Завършват депото за отпадъци "Братово – запад" до края на годината

Завършват депото за отпадъци ...

Публикувано на: 2014-03-06 10:59:00

Завършват депото за отпадъци "Братово – запад" до края на годината


Голяма част от подобектите на Регионалното депо за битови отпадъци "Братово–запад", както и двете претоварни станции в Несебър и Карнобат са в процес на строителство. Депото е компонент от проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, финансиран от ОП"Околна среда". Общата  стойност на проекта е 43 231 121 лв., а срокът за изпълнение - 44 месеца - от 25 август 2011 г. до 25 април 2015 г. Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от регионално депо "Братово-запад", монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции.
 
Депо "Братово–запад"
В обхвата на регионалното депо като център за управление на отпадъците са включени за проектиране и изграждане на 1-ва клетка, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. За колекторната система за биогаз и инсталация за оползотворяване на биогаза се предвижда само проектиране. Изпълнител на проектирането и строителството на депото е консорциум "Бургас екодепо 2012", в който влизат "Пътстрой Бургас" ЕООД, "Екокем – Палвелу" ООД и "Строймонтаж" ЕООД. Стойността на поръчката е 16 865 647 лв. без ДДС.
Към момента пред  завършване е строителството на клетка 1, която е с капацитет 400 000 тона отпадъци и обем 450 000 куб.м. Изградена е дренажната система под дъното, обходните скатови канавки. В процес на оформяне е леглото на клетка 2, в процес на строителство са опорната дига, сградата за  съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за екопарк, канализация и изгребна яма, маслоуловител и резервоар. Стартирано е и външното ел. захранване до обекта. Предстои обявяване на обществена поръчка за доставка на мобилното оборудване – машини и съоръжения за експлоатацията на депото.
 
Претоварна станция Карнобат
Претоварната станция е разположена на площадка от 7.9 дка,  на около 4 км от гр. Карнобат. Тя ще обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и Руен. Общините Карнобат и Сунгурларе са на средно разстояние по-голямо от 65 км от новото депо "Братово-запад" и ще се обслужват от претоварната станция на площадката на съществуващото депо в близост до гр. Карнобат. Разстоянието между ПСО и новото регионално депо е около 43 км. Претоварен и транспортен капацитет на ПСО е 10 000 тона битови отпадъци годишно и съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т/час (или 10-18 хил. т/година).
Изпълнител на инженеринга (проектиране и строителство) е ДЗЗД "Пътстрой Карнобат - консорциум", а стойността на договора - 3 806 750 лв. без ДДС. Изпълнението на строителството започна през юни 2013 г.
Проектът включва проектиране и строителство на технологични съоръжения за третиране на отпадъците: покрита претоварната станция; площадка за рециклиране на отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци; площи за бъдещо развитие на площадки за сепариране и компостиране, сграден фонд -  административно-битова сграда, лаборатория, ремонтна работилница, гаражи колонка за дизелово гориво, площадкова и довеждаща инфраструктура.
Предстои обявяване на обществена поръчка за доставка на техника и оборудване за обслужване на на дейността на претоварната станция.
 
Претоварна станция Несебър
В края на август миналата година бе даден стартът и на изграждането на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) – Несебър. Тя е разположена в землището на с. Равда, ще обслужва общините Несебър и Поморие и ще има претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 тона годишно. Изграждането й включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, площи за сепариране и компостиране, площадкова инфраструктура и оборудване. Изпълнител на инженеринга е консорциум "Претоварна станция за отпадъци – Несебър", а стойността на договора – 4 946 000 лв. без ДДС.
На 24 януари изтича срокът за подаване на оферти в обществената поръчка, обявена от община Несебър за доставка на техника и оборудване за обслужване на дейността на претоварната станция. Прогнозната и стойност е 1565368 лв. без ДДС.
Силвия ЦЕНОВА
 
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Топлоизолация
Топлинната изолация на жилището е важен фактор за постигане на топлинен ...

21

 Календар