Община Плевен избира доставчик на ИТС за управление и контрол на обществения транспорт

Община Плевен избира доставчик ...

Публикувано на: 2013-12-09 08:17:00

Община Плевен избира доставчик на ИТС за управление и контрол на обществения транспорт

Община Плевен обяви търг за доставка на интелигентна транспортна система за управление и контрол на градския транспорт на града. Системата ще включва пет компонента с прогнозна стойност 737 450 лв. Поръчката е част от проекта за интегриран градски транспорт на Плевен. Финансирането е от ОП "Регионално развитие".

Избраният изпълнител ще определи проблемните кръстовища или маршрути, ще подмени или монтира нов хардуер по кръстовищата – 13 контролери, 104  светофарни секции и 52 детектора за регистриране на движението в реално време, ще упражни адаптивен контрол на движението за всяко кръстовище поотделно. Системата ще осъществи връзка с центъра за управление на обществения транспорт, откъдето ще могат да се правят корекции на режима на движение и на работа на светофарите, за да се даде предимство на обществения транспорт. Изпълнителят ще разработи web базирано решение за обработка и анализ на данните от датчиците и предоставяне на регистрираната информация за движението на обществения транспорт в реално време.

До 27 декември се получава документацията за участие в процедурата, а до 6 януари 2014 г. включително е срокът за получаване на офертите.

За участие в процедурата се изисква минимален общ оборот или доход за периода 2010 - 2012 г. в размер равен или по-голям от 2 млн. лв., оборот или доход от реализиране на проекти за изграждане на системи за управление на транспортния трафик, на транспортна инфраструктура, системи за транспортна сигнализация, системи за управление на транспортни паркове, равен или по-голям от индикативния бюджет на поръчката. За последните три години участникът трябва да е изпълнил минимум един договор, сходен с предмета на настоящата поръчка.

Четири оферти за Системата за управление и контрол на градския транспорт
Четири участника подадоха оферти в поръчката за инженеринг, включваща проектиране, строителство и доставка на система за управление и контрол на масовия градски обществен транспорт в рамките на проекта за интегриран градски транспорт на Плевен. Оферти подадоха ДЗЗД "Удобен транспорт", обединяваща фирмите "Контракс" и "Скортел"; ДЗЗД "Сити Транс", в която влизат "Сити Транс" и "Анди" ООД. Дружеството "Теленова" ООД, София, подаде оферта като самостоятелен участник. Четвърти е "Енсис Консорциум", включващ фирмите "Систем Технолoджи" и "Tранс Комюникейшън" с подизпълнители "Ита Инжeнеринг" и "Трак Фаст".
Целта на поръчката е модернизиране на системите за управление на движението с цел намаляване на експлоатационните разходи, повишаване удовлетвореността на клиентите, подобряване на конкурентните позиции на обществения транспорт и създаване на нови работни места, привлекателни за висококвалифициран и мотивиран персонал. Прогнозната стойност на предвидените дейности е в размер на 937 730.91 лв. без ДДС. Крайният срок за отваряне на ценовите оферти е 5 януари 2014 г.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи, сглобяеми дървени къщи
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ  Според сегашните европейски стандарти под наименованието „Сглобяема сграда” ...

23

 Календар