Град на две нива предвиждат част от идеите за пл. "Александър І"

Град на две нива предвиждат ...

Публикувано на: 2014-01-06 11:20:52

Град на две нива предвиждат част от идеите за пл. "Александър І"

Архитектите от ДЗЗД "ЕртаПлюс" предлагат
изграждането на площад на нивото на входа на Националната художествена галерия и обвързването на пешеходния достъп до градинката зад някогашния дворец с това на проектния площад. Автомобилното движение се запазва и преминава под проектирания площад. Проблемът с паркирането на автомобилите е решен с изграждането на подземен паркинг за 100 автомобила с достъп откъм бул. "Цар Освободител".
 
Сцена на мястото на мавзолея
е сред другите идеи на проектантите от сдружението.
Пред сградата на Народното събрание е предложено оформянето на административен площад, който да бъде композиционно и комуникационно обвързан с площада пред Националната художествена галерия.
 
"Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД
"Сърцето на цялата зона е Градската градина. Цялата й северна част на мястото на мавзолея на Георги Димитров е изцяло дезорганизирана и пустееща и в голямата си част представлява един открит паркинг. На първо място трябва да се върне първоначалната концепция, като за тази цел се реставрира и подчертае надлъжната ос и се възобнови визуалната връзка с Националната художествена галерия." С тези думи започва представянето на проекта арх. Стефан Добрев.
 
Изграждането на централен градски площад,
на който са разположени пеещи фонтани и който е изцяло пешеходен, е една от идеите на архитектите от "Стефан Добрев Архитектура и Дизайн" ЕООД. От южната страна на площада леката денивелация позволява разполагането на голям открит амфитеатър и овален "Тематичен площад на музиката" в непосредствена близост до зала "България". Под централния площад се препоръчва да бъде изграден, извън обхвата на проекта, подземен паркинг на две нива за 280 коли с достъп от ул. "Княз Александър I" и изход ул. "Дякон Игнатий", без да бъде засегната високата дървесна растителност, нито основите на бившия мавзолей. В тях има запазени съществуващи помещения под нивото на земята и те евентуално биха могли да бъдат използвани за помещаването на бъдещ музеен комплекс. Проектът предвижда създаването на пешеходен площад с правоъгълен растер, изпълнен от гранит и травертин, както и вписването в него на декоративен елемент, подчертаващ входа на парламента. Правоъгълното пространство на площада се оформя чрез засаждането на втори ред дървета от изток, а под него вече съществува проект за разполагането на подземен ведомствен паркинг за народните представители.
 
Триъгълният площад "Николай Гяуров"
Паркингът в северната част на площада около ул. "Московска" ще бъде запазен, но реструктуриран и оптимизиран, за да се съхранят максимален брой паркоместа на минимална площ. В южната част се създава триъгълен пешеходен площад с правоъгълен растер, изпълнен от гранит и травертин, с изящни декоративни елементи, три малки фонтана, както и статуите Николай Гяуров, Борис Христов и Фьодор Шаляпин. Близостта до Националната опера го прави идеалното място за "Тематичен площад на операта", където ще могат да се организират чествания и културни мероприятия.
Организацията на автомобилното движение в зоната не се променя. Предлага се създаването на единична велоалея със забавена скорост от площад "Николай Гяуров" през "Московска" и по цялата дължина  на ул. "Княз Александър I".
Пешеходните площади и алеи ще бъдат изпълнени от дълготрайни естествени материали - светлобежов гранит с лека фактура и теракот с блед керемиденочервен цвят, композирани в характерния за София правоъгълен растер (7.50 м). Елементите на градско обзавеждане са в традиционния за столицата класически стил, като детайлите са изчистени и имат съвременно звучене.
 
ДЗЗД "Форум Консултанти"
предлагат изграждането на подземен паркинг в пространството между Националната художествена галерия и бившия Партиен дом. Между двете сгради ще има и водно огледало с амфитеатрални клоцове, както още един площад – т.нар. площад "Парламент". Срещу някогашния царски дворец проектантите предвиждат изграждането на площад "Национална художествена галерия", където ще бъдат провеждани празнични събития. В близост ще се намира и изложбено мултиплекс пространство, а пред Народния театър ще има открита сцена за провеждане на концерти.
 
Група "Център"
предлагат нивото на площада пред главния вход на Националната художествена галерия да се повдигне с 95 см, като наклонът към Градската градина и източното направление на бул. "Цар Освободител" е 1%. На запад нивото пада с 2.5%, за да достигне сегашното си ниво в зоната при бившия Партиен дом. Настилката на пл. "Батенберг" е предвидена да бъде от сиви гранитни плочи, подредени в ортогонален растер. Площадът се превръща в пешеходна зона, с което връзката между Градската градина и Националната художествена галерия се възстановява. Проектът предвижда и пробиване на централния тракт на сградата на БАН към Природонаучния музей, който би могъл да се превърне в преходен атриум-пасаж и да служи като главен вход към музея.
Градината при Руската църква се свързва с Царската градина посредством атриум-пасаж. Градината е трансформирана, като са запазени дървесните видове и е реориентирана диагонално към градината "Кристал", като се запазва визуална връзка с катедралата "Александър Невски".
Предложението на Група "Център" предвижда на мястото на бившия мавзолей да се изгради водно огледало, а под него да бъде изграден Музей на жертвите на комунизма. Вход към музея ще бъде през процепа на водното огледало и ще създава илюзия, че посетителите изчезват под водата.
Пред БАН пък е предвидено обособяването на пространство за съвременно изкуство и инсталации.
Бул. "Цар Освободител" се оформя като споделено пространство за пешеходци и автомобили.
 
Концепцията на "БулАрх" ЕООД
предвижда изграждането на входна порта към площад "Княз Александър І", а на самия площад пред някогашния дворец ще бъдат поставени пилони за знамена и паметник на Хан Аспарух. Пространството, заемано някога от мавзолея, ще бъде преустроено в зимни градини. За пространството около Руската църква проектантите предлагат възстановяването на кафенето "Цар Освободител" като литературен клуб и музей.
 
Град на две нива в идеята на ЯРД БГ ЕООД
Концепцията за град на две нива на ЯРД EООД предвижда прорези от един или два етажа, които да се превърнат във вторични пешеходни нива под комуникацията.
"В случая с градове с богато археологическо наследство като СЕРДИКА – СРЕДЕЦ - СОФИЯ те дават шанс не само да се запазят ярки фрагменти от сгради и улици, но и да се разкрият и да се даде нов живот на отделни артефакти, чрез които това главно ниво (вместо утилитарни подлези и подземни музеи) да стане привлекателно и наситено и с обществен живот пространство за галерии, магазини и заведения.
По метода на интерполация се потърсиха вероятни продължения на подземните нива на всички съседни сгради. Естествено най-важни са тези, усвоени за обществени функции – криптата на храм "Св. Александър Невски" и на храм "Св. София", на Царския дворец и двата парламента, на Военния клуб и на много други", обясняват архитектите от колектива на ЯРД БГ ЕООД.
 Тунелите за градска комуникация са с височина около и над 7 метра. Задължително захранват около тях двуетажни гаражи, а при геоложки възможности етажите стават три и четири в оптимален вариант. Прeдвидени са междинни нива, при които достъпът до първи и трети етаж е с междинни рампи, спестяващи сложни и скъпи отделни рампи. Гаражите с две успоредни зали освен междинни рампи се решават и с инсталационните тунели, осигуряващи достъпа до тях.
Моделирането на порталите и отворите - перистили към подземните нива, включват междинни нива и корита за озеленяване.

Изграждането на подземен тунел под цялото протежение на бул. "Цар Освободител".
Част от тунела в зоната от ул. "Георги С. Раковски" до бул. "Васил Левски" навлиза в териториалния обхват на Зона 3. Целта на тунелите е облекчаване на автомобилното движението по булевардите. Предвидено е бул. "Цар Освободител" да се превърне основно в пешеходна зона с режим на пропускателност за автомобилното движение. От тунелa в обхвата на Зона 3 е предвидена връзка с предвидените за изграждане подземни паркинги и магазини. В градината пред Народния театър "Иван Вазов" са предвидени допълнителни зелени площи и водни ефекти. Предвидена е смяна на настилките.
Под предвидения тунел е предвиден инсталационен колектор за всички инсталации. Всички ВиК инсталации, засегнати от предвидения тунел, ще се подменят и ще се изместят в инсталационния колектор. Водоснабдяването на предвидените в подземно ниво магазини, паркинги и предвидените водни ефекти в градината пред Народния театър ще се осъществи от градската водопроводна мрежа. 
 
Площад "Княз Александър І Батенберг"
Данните за останки от археологически обекти са от първите кадастри и от всички публикувани археологически разкопки.
"Важни са останките от Твърдината – средновековната крепост, източно от стените на Сердика. Тя граничи с антична крепостна стена, широка над 2 м, и Античния театър, прераснал в амфитеатър-арена през І век, Купната зад двореца . Запазен е подземният тунел, свързващ сутерена и вероятно кухнята е била опряна до южната крепостна стена на Твърдината", обясняват проектантите и допълват, че най- важни са останките от  Часовниковата кула - Сахат куле, която по акварела на Обербауер е била най красивата в България. Запазени са основите на Гвардейската караулка на двореца. Голяма площ и обем има запазеният сутерен на мавзолея - над 1200 кв.м. На запад е запазен сутеренът на Юнионпалас – най красивият хотел на София от 1922 г., пощаден от бомбите. В този хотел са работили и проектантите на Партийния дом с автор арх. Никола Юруков.
През 1953 г. е разрушен и хотелът, за да минават на военните паради три реда танкове.
Една от причините за близостта на 8-етажен хотел до Археологическия музей - Буюк джамия, вероятно е тя да не доминира в околното пространство. Възможността да се използват не само фрагменти от основи, но и цели сутерени като този на мавзолея ще се докаже при археологически сондажи при започване на строителството.
 
Тунел под ул. "Раковски" с трите пиацети около него
Предвиден е по план МУСМАН от 1938 г.
"Само за пет години след това всички новопостроени сгради от бул. "Дондуков" до ул."Московска" са реализирани. Следователно е време и тунелът да бъде реализиран. Това можеше де стане преди няколко години, ако метрото бе минало под ул. "Московска", категорични са още проектантите от ЯРД БГ ЕООД и допълват, че трябва да се намери равновесие между археология и съвременна полза от тунела и тяхното логично съчетаване. Този тунел би могъл да оптимизира подходите към необходимите подземни паркинги и гаражи. Освен разширяване и обединяване на трите пиацети подземните пешеходни тротоари 3 м по-високо от автодвижението ще свържат Националната опера със задните сгради на ДНА, Театъра на армията и други културни обекти по ул. "Раковски", "Аксаков" и пешеходната зона по ул. "Шести септември". За това ще спомогнат и сутерените, които чрез нея ще предложат допълнителни бутици, кафенета, галерии.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Строителство и ремонт
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ Когато става дума за ремонт на строителни машини един от основните фактори за добра работа ...

13

 Календар