Три пътни съоръжения край Плевен спешно се нуждаят от ремонт | Общината възлага проектиране на основен ремонт за два моста и един пътен надлез

Три пътни съоръжения край Плевен ...

Публикувано на: 2014-02-17 09:37:00

Три пътни съоръжения край Плевен спешно се нуждаят от ремонт | Общината възлага проектиране на основен ремонт за два моста и един пътен надлез


Три пътни съоръжения край Плевен спешно се нуждаят от основен ремонт. Преди дни община Плевен определи изпълнителите в поръчката за проектиране на основен ремонт на два моста на река Вит и надлез между село Опанец и стъкларския завод, разделена в три обособени позиции за всеки обект.
Плевенската фирма "Влахов инженеринг" ЕООД е класирана на първо място за изпълнител на проектирането на обособени позиции 1 и 2.
Първата е за стоманобетонов масивен мост над река Вит със зидани стълбове по път PVN 1151, известен като стария мост.
Втората е за стоманобетонов масивен мост над р. Вит със стоманобетонни стълбове по същия път, популярен като новия мост. Според направената от комисията оценка фирмата е получила най-висок брой точки - за първата позиция е 99.43, а за втората – 97.93, което класира плевенското дружество на първо място в надпреварата с още пет участника в процедурата за проектирането на стария мост и шест – за новия мост, разположени един до друг при вход-изхода на Плевен към София при с. Ясен.   
Софийското дружество "Трансконсулт инженеринг" ООД е определено за изпълнител на поръчката по третата обособена позиция – проектиране на стоманобетонов надлез по общински път Плевен – Опанец, премостващ на три отвора международен път Е-83, (републикански път І-3, Бяла - Плевен - Ботевград) в землището на с. Опанец. За тази позиция оферти подадоха общо шест фирми. Определеният изпълнител е с най-висока обща оценка на офертата  - 97.30 точки.
И за трите съоръжения има технически експертизи, според които трябва да се предприемат незабавни мерки за подобряване на тяхното състояние. Носещата конструкция на двата моста е в предаварийно състояние, налице сатежки конструктивни повреди, с което е нарушена общата носимоспособност на конструкцията, показа експертна проверка преди време. В кратки срокове трябва да се възложи изготвяне на работни проекти, както и да се осигурят необходимите средства за извършването на качествени ремонти и контрол са сред препоръките в експертизите.
Състоянието на пътния надлез е определено като аварийно предвидкритичното състояние на разрушените надлъжни греди в средния отвор. Незабавни мерки са необходими за изготвянето на работен проект в два варианта по всички необходими части за повдигане връхната конструкция с цел осигуряване на светъл габарит под съоръжението минимум 5.00 м, се казва в препоръките на изготвената експертиза за надлеза.

КАРЕ1

Мостовете се намират в землището на община Плевен, между гр. Плевен и селоЯсен по път PVN 1151 (ІІ-35) – Плевен – Ясен  - (ІІІ-3005), и са разположени изцяло в зоната на корекцията на р. Вит – имот със статут на публична държавна собственост. Мостовите конструкции представляват непрекъснати греди с дължина по 120.0 м.
По тях минава основната връзка вход-изход на гр. Плевен за София и цяла Западна България. Тук минават и голяма част от транзитно преминаващите моторни превозни средства през гр. Плевен. Зоната на мостовете е едно от предпочитаните места за любителите риболовци. Непосредствено преди мостовете се намира най-старият мост над река Вит, който е свързан с историческите събития от времето на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г., който бе обновен със средства от ОП "Регионално развитие". След съоръженията по течението на рекаВит се намират двата стоманени моста на удвоената жплиния София – Варна.
КАРЕ2

Надлезът се намира в землището на плевенското село Опанец, на общински път между населените места  с. Опанец и с. Ясен, над път  І-3 Бяла - Плевен - Ботевград, който е и международен път Е83, на км 91+533 по километража на републиканския път. Надлезът е част от проект за пътен възел за връзка на Западната част на промишлената зона на гр. Плевен с път І-3 и с. Опанец. От проекта е реализирана само връзката Плевен (западна част на промишлената зона) – с. Опанец (път ІІІ- 3004 Плевен – Опанец - Долна Митрополия). Пътните връзки с път І-3 не са реализирани при изграждането на Северния обход на гр. Плевен. По надлеза минава основната връзка вход/изход на западната част на промишлената зона на Плевен със с. Опанец, общинските центрове гр.Долна Митрополия и Гулянци. Тук преминава голяма част от тежкотоварните моторни превозни средства от и към Промишлената зона.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Климатици - видове, предимства
                       Видове климатици – предимства            ...

29

 Календар