Нови пътни търгове на високи цени. Раздвижване на проектите в Северозападна България | Обявени са бързи обществени поръчки за Мездра - Ботевград, одобрени са проектите Видин - Ружинци и Ружинци- Враца, обходът на Враца е завършен

Нови пътни търгове на високи ...

Публикувано на: 2014-07-07 10:13:00

Нови пътни търгове на високи цени. Раздвижване на проектите в Северозападна България | Обявени са бързи обществени поръчки за Мездра - Ботевград, одобрени са проектите Видин - Ружинци и Ружинци- Враца, обходът на Враца е завършен


Агенция "Пътна инфраструктура" обяви през последните дни над 30 тръжни процедури. Те са за проектите от програмата "Транзитни пътища" и по двете оперативни програми. Сред търговете са две обществени поръчки за строител на трасето Мездра - Ботевград и още две - за строителен надзор на двата лота.
През миналата седмица бяха одобрени и двата проекта за участъците Видин - Ружинци и Ружинци - Враца, които бяха предадени в агенцията през ноември 2013 г.; 6 юли е датата за откриване на обхода на Враца, който е завършен с Акт 15 на 25 юни 2014 г.


Обходът на Враца
е част от път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816.60. Представлява отсечка от участъка Видин – Ботевград на първокласен път І-1/Е-79/ Видин - София - ГКПП Кулата. Общата му дължина е 6.817 км, двулентов път с габарит 10.5 м, проектна скорост 90 км/час, пътен възел тип "Тромпет" с 1 подлез, 2 четириклонни кръстовища, 1 кръгово кръстовище, 1 жп прелез с автоматична бариера. Обходът е изграден от ДЗЗД "Обход Враца" с водещ партньор "Трейс Груп Холд" АД , София, и партньор "Пи Ес Ай" АД, Стара Загора за 14 600 989.45 лв. с ДДС. Разрешението за строеж е от 24 април 2013 г., а срокът за изпълнение - 360 календарни дни. Строителният надзор извършва "Трафик холдинг" ЕООД за 1 125 600лв. с ДДС.

Търговете за Мездра - Ботевград
Участъкът е част от път І-1 (Е-79), Видин–София, започва от км 161+367, обхваща директното трасе и пътни възли "Мездра", "Дърманци", "Ребърково", "Люти дол", "Новачене", "Скравена" и "Ботевград", отклонение за стадион "Локомотив", Мездра и пресичания с пътища: с. Люти дол – с. Типченица, с. Скравена – кариера "Скравена", с. Скравена – вилна зона и достига до км 194+122, където отново се включва в съществуващия път І-1 (Е-79). Два са търговете за строителство на Мездра - Ботевград: за лот 1 от км 174+800 до км 194+122, т.е. 19.322 км, и за лот 2 от км 161+367 до км 174+800, т.е. 13.433 км. Сроковете, в които се приемат документи, са по-кратки от два месеца. Цените за всеки са по около 102 млн. лева, или по около 7 млн. лв. на километър. Досега при търговете по най-ниски цени километър магистрала се изграждаше за по 4.4 млн. лв. на километър. И за двата лота ще бъдат избрани изпълнители по икономически най-изгодната оферта, като техническото предложение печели 40 точки, цената - 50, а срокът за изпълнение - 10 точки. И за двата лота проектната скорост е 80 км/ч, габарит–Г 20 м, категория на движението "много тежко" при осово натоварване 11.5 т/ос.

Търгът за лот 2 на Мездра - Ботевград
е за изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път І–1 (Е-79) Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 174+800. Той включва проектиране за участъка от км 172+000 до км 174+800 и технически проект за реконструкция на съществуващи ел.съоръжения, авторски надзор и СМР. В разглеждания участък се предвиждат 4 пътни възела: "Мездра", "Дърманци", "Ребърково" и отклонение за стадион "Локомотив", Мездра и вилна зона при км 162+230. В участъка има 8 големи съоръжения, за които поради изменение на нормативната уредба в областта на проектирането на сгради и съоръжения в земетръсни райони е възложена проверка на стратическите изчисления на големите съоръжения - съоръженията се намират в район с VІІ степен на сеизмичност. Поради трудния терен и различните фази, в които се проектират жп проектът и пътният проект, се наложи промяна в пътния проект: трасето се изнесе по далеч от с. Люти дол и пресичането се осъществи на 2 места - при проектната жп гара Люти дол на км 172+300 и при тунела на жп линията при км 173+250. Поради това, че се получават големи изкопи от новото проектно пътно решение, се предвижда изграждане на 2 малки тунела от км 172+570 до км 173+068 и от км 173+189 до км 173+520. При км 163+571 и при км 167+300 са разработени 2 паркинга - един симетричен и един несиметричен, разположени от двете страни на пътя. Стойността на лот 2 е 103 658 990 лв. без ДДС. Документи се купуват до 17 часа на 11 август 2014 г., оферти се получават до 17 часа на 21 август 2014 г., оферти се отварят в 14 часа на 22 август 2014 г.

Търгът за лот 1 от Мездра - Ботевград
е за допълнително проектиране и строителство на част от път І–1 (Е-79) от км 174+800 до км 194+122. В разглеждания участък се предвиждат 4 пътни възела: "Люти дол"; "Боженица"; "Скравена" и "Ботевград". В участъка има 13 големи съоръжения, за които също е възложена проверка на стратическите изчисления и е  установена необходимост от допълнително проектиране на част от тях. Предвидени са и реконструкции на инженерни мрежи: въздушни ел. проводи 20 kV, ел. проводи 400 kV, водопроводи, тръбопроводи, мрежа ниско напрежение (НН), телефонни кабели, газопроводи, изграждане на 2 участъка с високи насипи над 6 м и други. Началото на участъка започва при км 174+800–граница с подобект: лот 2 – Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 174+800, а края на обекта е при км 194+122, където започва път ІІ-17.  При км 191+583 е разработен 1 симетричен паркинг, разположен от двете страни на пътя.
Стойността без ДДС е 101 703 160 лв. Срокът за изпълнение е 750 дни. Срокът за получаване на документи изтича в 17 часа на 8 август 2014 г. Оферти се предават до 17 часа на 18 август, отварянето им е предвидено за 16 часа на 19 август.
Финансирането е осигурено от оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., твърдят от АПИ.

Проектите Видин - Ружинци и Ружинци -  Враца
бяха одобрени в пътната агенция на 2 юли. Те са внесени там през ноември 2013 г. Подробности за трасетата търсете в бр. 4 от 2014 г. и бр. 46 от 2013 г. на в. "Строителство Градът".


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Порцеланът – декоративен, уютен, практичен
И най-изящният порцелан е всъщност керамика. Изработва се от бяла глина (каолин) с добавка на кварц и фелдшпат. Според ...

15

 Календар