Община Велико Търново търси проектанти за тринайсет обекта

Община Велико Търново търси ...

Публикувано на: 2014-04-22 07:19:00

Община Велико Търново търси проектанти за тринайсет обекта


До 19 май е срокът за получаване на оферти по обявената от община Велико Търново поръчка за изготвяне на инвестиционни проекти за тринайсет обекта от интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. Тя е по проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период" с финансовата подкрепа на програма "Регионално развитие". Документацията може да бъде получена до 9 май включително. Поръчката с прогнозна стойност 427 хил. лева без ДДС е в седем обособени позиции. Оферти може дабъдат подавани само за една позиция.
В обхвата на инвестиционните проекти за сградите следва да бъдат изпълнени изготвяне на технически паспорти, работни проекти, обследване за енергийна ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия. За всички позиции проектната документация трябва да бъде във фаза работен проект с подробни количествени сметки и да включва части съгласно техническа спецификация.
Срокът за изпълнение е осемнадесет месеца от 25 септември м.г. - датата на подписване на договора за финансова помощ. За всяка позиция има краен срок за изпълнение, като участниците не могат да предлагат срок за изпълнение, по-дълъг от него. Изискваното минимално ниво за всяка позиция е различно за общия оборот и за оборота от проектиране за периода 2011 - 2013 г.

Обособените позиции
Позиция 1 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 1 "Градска среда в жк "Чолаковци" с прогнозна стойност 30 000 лева без ДДС и обект 2 "Пешеходна алея между жк "Чолаковци" и жк "Бузлуджа" – прогнозна стойност 30 000 лева без ДДС
Обща прогнозна стойност   60 000 лева без ДДС
Продължителност   6 месеца
 
Позиция 2  "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 "ОДЗ "Рада войвода" – прогнозна стойност 25 000 лева без ДДС, и обект 4 "СОУ "Владимир Комаров" – прогнозна стойност 30 000 лева без ДДС.
Обща прогнозна стойност   55 000 лева без ДДС
Продължителност  5 месеца
 
Позиция 3  "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 5 "Народно читалище "Съзнание – 1936".
Обща прогнозна стойност  30 000 лева без ДДС
Продължителност  4 месеца
 
Позиция 4 " Подготовка на инвестиционни проекти за обект 6 "Градска среда в старата градска част" – прогнозна стойност 35 000 лева без ДДС, и обект 7 "Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица "Стефан Стамболов" – прогнозна стойност 50 000 лева без ДДС
Обща прогнозна стойност  85 000 лева без ДДС
Продължителност  8 месеца
 
Позиция 5   "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 8 "Реконструкция на обществена тоалетна на улица "Георги Сава Раковски" №29 – прогнозна стойност 16 000 лева без ДДС. Обект 9 "Площад "Съединение" – прогнозна стойност 15 000 лева без ДДС, и обект 10 "Изграждане на обществен паркинг на ул. "Крайбрежна" – прогнозна стойност 50 000 лева без ДДС
Обща прогнозна стойност   81 000 лева без ДДС
Продължителност  8 месеца
 
Позиция 6  "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 11 "ОДЗ "Пролет" – прогнозна стойност 26 000 лева без ДДС, и обект 12 "Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" – прогнозна стойност 40 000 лева без ДДС
Обща прогнозна стойност 66 000 лева
Продължителност  7 месеца
 
Позиция 7 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 13 "Музей "Възраждане и учредително събрание", Археологически музей, Народна библиотека "П. Р. Славейков"
Обща прогнозна стойност   50 000 лева без ДДС
Продължителност   9 месеца


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да почистим системата за отопление и вентилация?
            Колкото повече грижи полагате за отоплителната и вентилационна система,  толкова по-дълго време ...

14

 Календар