Годишна пресконференция 2014 - Bosch със силен ръст на продажбите във всички бизнес сектори

Годишна пресконференция 2014 ...

Публикувано на: 2014-06-27 10:36:35

Годишна пресконференция 2014 - Bosch със силен ръст на продажбите във всички бизнес сектори

  • „ Печалба от 6% за 2013 г.
  • „ Ръст на продажбите от 7% през първото тримесечие на 2014 г.
  • „ Очакван растеж от между 3 и 5% за 2014 г.
  • „ Пазарно лидерство в ключовата технология MEMS (микромеханични сензори)
  • „ Навлизане в нови и интернет базирани пазарни сегменти
  • „ 1 млрд. евро оборот от системите за асистенция на водача до 2016 г.
  • „ Удвояване на продажбите в Тихоокеанска Азия и Америка до 2020 г.

*Забележка: Поради изменения в счетоводната политика данните за 2013 г. не могат да се сравняват напълно с тези от 2012 г. Решението за премахване на пропорционалното консолидиране се отнася най-вече за BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH (Бош Сименс домакински уреди) и ZF Lenksysteme GmbH с консолидиран оборот от 7,3 млрд. евро.

Щутгарт – Бош Групата отбелязва значителен ръст на оборота. През първото тримесечие на 2014 г. продажбите нараснаха със 7%. Без ефекта от курсовите разлики ръстът възлиза на 10%. За текущата финансова година глобалният технологичен концерн очаква между 3 и 5% ръст на продажбите. “Ускоряваме бизнеса в традиционните за нас сектори и разкриваме нови възможности за развитие. Печеливш фактор за нас е богатият ни технологичен и производствен опит“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, на годишната пресконференция на Бош Групата. И през първото тримесечие на 2014 г. бизнес направлението „Автомобилни технологии“ продължава възхода си, започнал през изминалата година. „Наблюдаваме значителен ръст и в другите ни направления. Като регион най-добре се развива Тихоокеанска Азия“, заяви финансовият директор д-р Щефан Азенкершбаумер. Целта на Бош е да подобри финансовия си резултат за 2014 г.

Сензорната технология – глобален пазарен лидер в технологиите на бъдещето
Свързаните с интернет продукти и услуги са във фокуса на бъдещия пазарен растеж на компанията. Денер подчерта, че с ноу-хауто си в областта на хардуера и богатия си технологичен опит Бош Групата е добре подготвена за бъдещето. “Традиционно силният ни иновационен потенциал, високите стандарти за качество, международното присъствие и интеграционната енергия на корпоративната ни култура са изключително ценни в днешния свят, доминиран от телекомуникациите“, изтъкна Денер. Освен това компанията е световен пазарен лидер в областта на микромеханичните сензори (MEMS), ключова технология за свързване на устройствата с интернет. Стратегическата цел на Бош е да създаде свързани с телекомуникационните мрежи решения за мобилност, производство, енергийни системи и сгради.

Интелигентните сензори са в основата на „Интернет на продуктите и услугите“
Сензорите създават една несъществуваща досега възможност за техническа помощ в ежедневието ни. Ето как Денер описва стратегическото значение на сензорната технология: “И при автоматизираното шофиране, и в интелигентния дом ще се наложи ново равнище на комфорт, сигурност и ефективност и Бош създава техническите предпоставки за тази промяна.” През 2013 г. пазарният лидер произведе 1 млрд. микромеханични сензори. За тази година е планиран ръст от 30%. Интелигентните сензори са следващата стъпка в технологичния прогрес. Те разполагат с интерфейс за радиовръзка и микроконтролер и могат да предават данни по интернет, например към мобилни устройства. „Не само смартфоните, всички „умни“ уреди ще бъдат оборудвани със сензорна технология за връзка с интернет“, посочи Денер.

Автоматизирано шофиране и при по-високите скорости от 2020 г.

Сензорната технология има ключова роля за бъдещето на автомобила. Модерните системи за асистенция на водача изискват ултразвукови, радарни и видео сензори. Тази година Бош ще произведе близо 50 млн. ултразвукови сензори – с 25% повече от миналата година. Броят на произведените радарни и видеосензори ще се удвои до над 2 млн. През 2016 г. продажбите на системи за асистенция на водача ще надхвърлят 1 млрд. евро, а през 2020 г. компанията иска да реализира автоматизирано шофиране с висока скорост по магистралите. През следващото десетилетие ще стане възможно напълно автоматично управление с функцията автопилот. „Автоматизираното шофиране е животоспасяваща технология. В същото време тя е вдъхновяваща за водачите, тъй като ги замества в най-досадните задачи“, отбеляза Денер.

Пътен трафик, свързан в комуникационна мрежа – нови услуги
За автоматизираното шофиране са необходими свързване на трафика в комуникационна мрежа и комуникация car-to-x. През 2025 г. почти всеки втори нов автомобил ще бъде оборудван с техника за безжичен трансфер на данни. Дори и сега автомобилът, свързан с комуникационна мрежа, предлага богата палитра от услуги. През 2013 г. Бош въведе системата за спешно обаждане eCall. Щом сензорите регистрират произшествие с автомобила, автоматично се извършва спешно повикване. Миналата година спешният център на Бош е обработил 30 000 обаждания. В областа на телематиката Бош предлага услуги за управление на фирмени автопаркове за лизингови и застрахователни компании. “За нас безжичното комуникационно свързване в пътния трафик означава не само ефективност и комфорт, но и по-голяма безопасност“, заяви Денер.

Удвояване на продажбите в Азия и Америка до 2020 г.
Азия
продължава да бъде най-бързо разрастващият се регион за Бош. За периода 2010 – 2014 г. инвестициите тук възлизат на 3,3 млрд. евро. Предвижда се те да запазят високото си ниво, тъй като целта на компанията е до 2020 г. да удвои оборота си в региона. Към края на десетилетието и продажбите в Северна и Южна Америка също се очаква да нараснат двойно. Наред с разширяването на производствения си капацитет, Бош ще засили и развойната си дейност – компанията изгражда нов развоен и софтуерен център в Гуадалахара, Мексико. През следващите години Бош планира да увеличи продажбите си и в Африка. И през 2014 г. присъствието на концерна на този континент ще продължи да се разраства. Въпреки слабата конюнктура в Европа Бош ще се стреми да се развива по-динамично от пазара. При разширяване на международното си присъствие компанията разработва все по-голям брой продукти и услуги, съобразени с потребностите на локалните си клиенти.

Финансовата 2013 г. – ръст на оборота и печалбата
През финансовата 2013 г. Бош увеличи продажбите си с 3,1% на 46,1 млрд. евро (*въз основа на преизчисления миналогодишен резултат от 44,7 млрд. евро). В това число са отразени преустановяването на бизнеса с кристалинната фотоволтаика, консолидационният ефект от променената счетоводна политика и придобиванията от миналата година. След премахване на ефекта от курсовите разлики реалният ръст на оборота е 6,3%. Силното евро упражни негативен ефект върху приходите от продажби, като отрицателните курсови разлики възлизат на около 1,5 млрд. евро. Като се изключат извънредните разходи за фотоволтаичния бизнес, печалбата преди лихви и данъци (EBIT) на Бош е 6% или 2,8 млрд. евро. Значителният ръст на направление „Автомобилни технологии“ допринесе съществено за подобряването на финансовия резултат. “Благодарение на многобройните мерки за намаляване на разходите направихме решаваща стъпка към целта ни от 8% EBIT”, посочи финансовият директор Азенкершбаумер. Дори и с извънредните разходи в размер на 1,3 млрд. евро, възникнали във връзка с фотоволтаичния бизнес, EBIT успя да нарасне с 3,2%.

Бош Групата ще продължи да увеличава персонала си и през 2014 г.
През 2013 г. персоналът на Група Бош се е увеличил с 8 500 души на 281 000 (*преизчислен брой за миналата година: 273 000). За 2014 г. се очаква нарастване на персонала основно в силно растящия регион Тихоокеанска Азия. Над 9 000 висшисти ще бъдат наети във всички точки на света.

„Автомобилни технологии“ – силен ръст в цял свят
През 2013 г. бизнес секторът „Автомобилни технологии“ увеличи продажбите си с 6,7% на 30,6 млрд. евро (10,3% с коригиране на ефекта от курсовите разлики). Печалбата преди лихви и данъци, възлизаща на 2,4 млрд. или 7,7%, е значително по-висока от постигнатото през 2012 г.

„Индустриална техника“ – 1 млрд. евро оборот от опаковъчни машини

През 2013 г. оборотът на направление „Индустриална техника“ достигна 6,8 млрд. евро – с 9,2% по-малко в сравнение с предходната година (6,5% след премахване на ефекта от курсовите разлики), със загуба на EBIT от 83 млн. евро (-1,2%). Трудната икономическа ситуация се отрази силно на сектора „Технологии за управление и контрол“. За сметка на това направление „Опаковъчни технологии” се развиваше положително.

„Енергийна и сградна техника“ – интелигентно отопление чрез свързани в комуникационна мрежа продукти
Бизнес направлението „Енергийна и сградна техника“ повиши продажбите си с 3,9% до 4,6 млрд. евро (5,9% след изчистване на ефекта от курсовите разлики). Секторът подобри финансовия резултат, достигайки 106 млрд. евро или 2,3% EBIT. Особено добре се развива направление Термотехника.

„Потребителски стоки“ – пазарен лидер в иновативните електроинструменти
През 2013 г. бизнес направление „Потребителски стоки“ генерира оборот в размер на 4,1 млрд. евро (Забележка: В резултат от промените в счетоводната политика, тук се включват само продажбите на сектор „Електроинструменти“ и продажбите на някои консумативи). След анулиране на ефекта от курсовите разлики продажбите са с 2,9% повече от предходната година. Изразен номинално, оборотът е намалял леко, но направлението достигна окуражаваща печалба преди лихви и данъци от 10,4%.

Европа – ръст при трудна икономическа конюнктура
Продажбите на Бош в Европа нараснаха въпреки затруднената икономическа ситуация. Оборотът на компанията в региона се увеличи с 2,2% (2,9% след премахване на ефекта от курсовите разлики) до 25,5 млрд. евро. През 2013 г. Бош инвестира в Европа 1,6 млрд. евро. Компанията разширява производствения си капацитет предимно в Източна Европа. Миналата година в Германия бяха инвестирани 900 млн. евро.

Силен растеж в Северна Америка, възстановяване в Южна Америка
През 2013 г. продажбите в Америка варираха значително в номинално изражение. Оборотът на Бош в Северна Америка се увеличи с 3,5% до 7,8 млрд. евро (6,8% след премахване на ефекта от курсовите разлики). Този резултат се дължи частично на ръста в производството на автомобили. Продажбите на южноамериканския пазар обаче намаляха с 3,6% и възлизат на 1,7 млрд. евро. Но ако се изключи ефектът от курсовите разлики, оборотът регистрира увеличение от 8,9%. През 2013 г. Бош инвестира около 280 млн. евро в Северна и Южна Америка.

Тихоокеанска Азия – подем в Китай, сериозни последствия от курсовите разлики
В Тихоокеанска Азия Бош постигна ръст на продажбите от 5,8% (13,8% след премахване на ефекта от курсовите разлики), достигайки 11,1 млрд. евро. Специално на разрастващия се китайски пазар търсенето на автомобилни и индустриални технологии отбеляза значително увеличение през 2013 г. Интересът към автомобилната техника бе висок и в Югоизточна Азия. Бизнесът в Индия не оправда очакванията поради усложнената икономическа конюнктура. Такава беше ситуацията и в Япония. През 2013 г. Бош отново направи значителни инвестиции в Тихоокеанска Азия. 620 млн. евро бяха вложени в разширяването на производствения капацитет в областта на автомобилните компоненти.

Високи разходи за изследователска дейност

През изминалата година Бош инвестира 4,5 млрд. евро (10% от оборота си) за изследвания и разработки и регистрира 5 000 патента – по 20 на работен ден. Компанията планира да разширява изследователската си дейност и през 2014 г., като към края на годината се предвижва в Бош да работят 45 000 изследователи и инженери. В Тихоокеанска Азия ще бъдат наети още 2 000 изследователи.

Модерна изследователска дейност и бързо приложение на новостите в производството
Денер, който в рамките на управителния съвет на компанията отговаря и за изследователската дейност, призова към по-голяма политическа ангажираност при стимулиране на иновативността: „Политиците трябва да гледат напред в бъдещето.“ Германия инвестира 3% от БВП за научноизследователска дейност, но това се дължи в много по-голяма степен на частния сектор, отколкото на публичния. Денер посочи, че много университети страдат от липса на финансиране. В някои случаи парите не стигат дори за поддръжка на сградите. Най-перспективните учени напускат Германия, за да продължат работата си в други страни. “В развойната и изследователската дейност Германия и другите европейски държави трябва да се мерят с водещите страни в света.“ Денер заяви, че финансирането трябва да стимулира преди всичко основополагащи научноизследователски дейности и бързото прилагане на новостите в производството. “Водещите университети подобряват имиджа на своите региони – от това печелят и фирмите.“ Бош поддържа активно партньорство в областта на научноизследователската дейност с 250 университета от цял свят.

 

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През 2013 г. нейните 281 000 служители реализират продажби в размер на 46,1 млрд. евро (Забележка: Поради изменения в счетоводната политика данните за 2013 г. не могат да се сравняват напълно с тези от 2012 г.). Дейността на Бош Групата е организирана в четири направления: „Автомобилни технологии”, „Индустриална техника”, „Потребителски стоки” и „Енергийна и сградна техника”. Тя включва Robert Bosch GmbH и неговите над 360 дъщерни и регионални дружества в повече от 50 страни. Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази развойна, производствена и търговска мрежа, която се простира в целия свят, е основата за един постоянен растеж. През 2013 г. Бош регистрира около 5000 патента в целия свят или средно по 20 патента на ден. Цел на Бош Групата е да предлага на своите клиенти „техника за живота” – всички продукти и услуги с марка Bosch повишават качеството на живот, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.

Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Бош Групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.com, www.bosch-press.com и twitter.com/BoschPresse

 

Основни показатели на Бош 2013/2014 година


В млрд. евро

 

2013 г.

Изменение към 2012 г.

2012 г.1

Общ оборот

46 068

3,1%

44 703

Дял на реализирания извън Германия оборот

77%

/

77%

 

Обороти по бизнес направления

Автомобилни технологии

30 588

6,7%

28 668

Индустриална техника

6 844

-9,2%

7 541

Потребителски стоки

4 085

-0,6%

4 112

Енергийна и сградна техника

 

4 551

3,9%

4 382

 

Обороти по региони

Европа

25 501

2,2%

24 941

- в това число Германия

10 594

1,2%

10 470

Северна Америка

7 805

3,5%

7 542

Южна Америка

1 676

-3,6%

1 738

Тихоокеанска Азия (с останалите региони)

 

11 086

5,8%

10 482

               

Печалба преди лихви и данъци (EBIT)

В % от оборота (без кристалинната фотоволтаика)2

2 751

6,0%

633

-

2 118

4,7%

Печалба след данъци (продължаваща дейност)

Печалба след данъци (преустановена дейност)

2 287

-1 036

-867

-186

3 154

-850

Балансова печалба (дивидент на Robert Bosch GmbH)

88

-

88

 

Разходи за изследователска дейност

В % от оборота

4 543

9,9%

101

-

4 442

9,9%

 

Капиталови разходи

В % от оборота

2 539

5,5%

-175

-

2 714

6,1%

 

Амортизации на сгради, съоръжения и оборудване

2 008

-681

2 689

 

Собствен капитал

27 686

786

26 900

Дял на собствения капитал

50%

-

51%

 

Брой служители (към 31 декември)

281 381

8,551

272 830

Европа

174 394

-232

174 626

- в това число Германия

107 285

-1,175

108 460

Северна Америка

24 622

1,699

22 923

Южна Америка

8 897

-730

9 627

Тихоокеанска Азия (вкл. останалите региони)

73 428

7 814

65 654

 

1Стойности след преизчисления съгласно променената счетоводна политика

2С кристалинната фотоволтаика: EBIT 2013 в размер на 1 478 млн. евро, 3,2% от оборота; EBIT 2012 в размер на 1 128 млн. евро, 2,5% от оборота

 

 

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.com


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да обзаведем стая за тийнейджър-момче
Тийнейджърите-момчета проявяват стил и претенции когато става въпрос за обзавеждане на стаята им. Ето няколко ...

22

 Календар