стената, свързващ стълбището с вестибюла на МС 19. Така участъкът ще се затваря за времето, в което метрото не работи.

Открита пешеходна алея
Тя свързва улица "Обиколна" с новия тунел. Дължината й е около 87 м. Надлъжният наклон е 3.5% и с него се преодолява денивелация от 3 м.
В последния участък от 15 м преди тунела се предвиждат подпорни стени към съседния терен. Алеята е с ширина 4 м, обрамчва се с бордюри от двете страни, а настилката е с бетонови унипавета. Предвижда се улично осветление за новата алея.

Пешеходен тунел
Той е разположен напречно на стръмния склон и завършва в новия блок за вертикална комуникация, долепен на фуга до метростанция 19. Тунелът е с дължина 202.8 м и се явява продължение на алеята, но вече под терена. Сечението е с овална форма, продиктувана от избраната за най-подходяща технология на изпълнение – нов австрийски метод. Ширината в участъка на пешеходната настилка е около 4.20 м. В участъка на тунела се преодоляват още около 7.2 м по височина с постоянен наклон 3.9%.
Предвижда се един травалатор с дължина 100 м и надлъжен наклон 3.9%. Типът и моделът ще се уточнят в следващата работна фаза на проектиране.
В участъка, където се монтира травалаторът, пешеходната рампа се стеснява. При височина над 2.0 м ширината е 1.6 м.

Блок за вертикална комуникация
Изгражда се на фуга към съществуващата метростанция и е разположен под земята. С него се преодолява денивелация от 14.10 м и се прави връзка с пространството на вестибюла. Представлява дълбока бетонова шахта, която съдържа два асансьора, стълбищна клетка и технически помещения.
От тунела пешеходците влизат в помещение, от което са достъпни два асансьора и стълбищна клетка. Тя отговаря на изискванията за евакуационен път. Стълбата е двураменна, с четири междинни площадки и четири "основни" нива. Повити стъпала няма, препятствия по пътя на движение също няма.
Стълбищните рамена са със светла ширина от 1.6 м. Обезопасяват се със стоманени парапети.
За горната част от стълбата (над.кота +10.05) е осигурено естествено осветление. За целта се прави "пробив" нагоре със сечение 2 на 6 м. Обрамчва се с борд с височина до около 90 см над терена. Покрива се с прозрачен материал – например плексиглас. Оберлихтът е неотваряем.
Асансьорите са проходен тип и само с две спирки: горна - на ниво вестибюл, и долна - на ниво тунел.

Технически показатели
Застроената площ на блока е 71 кв.м. Разгънатата застроена площ е 262.2 кв.м
За тунела РЗП е 1115 кв.м.
Така РЗП за цялата пешеходна връзка е около 1377 кв.м.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да поддържаме паркета?
Естествен или ламиниран паркетът има нужда от специална поддръжка, за да изглежда добре дълго време и да не ...

21

 Календар