Подобряване безопасността на пътната инфраструктура

Подобряване безопасността на ...

Публикувано на: 2014-05-31 07:32:00

Подобряване безопасността на пътната инфраструктура


Българската браншова асоциация "Пътна безопасност" (ББАПБ) проведе на 28 май дискусионен форум на тема "Подобряване безопасността на пътната инфраструктура" в два панела: "Европейските норми в пътната безопасност" и "Състояние на пътната безопасност – проблеми и решения". Поводът е Шестият европейски ден за пътна безопасност.

Темите в първата част на дискусията бяха "Пътни ограничителни системи", "Пътни знаци и информационни табели и "Пътна маркировка", представени съответно от Николай Иванов, председател на ББАПБ, инж. Петко Табаков и Катя Богова.
Неоходимо е уеднаквяване на ограничителните пътни системи по европейските коридори, промени в наредбите, свързани с пътната маркировка, пътните знаци и светофарните уредби, както и пешеходната безопасност, смятат участниците.

По темите във втория панел се включиха инж. Росица Спасова, инж. Мария Ангелова, инж. Христо Славчев и проф. д-р инж. Румен Миланов с две презентации, отнасящи се до актуализацията на Наредба № 5 от 23 септември 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата и Наредба № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност". Инж. Илиана Захариева, член на Управителния съвет на АПИ, потвърди необходимостта от актуализиране на нормите за проектиране и промяна на типа проектиране, което следва да започне на ниво обучение.
В средата на юни се очаква на страницата на МРР да бъдат публикувани проектите за изменение на наредбите за пътната маркировка, пътните знаци и светофарните уредби за обсъждане.

Хомогенност на ограничителните системи за пътни превозни средства
Изборът на подходящи ограничителни системи за пътни превозни средства е от изключително значение за повишаване на пътната безопасност, като експертите на европейско ниво препоръчват всичките 28 държави – членки на ЕС да работят за уеднаквяване на ограничителните пътни системи по европейските коридори. В подкрепа на тази теза Николай Иванов изрази мнение, че уеднаквяването на техническите характеристики и визията на ограничителните системи увеличава пасивната безопасност и спомага за по-бързото и по-ефективното им поддържане. Той отправи препоръка към задължително определяне на вида на ОСП за ново строителство и рехабилитация от пътната администрация или пътния институт. Инж. Иванов дефинира проблемите, свързани с определяне мястото на ограничителните системи при съоръжения, взаимното разположение на бордюрите и пътните ограничителни системи и липсата на наредба за ограничителните системи и пътища.


Предвидени изменения в наредбите за пътната маркировка, пътните знаци и светофарните уредби


В средата на юни на страницата на МРР се очаква да бъдат публикувани проектите за изменение на наредбите за пътната маркировка, пътните знаци и светофарните уредби за обсъждане. На дискусионния форум на ББАПБ, инж. Табаков представи по-съществените изменения в Наредба 18:
- Въвежда се изискването всички пътни знаци да бъдат светлоотразяващи.
- Въвежда се използването на съвременни материали за светлоотразяващата повърхност (фолиа) на знаците на основата на капсулирани стъклени перли и вградени стъклени призми.
- По-ясно и категорично се записва кога се използват информационните табели, изобразяващи чрез светлини различни пътни знаци и/или надписи - при промяна пътните условия и скоростните режими, както и при въвеждане на ограничения на движението.
- Прецизира се въпросът за допълнителните пътни ленти за бавнодвижещи се пътни превозни средства (ППС).
- Предлага се премахване на знак Д17, сигнализиращ използването на средната лента на трилентов път, какъвто няма в нормите за проектиране поради високата му степен на опасност за движението.
- Към знаците за допълнителна информация се предлага да се добави нов знак Е24, с който да се обозначават местата и пътните участъци, на които се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства и системи.


Добри практики в маркировката на пешеходни пътеки

Причините и мерките за ограничаване на пътнотранспортните произшествия с пешеходци представи Катя Богова. Сред тях са мониторинг на контрола по изпълнението на разпоредбите за паркиране и спазването на предимството в зоните на пешеходни пътеки, информираност на обществото, усъвършенстване на нормативната база, регулираща отношенията в зоните на пешеходните пътеки и поддържане в постоянна изправност на сигнализацията, осветлението и маркировката на съществуващите пешеходни пътеки, подобряване на видимостта между пешеходците и водачите на превозните средства, повишаване на ползваемостта от страна на пешеходците на светлоотразителни елементи за по-добра видимост в тъмната част от денонощието. Като добри практики за сигнализация на пешеходните пътеки в България Богова открои повдигнатите пътеки, осветените пътеки с лед лампи, с габъри и др., специалната маркировка на ПП, тактилни маркировки и др. Представени бяха и добри световни практики в маркировката на пешеходни пътеки.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мебелите в нашият живот!
МЕБЕЛИТЕ в нашият живот! Мебелите като най-важни предмети на интериора представляват съществен цветен фактор. ...

20

 Календар