Оптимизират дейностите по управление на отпадъците в пристанищата

Оптимизират дейностите по управление ...

Публикувано на: 2013-12-10 07:55:00

Оптимизират дейностите по управление на отпадъците в пристанищата


Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" откри процедура за избор на изпълнител с предмет "Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение".

Обхватът на поръчката включва изготвянето на прединвестиционни проучвания за нуждите и капацитетите от приемни съоръжения в пет пристанища, изготвяне на списък на нужното оборудване и технически спецификации, създаване на база данни за отпадъците, генерирани от плавателните средства, както и осъвременяване на плановете за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Консултантът ще трябва да изготви и проекти за промени в действащи нормативни актове, свързани с управлението на отпадъците от корабоплавателна дейност.

Териториалният обхват на предмета на поръчката, включва пристанищата за обществен транспорт с национално значение:
 • Пристанище Варна включва: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ "Езерово", "Петрол", Леспорт, Фериботен комплекс – Варна, и Балчик.
 • Пристанище Бургас включва: Бургас-изток 1, Бургас-изток 2, Бургас-запад
 • Пристанище Русе включва: Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Фериботен терминал - Силистра, Тутракан, Свищов, Фериботен терминал - Никопол и Сомовит
 • Пристанище Лом включва: Лом и Оряхово
 • Пристанище Видин включва: Видин-център, Видин-юг, Видин-север и Фериботен комплекс – Видин.

Прогнозната стойност на поръчката е 910 000 лв. без ДДС. Критерий за възлагане е икономически най-изгодната оферта според два критерия – предлагана цена с тежест 40 и оценка на предложението с тежест 60.

Предложенията ще се оценяват според направения анализ на приложимата нормативна уредба и добрите практики към дейностите, което включва и описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени и оценка на използвания подход при изпълнение на консултантските дейности съгласно техническата спецификация и реалистичност на календарния график, което включва описание на организацията на изпълнение на дейностите, съответствие на консултантските дейности с международните препоръки, ръководства и добри практики и изпълнимост на плана за действие.

Срокът за получаване на тръжните документи е 27.12.2013 г. Офертите трябва да бъдат подадени до 17.30 ч на 06.01.2014 г. Отварянето им е предвидено за 07.01.2014 г.

Обявената обществена поръчка е в изпълнение на проект "Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение", финансиран по приоритетна ос "Техническа помощ" на ОП "Транспорт", по който ДП "Пристанищна инфраструктура" е бенефициент. В рамките на проекта ще бъдат постигнати адекватни съвременни решения за проблема с управление на отпадъците, генерирани от корабоплавателна дейност, остатъците от корабни товари, както и отпадъците от масла и течни горива.

Политиката на Европейската общност в областта на околната среда цели по-високо ниво на защита. Пред България остро стои решаването на въпроса за прилагане изискванията на Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г., относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Отопление с пелети
Отоплението с пелети е един добър алтернативен, икономичен и чист вариант. Можете да избирате межу пелетни печки ...

17

 Календар