Строяхме естакадата при Семинарията на участъци и нощем

Строяхме естакадата при Семинарията ...

Публикувано на: 2014-09-11 06:50:00

Строяхме естакадата при Семинарията на участъци и нощем


Инж. Харизанов, "ГБС Инфраструктурно строителство" изгражда две от трите кръстовища на две нива в София. Кое е характерното за този тип градски проекти?
- Поради факта, че съоръжението се намира в градска среда проектът следваше да бъде съобразен основно с предназначението. На първо място, да осигури бързо и безконфликтно преминаване на трафика по направление от кръстовището на Телевизионната кула посока бул. "Черни връх", както и осигуряване транспортния поток по бул. "Симеоновско шосе", включително бъдещо изграждане на трамвайното трасе. На второ място, следваше изграждането на съоръжението да бъде съобразно със съществуващата и последващата необходима подземна инфраструктура (водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, ел. системи и др.). Наред с всичко това следваше да се съобрази и със запазване на прилежащата растителност в парка. Не на последно място и визията на мостовото съоръжение. Необходимостта от нужния габарит налагаше да се приеме конструктивна схема със сравнително големи отвори от по 35 м и за да се подчертае елегантността на моста, се прие монолитно изпълнение на предварително напрегната стоманобетонова конструкция.
 
Кое е най-голямото предизвикателство при изграждането на надлеза при Семинарията, който завършихте наскоро?
- Съобразяването с това, че обектът трябва да се изгражда на участъци, като през цялото време на строителството трябваше да се осигурява пропускане на движението през кръстовището във всички посоки. Отчитайки затрудненото движение, сроковете за изпълнение трябваше да бъдат възможно най-кратки. Налагаше се организация и изпълнение на работи в малките часове на денонощието, но без да се пречи на живущите в близост до обекта.

Каква конструкция приложихте?

- Техническият проект за съоръжението е изработен от "Трансконсулт – 22" ООД и е съобразен в ситуационно и височинно отношение със следните препятствия, чието предназначение или местоположение не подлежаха на изместване: дълбоко заложен магистрален топлопровод "Лозенец" и бъдещото проектно трасе на двуколовозната трамавайна линия по бул. "Стоян Михайловски". Конструкцията осигурява светъл височинен габарит под съоръжението с височина 5210 мм и отстояние на най-близката част на опора (стълб No 4) до оста на трамваен коловоз – 2795 мм.
Проектът включваше монтирането на ограничителни системи (стоманени предпазни огради). Стълбовете за осветление на пътното платно на естакадата бяха монтирани в оста на разделителната ивица и беше поставен шумозаглушителен екран в близост до прилежащите жилищни сгради. Отводняването на пътното платно се осъществи с тръбни отводнители със странично оттичане и колекторни тръби в пространството между двете ребра на конструкцията, отвеждащи водите до устоите и уличната канализация.
Естакадата се изгради като непрекъсната греда с постоянна конструктивна височина с единични осови дължини на отворите 28.0+3х35.0+28.0 метра и обща дължина 161 метра. Приетата технология за изпълнение на съоръжението се осъществи от предварително напрегнат стоманобетон, положен на място върху подпорно скеле. Предварителното напрягане на конструкцията се извърши след бетонирането й (виж карето).

Каква е готовността за останалите две части от проекта? Кога ще започне тяхното строителство?

- Последните два участъка от проекта са:
Участък 2: подобект ул. "Александър Дондуков" до бул. "Черни връх"
Участък 3: подобект бул. "Черни връх" между ул. "Флора Конева" до ул. "Джон Атанасов".
На база идейното решение, разгледано и прието от възложителя, са изготвени технически проекти по обособените части и са съгласувани с експлоатационните дружества. След приключване на отчуждителните процедури проектите ще бъдат внесени в експертен съвет за одобрение и последващо издаване на разрешение за строеж. Имаме готовност веднага след приключването на изискваните административни процедури съгласно ЗУТ и тези на Столична община като възложител да пристъпим към изпълнението.
Интервюто взе
Милена ВАСИЛЕВА

За конструкцията на естакадата при Семинарията
Напречното сечение на естакадата беше оформено с две широки ребра със странични конзоли. Ребрата бяха свързани с пътна плоча. Височината на ребрата е средно 140 см, като стройността на отворите с дължина 35,0 м е 1:25. За предварителното напрягане на бетона на връхната конструкция се използваха мощни напрягащи кабели, състоящи се от 19 броя високоякостни стоманени въжета с диаметър 15,2 мм. Кабелите, които са с криволинейно очертание, са разположени в двете широки ребра. Работите по напрягането и инжектирането на кабелите се извършиха удобно от специално устроени ниши по горната повърхност на конструкцията. Контролируемата напрягаща сила за един кабел е 3 820 kN (382 тона).
Опорите на естакадата се оформиха като гъвкави стени. Те са подходящо профилирани за поемане на значителните сеизмични силови въздействия в напречна посока. Устоите и стълбовете се фундираха върху двойки изливни стоманобетонни пилоти с диаметър 1 500 мм, свързани с надпилотни греди. С конструкцията на фундамента на стълб 4 се премости дълбоко заложения тунел за магистралния топлопровод "Лозенец".
Връзката между връхната конструкция и опорите се осъществи с еластомерни (неопренови) лагери. Върху пътното платно на естакадата се монтираха дилатационни фуги само върху устоите, като за тях се изпълниха преходни конструкции с възможност за сумарна дилатация най-малко 160 мм.
В дата края на естакадата, зад устоите, се изградиха на плоско фундиране стоманобетонни подпорни стени на ниво за задържане на подходните насипи.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Инжектиране на бетони
Виждали ли сте напукан бетон? Пукнатините по бетонни стени, колони и плочи не просто изглеждат зле. Те намаляват ...

14

 Календар