Предварителни резултати на Група Бош за 2013 г.

Предварителни резултати на Група Бош за 2013 г.

Публикувано на: 2014-02-12 08:52:40

Предварителни резултати на Група Бош за 2013 г.

 

 Бош Групата отбелязва увеличение на оборота ифинансовия резултат за 2013 г.
  • Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош: „Всеобхватната технологична компетентност и присъствието ни в различни браншове са съществени предимства в днешния свързан в глобалната мрежа свят“;
  • Оборотът на групата се е повишил с 2,7% до 46,4 млрд. евро;
  • Печалбата преди лихви и данъци без извънредните разходи въвфотоволтаиката възлиза на 6% от оборота;

Щутгарт Според предварителните резултати за 2013 г. Бош Групата е повишила оборота си с 2,7%, достигайки 46,4 млрд. евро въпреки тежката конюнктура (*Преизчислен резултат за 2012 г.: 45,2 млрд.евро). Значително отражение върху оборота на технологичния концерн имаше и силното евро, довело до негативен ефект от курсови разлики в размер на 1,5 млрд. евро. Друг негативен фактор, повлиял на иначе подобрените финансови резултати, са продължилите и през 2013г. усложнения в сектора “Соларна енергия”. През пролетта на изминалата година Бош Групата реши да преустанови дейността си в областта на кристалинната фотоволтаика.

*Забележка: Въз основа на промени в законодателството Бош вече не включва във финансовите си отчети съвместните предприятия (джойнт венчър) с 50% участие. Промяната засяга най-вече Bosch Siemens Hausgerate GmbH (Бош Сименс Домакински уреди) и ZF Lenksysteme с консолидиран оборот от около 7 млрд. евро. По тази причина актуалните данни за оборота, печалбата и броя служители могат само частично да бъдат сравнявани с публикуваните за 2012 г. данни.

Ръст на печалбата

Според предварителните данни печалбата преди лихви и данъци (EBIT) на Бош Групата без извънредните разходи във фотоволтаичния бизнес възлиза на 6% от оборота. Това е с 1% повече от 2012 г. С извънредните разходи във фотоволтаиката в размер на около 1,3 млрд. евро EBIT представлява 3% от оборота. „Многобройните мерки за увеличаване на нормата на печалба упражниха значителен ефект.

Резултатите дори надхвърлиха очакванията ни”, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH. През 2014 г. Бош ще продължи последователната работа за засилване на конкурентоспособността и посрещане на предизвикателствата на бъдещето. По повод на намеренията за увеличение на оборота и печалбата Денер заяви: “Изминахме една част от пътя. Ще останем фокусирани върху рентабилността, растежа и гъвкавостта.”

Разработване на нови пазарни сегменти – шанс за растеж

Концернът иска да използва наличния потенциал за растеж и да разработва нови пазарни сегменти. Енергийната ефективност и глобалната мрежа са най-важните бъдещи тенденции за Бош. Социални трендове с такава значимост са и застаряващото население в индустриалните държави с висока покупателна способност, както и бързо растящата средна класа в развиващите се страни в Азия и Латинска Америка. Друг приоритет за Бош е работата по бъдещето на автомобилната мобилност – тя ще бъде електрическа, автоматизирана и също свързана в глобалната мрежа. През 2013 г. Бош пусна на пазара многобройни продукти и услуги в тези области – например икономичните системи за бензиново и дизелово впръскване, системите за асистенция на водача като контрола на стабилността на мотоциклетите, платформата за свързване на автомобила със смартфона „mySPIN“, телематичните услуги за мениджмънт на автопаркове и роботизираните приложения като косачката “Indego“.

Бош участва в създаването на света на глобалната мрежа

Бош иска да завладее нови пазарни сегменти преди всичко с решения за днешния свързан в глобалната мрежа живот. „Всеобхватната ни технологична компетентност и присъствието ни в различни браншове са съществени предимства в днешния свят”, заяви Денер. По-голямата част от хората вече живеят в света на глобалната мрежа. През 2015 г. 75% от световното население ще бъде онлайн, а мрежовите устройства ще бъдат над 6 млрд. Според предвижданията на Бош, това е само една малка част от възможностите, които се разкриват. Концернът възнамерява всички негови продукти в бъдеще да могат да се свързват с интернет. “Свързването с мрежата ще разкрие нов потенциал пред всички области на нашия бизнес – и в мобилността, и в индустриалната техника, и особено в енергийната и сградна техника, както и в потребителските стоки,” убеден е Денер.

Системна подготовка – дейност и партньорства

Със свързаните с интернет MEMS сензори най-големият в света производител на сензори предоставя основен градивен елемент за „интернет на продуктите и услугите”. В началото на годината Бош създаде и дъщерна фирма за разработка и продажба на мрежови устройства и свързани с тях решения – Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, произлязла от клъстер за иновации. В подобни клъстери, обхващащи различни бизнес области, Бош развива нови идеи за света, свързан в глобалната мрежа. Съществуват клъстери за сградни, мобилни и енергийни мрежи. Заедно с фирми-партньори Бош разработва софтуерна платформа за стандартизиран трансфер на данни в “умните домове”. “Сътрудничеството е движещата сила на тенденцията за свързване на всички аспекти от живота в глобалната мрежа”, уверява Денер. От ноември 2013 г. насам концернът тества технологии за дигитално свързване на цял един град в рамките на проекта „Monaco 3.0“. "Утвърдените ни позиции и технологична компетентност, комбинирани с креативността и мотивацията на служителите ни, са важна предпоставка за още повече иновации и по-голям растеж”, подчерта Денер. Наред с новите пазарни шансове, Бош ще продължава да се възползва и от всички възможности за развитие на традиционния си бизнес.

Бързо променящата се среда налага гъвкавост

Задвижваният от интернет технологиите, свързан в глобалната мрежа свят е динамичен, комплексен, както и много променлив. „Триумфът на интернет през изминалите 20 години и ефектът от него бяха непредвидими. Тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Затова ще трябва да се движим бързо и гъвкаво в света на глобалната мрежа”, заяви Денер. Ето защо Бош ще стартира още много бизнес дейности и ще тества потенциала им. Ключова роля ще играе неотдавна основаната компания Bosch Start-up GmbH със седалище в Лудвигсбург, в близост до Щутгарт. Тя ще играе ролята на инкубатор за нови бизнес идеи и модели. Екипът ще помага на всички изследователи на Бош за бързото въвеждане на пазара на новите продукти и услуги, като например ще предоставя на перспективните сектори инфраструктура и икономическо ноу-хау. „Съществени фактори за успеха са предприемаческото мислене на всички наши служители, както и културата, при която неуспехите са част от непрекъснатия процес на учене. Искаме да стимулираме и двата фактора”, подчерта Денер. “Не трябва да се страхуваме от промените и от завладяването на нови територии”.

Развитие на бизнеса през 2013 г. по бизнес направления и региони

Динамиката в оборота по бизнес направления е силно повлияна от ефекта на курсовите разлики. Особено засегнати са “Автомобилни технологии” и “Потребителски стоки”. Въпреки това 2013 г. беше много добра за “Автомобилни технологии”. Бизнесът със системите за бензиново и дизелово впръскване се разрасна значително. Секторът “Автомобилни мултимедии” отбеляза големи успехи с дисплеите и системите за инфотейнмънт. В “Индустриална техника” опаковъчните машини регистрираха голям ръст. Световната криза в машиностроенето доведе до значителен спад в сектора “Технологии за управление и контрол”. В направление “Потребителски стоки” през 2013 г. Бош отбеляза успехи както с професионалните си електроинструменти, така и с тези за домашния майстор. Запазилата се и през 2013 г. Тежка ситуация при соларната техника хвърли сянка върху напредъка на цялото направление “Енергийна и сградна техника”. Бизнес секторът “Системи за сигурност” отбеляза силен ръст на комуникационните услуги, а “Термотехника” – на продажбите на енергийно ефективните кондензни котли.

Значителен ръст извън Европа


Силното евро оказа значителен негативен ефект върху оборота по региони. Въпреки това в Азиатско-Тихоокеанския регион оборотът е нараснал номинално с 5% в сравнение с 2012 г. С изравняване на курсовите разлики растежът дори е двуцифрен. В Северна Америка според предварителните данни се отчита над 3% номинален ръст, за сметка на минус 3% в Южна Америка. И там без отрицателните курсови ефекти ръстът би бил голямо едноцифрено число. Въпреки все така слабата конюнктура, номиналният оборот в Европа е по-висок с 2% от предходната година.

Увеличаване броя на служителите в Азия и Северна Америка

В началото на 2014 г. броят на служителите в Бош Групата по целия свят възлиза на 281 000 (*преизчислен брой за миналата година: 273 000).

Увеличението е с около 1 000 души. Най-много нови служители са наети в Азия и Северна Америка.

Прогноза за умерена конюнктура през 2014 г.

Предвижданията на Бош за 2014 г. са за умерено конюнктурно развитие. Очаква се глобалната икономика да отбележи ръст от 2,8%.

Концернът вижда рискове в развитието на кризисните държави от евро-зоната, както и в продължаващото поскъпване на еврото. На този фон Бош Групата очаква лек ръст в оборота и печалбата.

Видео:

Мрежова мобилност

Автоматизирано шофиране

Контрол на стабилността за мотоциклети

Интеграционната платформа за смартфони mySPIN

 

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. Според предварителните данни, през 2013 г. нейните около 281 000 служители реализират продажби в размер на 46,4 млрд. евро (Забележка: Поради изменения в закона, касаещи съвместните предприятия /джойнт венчър/, данните за 2013 г. не могат да се сравняват напълно с тези от 2012 г.). Дейността на Бош Групата е организирана в четири направления: „Автомобилни технологии’’, „Индустриална техника’’, „Потребителски стоки’’ и „Енергийна и сградна техника’’. Тя включва Robert Bosch GmbH и неговите над 360 дъщерни и регионални дружества в повече от 50 страни.

Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази развойна, производствена и търговска мрежа, която се простира в целия свят, е основата за един постоянен растеж.


През 2013 г. Бош регистрира около 5000 патента в целия свят. Бош Групата предлага на своите клиенти „техника за живота’’ ---всички продукти и услуги с марка Bosch повишават качеството на живот, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.

Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като ‘‘Работилница за фина механика и електротехника‘‘. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Бош Групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.com , www.boschpress.com и twitter.com/BoschPresse

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.com


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Бетон
БЕТОНЪТ Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, ...

14

 Календар